1.03.23

 

 

NOAROOTSI KOOL (lasteaed) 

Noarootsi lasteaed avas oma uksed 13.märtsil 1972. Aastal 2009 liideti Noarootsi lasteaed Noarootsi Kooliga. Lasteaias tegutseb üks liitrühm, kus on koos kahe- kuni seitsmeaastased lapsed. Praegu on lasteaias kokku 24 last kellest 11 tüdrukut ja 13 possi. 

 

Koduleht

E-post: lasteaed@ng.edu.ee

Telefon: 4741163

Direktor: Signe Matteus

E-post:  signe.matteus@ng.edu.ee

Lasteaia lahtiolekuaeg: 7:30-18:30

Hoolekogu koosseis

Põhimäärus

 

MISSIOON

Lasteaia missioon on valmistada laps ette tema iseseisvaks eluks ja kooli minekuks. Õppe- ja kasvatustegevus toetab lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.