EHITUS - JA PLANEERIMISOSAKOND

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Vastuvõtuajad
Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm 5191 0519

E 10-12 ja 14-16

K 10-12 ja 14-16

Ehitus- ja planeerimisnõunik Marje Hiiesalu 472 0304

E 10-12 ja 14-16

K 10-12 ja 14-16

Maanõunik

 

473 5056

 

E 10-12 ja 14-16

K 10-12 ja 14-16

Ehitus- ja planeerimisnõunik Marika Meister 472 4354 marika.meister@laanenigula.ee

E 10-12 ja 14-16

K 10-12 ja 14-16

Ehitus- ja planeerimisnõunik Kaarel Salus 5446 0165 kaarel.salus@laanenigula.ee

E 10-12 ja 14-16

K 10-12 ja 14-16