KRIISIDEKS VALMISOLEK / ELANIKKONNAKAITSE

Omavalitsus moodustab kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil alaliselt tegutseva kriisikomisjoni, mille ülesanne on koordineerida kriisireguleerimist omavalitsuses, tagada regulaarne ja operatiivne infovahetus elanike ning allasutuste vahel, abistada kriiside korral vallaelanikke ning asutusi.

Kriisikomisjoni koosseis ja tööplaan:

ELANIKULE

OLULISED KONTAKTID KRIISIDE KORRAL

Hädaabinumber 112, www.112.ee

Riigiinfo telefon 1247 – infonumber, mis pakub infot ja nõu olukordades, mille puhul ei ole ohus elu, tervis ja vara

Elektrilevi rikketelefonilt 1343 www.elektrilevi.ee

Mürgistusinfo 16 662 (Terviseameti hallatud infonumbril vastatakse: E 9–21; T–P 24h). www.16662.ee

Perearsti nõuandeliin 1220 annab nõu tervisemurede korral, mis ei vaja kiirabi sekkumist. www.1120.ee

Naiste tugiliin 1492 on anonüümne abivõimalus lähisuhtevägivalla all kannatavatele naistele.

Riigi Ilmateenistuse tasuline ilmainfo 9001 032 – kõneminuti hind 1.10, www.ilmateenistus.ee.

Välisministeeriumi 24h infotelefon + 372 5301 9999 annab nõu ja abi välisriigis hädas olles.

 

Kriisideks valmistudes pea silmas järgmist:

 • Mida suurem on kriis, seda kauem jõuab kohaliku omavalitsuse või riigi abi sinuni
 • Ole valmis vähemalt seitse päeva iseseisvalt hakkama saama
 • Tee koostööd kogukonnaga – naabrite, korteriühistu ja külaseltsiga!

 

Päästeameti hädaolukorraks valmisoleku juhendid:

 • Hädaolukorraks valmistumise info:

www.olevalmis.ee

www.rescue.ee/et/juhend/taeiskasvanutele/hadaolukordadeks-valmisolek

 • Koduste varude meelespea:

https://www.olevalmis.ee/et/juhis/kodused-varud-ja-abivahendid

 • Evakuatsioonivahendite meelespea:

https://www.olevalmis.ee/et/juhis/minu-meelespea-evakuatsiooniks

 • Kriisiaja retseptiraamat

https://www.rescue.ee/files/2022-03/pa-retseptid-a5rus-trykk.pdf?645fc95e0d

 

 

ELUTÄHTSATE TEENUSTE KATKEMINE

Pikaajaline elektrikatkestus

 

Pikaajaline vee- ja kanalisatsioonivarustuse katkemine

 • Info pikaajalise vee- ja kanalisatsioonikatkestuse korral: omavalitsuse või ETO kontakt
 • Nimekiri piirkonna avalikest joogiveevõtu kohtadest, kaevudest, allikatest

 

Pikaajaline soojusvarustuse katkestus

 


Kogukonna riskid:

Piirkonna ohud

 • Ohtlikud ettevõtted (KOV territooriumil asuvad ohtlikud ettevõtted, nende ohuallikas ja viited nende kodulehtedele). Suurõnnetuse ohuga ja ohtlike ettevõtete info: Päästeameti kodulehelt
 •  Üleujutusohtlikud alad
 • Metsa- ja maastikutulekahjud
 • jms

 

Kogukonna ohutus:

Tuleohutus

 

Veeohutus

 • valla/linna ametlikud ujumiskohad (avalikud supelrannad või nn harjumuspärased ujumiskohad, kus inimestele on loodud tingimused vette minekuks ning kuhu on ohutuse tagamiseks paigaldatud veeohutuspüstak vajalike abivahenditega).
 • Valla/linna veeõnnetuste statistika (KOV statistika veeõnnetuste kohta, info leitav hüperlingi alt).
 • Üldine veeohutusinfo leitav: Päästeameti kodulehel

 

VARJUMINE

Eesti avalike varjumiskohtade nimekiri:

www.rescue.ee/et/juhend/avalikud-varjumiskohad/avalikud-varjumiskohad-tallinnas

 • Varjumine on vajalik õhurünnaku korral, aga ka näiteks lahingutegevuse korral linnas/tiheasustusalal või radioaktiivse saaste või keemilise aine levimise korral.
 • Avalikuks varjumiskohaks eelkõige rünnaku või radioaktiivse saaste korral hoone, rajatis või osa sellest, mis asub maa all, on raudbetoonist ja ilma akendeta (nagu näiteks maa-alused parklad, tunnelid).
 • Ohu korral püsi siseruumides ning jää sinna ohu möödumiseni.
 • Avalikuks varjumiskohaks sobib maa all asuv akendeta hoone, näiteks maa-alune parkla või tunnel.
 • Ohu olukorras järgi kõiki ametkondade poolt antavaid juhiseid

 

EVAKUATSIOON