16.09.19

Lääne-Nigula Vallavolikogu istung toimub 19. septembril 2019 algusega kell 15.00  Lääne-Nigula vallamajas, Taebla, Haapsalu mnt 6 (kinosaalis).

P ä e v a k o r r a s :

 

Päevakorrapunkt

Ettekandja

Komisjon

1

Vallavalitsuse info

 

Noarootsi osavallavanem Aivo Hirmo

 

2

Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2023 I lugemine

 

Eelarve- ja raamatupidamise osakonna juhataja Piret Zahkna

Arendus- ja eelarvekomisjon

3

Lääne- Nigula valla rahvaraamatukogudele mittevajalike teavikute võõrandamise kord

 

Kultuuri- ja spordinõunik Varje Paaliste

Kultuuri- ja spordikomisjon

4

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

 (tuulepark, eelnõu menetluse tutvustus, info.

Otsuse vastuvõtmine planeeritud oktoobris)

 

Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

Majandus- ja planeerimiskomisjon

 

 

5

Tuulerebase kinnistu detailplaneeringu mittealgatamine

 

Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm,

Maa- ja planeerimisspetsialist Marika Meister

Majandus- ja planeerimiskomisjon

 

6

Otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine OÜ Oru Kultuurisaal kasuks

 

Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

Majandus- ja planeerimiskomisjon

 

7

Määruste kehtetuks tunnistamine

(haridusasutuste põhimäärused- uued kinnitatud vallavalitsuses ja kaks müügipileti hinna kehtestamise määrust- alus ära langenud)

Vallasekretär Kersti Lipu

 

8

Istungil algatatud küsimused, info

 

 

 

materjal


Neeme Suur

volikogu esimees