Riigi valimisteenistus

 
Riigi valimisteenistus
 
 

LÄÄNE-NIGULA VALLA VALIMISRINGKONNA HÄÄLETAMISRUUMID KOHAPEAL HÄÄLETAMISEKS

KUS SAAB HÄÄLETADA?

MILLAL SAAB HÄÄLETADA?

ASUKOHT

AADRESS

TELEFON
(kasutusel ainult hääletamise ajal)

11.-14. okt
12-20

15. okt
12-20

16. okt
12-20

17. okt
9-20

Kullamaa kultuurimaja

Vallamaja, Kullamaa küla

54301223

-

Toimub

Toimub

Toimub

Lääne-Nigula vallamaja

Haapsalu mnt 6, Taebla alevik

54301224

Toimub

Toimub

Toimub

Toimub

Palivere raamatukogu

Raba tn 2, Palivere alevik

54301225

-

Toimub

Toimub

Toimub

Risti teeninduskeskus

Tallinna mnt 4, Risti alevik

54301226

-

Toimub

Toimub

Toimub

Oru kultuurisaal

Hansuküla tee 2, Linnamäe küla

54301227

-

Toimub

Toimub

Toimub

Martna osavallamaja

Vallamaja, Martna küla

54301228

-

Toimub

Toimub

Toimub

Noarootsi osavallamaja

Pürksi keskus 9, Pürksi küla / Birkas

54301229

-

Toimub

Toimub

Toimub

Nõva kool

Kooli, Nõva küla

54301230

-

Toimub

Toimub

Toimub

 

 

LISAINFO

   

MIDA HÄÄLETAMA MINNES
KAASA VÕTTA?

Võtke kaasa kehtiv isikut tõendav dokument (nt ID-kaart, pass, elamisloakaart, juhiluba).
Valimiste teabelehte ei ole vaja kaasa võtta.

 

KUIDAS SAAN TELLIDA
KOJU HÄÄLETAMISKASTI?

Hääletamiskasti saate telefoni teel tellida 15.–17. oktoobril.
Tellimine lõpeb 17. oktoobril kell 14.00.
Tellimiseks helistage numbril 4720303 (vallasekretär) või jaoskonna telefonil (vt mobiiltelefoni numbrit tabelist).

 

KUHU TEATAN, KUI MINU
VALIMISOTSUST PÜÜTAKSE
EBASEADUSLIKULT MÕJUTADA?

Kui Teie valimisotsust püütakse vara või muu soodustuse lubamise või andmisega mõjutada, siis teavitage kohe politseid telefonil 112.
Nii aitate kaasa valimiste ausale läbiviimisele.

 

 

 

 

 


Valimiskomisjoni liikmed ja kontaktandmed:

Telefon: 472 0303

Komisjoni esimees: Airi Läänemets

Komisjoni liikmed: Maila Pardla (aseesimees), Tuuli Varik, Varje Paaliste.

Asendusliikmed: Aili Ansel, Evi Peterson.

 

Valimiskomisjoni tööaeg

Alates 02.-17.08.2021:

 • igal esmaspäeval ja kolmapäeval 10:00 – 12:00 ja 14:00-16:00;

Alates 18.08.2021 igal tööpäeval:

 • esmaspäev kuni neljapäev 10:00 – 12:00 ja 14:00-16:00;
 • reede 9.00 - 13.00.

7. septembril ja 9. septembril 10:00 – 12:00 ja 14:00-18:00;

 

Valimiskomisjoni asukoht 

Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald (Lääne-Nigula vallamaja)

 

Õigusaktid

Volikogu otsused

Vallavalitsuse korraldused

Valimiskomisjoni otsused

Vaata: http://delta.andmevara.ee/laane-nigula_vald/toimik/4873302/1

 

 

Vallavalitsuse määrus „Valimisjaoskondade moodustamine"
Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad
Valimisjaoskond nr 1 Kullamaa – hääletusruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva (15.10 ja 16.10)  ja valimispäeval (17.10) Kullamaa kultuurimajas (Vallamaja, Kullamaa küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond).

Valimisjaoskond nr 2  Taebla - kõigil eelhääletamise päevadel (11-16.10) ja valimispäeval (17.10) Lääne-Nigula vallamajas (Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond).

Valimisjaoskond nr 3 Palivere - hääletusruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva (15.10 ja 16.10)  ja valimispäeval Palivere raamatukogus (Raba tn 2, Palivere alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond).

Valimisjaoskond nr 4 Risti - hääletusruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva (15.10 ja 16.10)  ja valimispäeval (17.10) Risti teeninduskeskuses (Tallinna mnt 4, Risti alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond).

Valimisjaoskond nr 5 Linnamäe - hääletusruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva (15.10 ja 16.10)   ja valimispäeval (17.10)  Oru kultuurisaalis (Hansuküla tee 2, Linnamäe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond).

Valimisjaoskond nr 6 Martna - hääletusruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva (15.10 ja 16.10)  ja valimispäeval (17.10) Martna osavallamajas (Vallamaja, Martna küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond).

Valimisjaoskond nr 7 Pürksi - hääletusruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva (15.10 ja 16.10)   ja valimispäeval (17.10) Noarootsi osavallamajas (Pürksi keskus 9, Pürksi küla / Birkas, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond).

Valimisjaoskond nr 8 Nõva - hääletusruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva (15.10 ja 16.10)  ja valimispäeval (17.10) Nõva koolis (Kooli, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond).

 

KOV volikogu valimised 2021

 

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021. aastal. 

 

ÜHTNE VALIMISNÄDAL

Valimiste periood koondub ühte nädalasse:

 • Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
 • Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Uuendusena saab valija pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.
 • Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.
 • Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.
 • Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotlust selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 12-20 ning pühapäeval kell 9-14.

E

11.10

T

12.10

K

13.10

N

14.10

R

15.10

L

16.10

P

17.10.2021

EELHÄÄLETAMINE

VALIMISPÄEV

VALIMISJAOSKONNAS nr 2

TAEBLA (Lääne-Nigula vallamaja) HÄÄLETAMINE
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades hääletamine
9.00 – 20.00

Elektrooniline hääletamine
E 9.00 …                                                             … L 20.00

Asukohas hääletamine (s.h hooldekodud)
9.00 – 20.00

Kodus hääletamine
9.00 – 20.00

 

 

PAINDLIK JAOSKONNAVALIK

Kohalikel valimistel saab valija nüüdsest oma valimisringkonna piires hääletamas käia endale sobivaimas jaoskonnas. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad.

Ringkonna hääletusruumide asukohad on kirjas valimiste teabelehel, veebilehel valimised.ee ja teavet saab ka valimiste infotelefonilt tel 631 6633.

JAOSKONNAS

 1. Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel.
 2. Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke valijale hääletamissedeli väljastamise kohta.
 3. Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkirjalehed.
 4. Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri.
 5. Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.

VALIMISTE TEABELEHT

 • Igale aadressile, kus elab kas või üks hääleõiguslik inimene, saadab siseministeerium hiljemalt oktoobri esimesel nädalal valimiste teabelehe. Kes on teinud eesti.ee-s vastava märke, saavad selle info e-kirjaga.
 • Valimiste teabelehel on kirjas üldine info valimisõigusest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas.
 • Valimiste teabeleht asendab sellest aastast valijakaardi. Kumbki neist pole seotud valimisõigusega.

VALIMISÕIGUS

Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud.

Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada:

 • Eestis elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud,
 • Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud,
 • Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.

POLIITILINE AGITATSIOON

 • Sellest aastast on poliitiline välireklaam lubatud kogu valimisperioodi ajal.
 • Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval.
 • Vaid hääletamisruumis sees peab olema tagatud valimisrahu.

E-HÄÄLETAMINE

 • E-hääletada saab arvutis, sisestades ID-kaardi ID-kaardi lugejasse või arvuti ja mobiil-ID abil.
 • Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt oma ID-kaardi tarkvara, arvuti operatsioonisüsteemi ja viirusetõrjetarkvara uuendusi.
 • NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil.

KOROONAVIIRUS

Kardetavasti tuleb sügiselgi arvestada viiruse levikust tingitud piirangutega.

Seepärast:

 • kanna hääletusruumis maski,
 • hoia teistega vahet,
 • desinfitseeri käsi,
 • võimalusel luba eakad järjekorras ette,
 • võimalusel käi jaoskonnas enne valimispäeva.