Pühapäeval, 23. detsembril, sõidab Läänemaa avalik liin nr. 21 laupäevase sõiduplaani järgi. Muudatus on tehtud seoses koolivaheaja ja pühade-eelse päevaga.

23. detsembril toimub muudatus Läänemaa liinil 21

Pühapäeval, 23. detsembril, sõidab Läänemaa avalik liin nr. 21 laupäevase sõiduplaani järgi. Muudatus on tehtud seoses koolivaheaja ja pühade-eelse päevaga.

Käesolevaga teatame Teile, et keskkonnaminister on oma 24.08.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/636, 09.07.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/550, 05.06.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/459, 20.03.2018 käskkirjaga nr...

Riigivara võõrandamine 30.01.2019

Käesolevaga teatame Teile, et keskkonnaminister on oma 24.08.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/636, 09.07.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/550, 05.06.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/459, 20.03.2018 käskkirjaga nr...

TEADE NÕVA, VARIKU JA RANNAKÜLA VEETARBIJATELE Seoses Nõva, Rannaküla ja Variku külade vee –ja kanalisatsiooniteenust osutava Nõva Kilk OÜ likvideerimisega on Lääne-Nigula...

TEADE NÕVA, VARIKU JA RANNAKÜLA VEETARBIJATELE

TEADE NÕVA, VARIKU JA RANNAKÜLA VEETARBIJATELE Seoses Nõva, Rannaküla ja Variku külade vee –ja kanalisatsiooniteenust osutava Nõva Kilk OÜ likvideerimisega on Lääne-Nigula...

  Tänavu lõppes taliteenistuse üks periood ja vallavalitsus korraldas uue hanke, mis hõlmab aastaid 2018-2022 ning Nõva, Martna ja vana Lääne-Nigula piirkonda. Noarootsi ja Kullamaa...

Lumetõrjest perioodil 2018-2022

  Tänavu lõppes taliteenistuse üks periood ja vallavalitsus korraldas uue hanke, mis hõlmab aastaid 2018-2022 ning Nõva, Martna ja vana Lääne-Nigula piirkonda. Noarootsi ja Kullamaa...

Tasuta õigusabi osutamisest erivajadustega inimestele Hille Raud SA Õigusteenuste Büroo juhataja Selle aasta novembris täitus Eesti Puuetega Inimeste Kojal ja SA Õigusteenuste...

Tasuta õigusabi osutamisest erivajadustega inimestele

Tasuta õigusabi osutamisest erivajadustega inimestele Hille Raud SA Õigusteenuste Büroo juhataja Selle aasta novembris täitus Eesti Puuetega Inimeste Kojal ja SA Õigusteenuste...

Keskkonnauuringute keskus kutsub maapiirkondades elavaid salv- ja puurkaevude kasutajaid osalema uuringus, et koguda infot kaevude vee kvaliteedi kohta. Hea võimalus lasta kontrollida...

Keskkonnauuringute keskus kutsub osalema uuringus

Keskkonnauuringute keskus kutsub maapiirkondades elavaid salv- ja puurkaevude kasutajaid osalema uuringus, et koguda infot kaevude vee kvaliteedi kohta. Hea võimalus lasta kontrollida...

Heakorratöötaja peamised ülesanded kinnisvara parendustööd; välisterritooriumi korrashoid; kalmistu korrashoid; talvel lume koristamine ja libedusetõrje. ...

Nõva Osavallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi heakorratöötaja töökohale

Heakorratöötaja peamised ülesanded kinnisvara parendustööd; välisterritooriumi korrashoid; kalmistu korrashoid; talvel lume koristamine ja libedusetõrje. ...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 09.01.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Maa-ameti kirjalik enampakkumine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 09.01.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Kullamaa Osavallakogu koosolek toimub, teisipäeval  27.11.2018 kell 16.00   Kullamaa Osavallavalitsuse majas koosolekute saalis. Päevakord: Kullamaa osavalla...

Kullamaa Osavallakogu koosolek 27.11.2018

Kullamaa Osavallakogu koosolek toimub, teisipäeval  27.11.2018 kell 16.00   Kullamaa Osavallavalitsuse majas koosolekute saalis. Päevakord: Kullamaa osavalla...

Elektrilevi plaanib üle Eesti alates 2019. aastast rajama hakata kiire interneti võrku ja järgmise viie aasta jooksul tuua see ligi 200 000 kodusse, kus täna puudub kvaliteetne internet. Selleks,...

Kiire interneti võrgu sooviavaldusi saab esitada kuni 31.12.2018

Elektrilevi plaanib üle Eesti alates 2019. aastast rajama hakata kiire interneti võrku ja järgmise viie aasta jooksul tuua see ligi 200 000 kodusse, kus täna puudub kvaliteetne internet. Selleks,...

Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab tagasisidet arvamuse avaldamiseks määruse eelnõule „ Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord"  hiljemalt 15. detsembriks 2018 e-posti...

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab tagasisidet arvamuse avaldamiseks määruse eelnõule „ Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord"  hiljemalt 15. detsembriks 2018 e-posti...

Noarootlaste rahulolu küsitlus suure valla kooseisus olemise kohta on leitav lingilt

Noarootlaste rahulolu küsitlus

Noarootlaste rahulolu küsitlus suure valla kooseisus olemise kohta on leitav lingilt

Kui palju liitumispunkte kokku kavatseb Elektrilevi Läänemaal välja ehitada? Esialgsete plaanide kohaselt on Läänemaal plaanis internetivõrku ühendada järgmise viie aasta jooksul...

Elektrilevist ja kiirest internetist Läänemaal

Kui palju liitumispunkte kokku kavatseb Elektrilevi Läänemaal välja ehitada? Esialgsete plaanide kohaselt on Läänemaal plaanis internetivõrku ühendada järgmise viie aasta jooksul...

Üle Eesti toimus noortegarantii tugisüsteemi teine seire ning 39 kohalikku omavalitsust alustavad võimalike abivajavate noortega ühenduse võtmist. Noortegarantii tugisüsteemi eesmärk on pakkuda...

Omavalitsused aitavad tööturult ja haridusest eemale jäänud noori

Üle Eesti toimus noortegarantii tugisüsteemi teine seire ning 39 kohalikku omavalitsust alustavad võimalike abivajavate noortega ühenduse võtmist. Noortegarantii tugisüsteemi eesmärk on pakkuda...

Eesti Kaitseliit 100

1. jaanuarist 2019 jõustub rahvastikuregistri seaduse muudatus, mis puudutab inimesi, kelle elukoht rahvastikuregistris on ainult kohaliku omavalitsuse täpsusega – nt elukohaks on märgitud...

Elukohaandmete korrastamiseks on aega selle aasta lõpuni!

1. jaanuarist 2019 jõustub rahvastikuregistri seaduse muudatus, mis puudutab inimesi, kelle elukoht rahvastikuregistris on ainult kohaliku omavalitsuse täpsusega – nt elukohaks on märgitud...

Tervisemurega inimene peaks kõigepealt pöörduma oma perearsti poole. Just tema oskab patsienti kõige paremini nõustada ja vajadusel ka õige eriarsti juurde suunata. Igal ravikindlustatud...

Eriarstiabi peab olema võrdselt kättesaadav kogu Eestis

Tervisemurega inimene peaks kõigepealt pöörduma oma perearsti poole. Just tema oskab patsienti kõige paremini nõustada ja vajadusel ka õige eriarsti juurde suunata. Igal ravikindlustatud...

Käesolevaga teatame, et keskkonnaminister on oma 05.06.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/459 otsustanud müüa avalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad...

Riigivara võõrandamine 11.10.2018

Käesolevaga teatame, et keskkonnaminister on oma 05.06.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/459 otsustanud müüa avalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad...

Alates 29. oktoobrist 2018 asub Nõva Osavalla Valitsus uuel aadressil koolimajas - Kooli, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond. Kõik kontaktid jäävad samaks. e-post:...

Nõva Osavalla Valitsus asub uuel aadressil alates 29. oktoobrist

Alates 29. oktoobrist 2018 asub Nõva Osavalla Valitsus uuel aadressil koolimajas - Kooli, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond. Kõik kontaktid jäävad samaks. e-post:...

Kodanike vastuvõtt Lääne-Nigula vald -  Kiur Klippberg 5168167 ja Erika Moskvina 53323122 -  Martna teeninduspunkt - Kuu I T kell 15.00-16.00 Lääne-Nigula vald -  Kiur Klippberg...

Piirkonnapolitseiniku vastuvõtt Lääne-Nigula vallas

Kodanike vastuvõtt Lääne-Nigula vald -  Kiur Klippberg 5168167 ja Erika Moskvina 53323122 -  Martna teeninduspunkt - Kuu I T kell 15.00-16.00 Lääne-Nigula vald -  Kiur Klippberg...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 3