31.01.23

Silla külas asuva jääkreostuse likvideerimine

Eelmisel suvel teatati reostusest Silla külas. Kraavi puhastamise käigus selgus, et vana  kütteõli on pääsenud liikuma tõenäoliselt endise meierei territooriumilt. Keskkonnauuringute Keskus selgitas välja, et reostunud pinnast on umbes 5m3, kraav on kaevatud savisesse pinnasesse ning reostus pole kaugemale levinud.

Silla külas teostati jääkreostuse likvideerimine  03.07.2020.  5,9m3 pinnast viidi  utiliseerimiseks Sillamäe jäätmejaama. Reostuse likvideerimistöid teostas AS Ecopro.

Keskkonnainvesteeringute Keskus eraldas Kullamaa osavallale jääkreostuse likvideerimiseks

2700 eurot toetust.