Riigi valimisteenistus

 
Riigi valimisteenistus
 

Riigikogu valimised 2023

 

Hääletamise aeg

Riigikogu valimiste päev on 5. märtsil 2023. aastal. Valimisnädal algab esmaspäeval, 27. veebruaril. See koosneb kuuest eelhääletamise päevast. Kuna valija pole enam seotud ühe kindla valimisjaoskonnaga, siis saab ta oma valimisringkonna piires valida, millises jaoskonnas hääletamas käia.

Riigikogu valimistel saab hääletada ka Eesti välisesindustes. Välisesindustes toimub hääletamine 18. veebruarist – 23. veebruarini. Välisriikides on võimalik hääletada ka kirja teel. Kirja teel hääletamiseks tuleb valijal esitada välisesindusele kirjaliku taotlus. See taotlus tuleb esitada hiljemalt 3. veebruariks 2023. aastal.

Eelhääletamise ajal 27. veebruarist – 4. märtsini on võimalik hääletada ka elektrooniliselt.

 

Kandideerimine

Riigikogu valimistel saab kandideerida hääletamisõiguslik Eesti kodanik, kes on kandidaatide registreerimise viimaseks päevaks (24. jaanuar 2023. aastal) saanud 21-aastaseks. Kandideerimisõigust ei ole tegevväelastel ja nendel, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannavad vanglakaristust. Valimistel võivad osaleda erakonnad, kes on kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse hiljemalt 5. detsembriks 2022. aastal ja üksikkandidaadid.

 


Valimiskomisjoni liikmed ja kontaktandmed:

Telefon: 5331 5157

Komisjoni esimees: Airi Läänemets

Komisjoni liikmed: Maila Pardla (aseesimees), Tuuli Varik, Varje Paaliste, Helina Laht.

Asendusliikmed: Aili Ansel, Evi Peterson.

 

 

Valimiskomisjoni asukoht 

Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald (Lääne-Nigula vallamaja)

 

Õigusaktid

Volikogu otsused

Valimiskomisjoni otsused

Vaata: http://delta.andmevara.ee/laane-nigula_vald/toimik/4873302/1