« Tagasi

Lääne-Nigula vald tunnustas

Foto Eduard Laur

Lääne-Nigula Vallavolikogu ja vallavalitsus tunnustasid valla aktiivseid ning ettevõtlikke inimesi 23.veebruaril Oru Kultuurisaalis toimunud pidulikul kontsert-aktusel. Valla teenetemärgid ja aumärgid andsid üle Lääne-Nigula Vallavolikogu esimees Mikk Lõhmus ja vallavanem Janno Randmaa. Õhtu lõpetas Tšellopoiste meeleolukas kontsert.

 

VALLA TEENETEMÄRGID

Ilmar Aasna- pikaajalise ja pühendunud töö eest sotsiaalvaldkonnas

Aime Porri- pikaajalise töö eest haridusvaldkonnas ning tänuväärse vabatahtliku töö eest  Palivere kogukonnas

Riina Lumeste- pikaajalise ja pühendunud töö eest Linnamäe lasteaia õpetajana

Õnne Rüütel- tänuväärse vabatahtliku töö eest Nõva kandi kultuurielu mitmekesistamisel

Vilja Nyholm-Palm- valla kultuuri- ja ettevõtlusvaldkonna rikastamise eest

Tiiu Palm- tänuväärse töö eest Noarootsi kandi eakate ühistegevuse korraldamisel

Karin Rand- pühendunud ja sisuka töö eest Palivere põhikooli arendamisel

Maret Teng- pikaajalise ja tänuväärse töö  eest Taebla perearstikeskuse arstina

Edgar Veersalu- järjepideva panuse eest vabatahtlikus päästes ja Kaitseliidus

Marko Valker- tänuväärse tegevuse eest Silma Õpikojas loodushariduse valdkonnas

Aili Randalu- tänuväärse töö eest Risti lasteaias ning olulise panuse eest kogukonnaelu arendamisel

Marje Viigipuu- pühendumusega tehtud töö eest Piirsalu kandi kogukonnaelu arendamisel

 

VALDKONDLIKUD AASTA TEOD

Lääne-Nigula valla aasta haridustegu- Noarootsi koolide liikumisaasta sündmuste korraldamine, Maire Uusen ja Noarootsi koolide meeskond

Lääne-Nigula valla aasta noor- Aileen Kuntsel, motiveeritud tegevuse eest Lääne-Nigula noortevolikogus

Lääne-Nigula valla aasta sporditegu- Motospordivõistluse „Metsik Laas" korraldamine,  Vallo Aljas, Kaido Roosileht

Lääne-Nigula valla aasta kultuuritegu- Eesti Muusika ja Teatriakadeemia suvekontserdid Noarootsis, Karin ja Indrek Vau

Lääne-Nigula valla aasta tegu-  Oru OTT ja Oskuste OTT, Anu Otisalu, Eve Tamm-Hinno

Lääne-Nigula valla aastate tegu- Krossijooksu võistlus „Palivere Miil" järjepidev, pikaajaline korraldamine, Väino Munskind

 

LÄÄNE-NIGULA VALLA AUKODANIKUD

Mati Kallemets- väljapaistvate teenete eest Palivere Turismi- ja Spordikeskuse arendamisel

Margus Kasterpalu- Saueaugu teatritalu ja Läänemaa kultuuririkkuse arendamise eest

Arvo Ninn- pikaajalise tegevuse ja väljapaistvate teenete eest Martna osavalla arendamisel

Lääne-Nigula vallavalitsue tänukiri Eesti Vabariigi 106. aastapäeva puhul anti üle 24.veebruaril Lääne-Nigula mälestussamba juures.

Eda Loik- Tänuväärse panuse eest  valla lasteaedades ja koolides laste isamaalisse haridusse

Ave Larionova- Tänuväärse panuse eest  Naiskodukaitse ja Taebla kogukonna koostöö korraldamisel

Anu Kulbok- Tänuväärse töö eest Risti noorte isamaalise hariduse toetamisel

Õnnitleme kõiki tunnustuse saajaid nende hindamatu panuse eest Lääne-Nigula valla elu rikastamisel!