HARIDUSOSAKOND

Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg  Puhkus

Haridusosakonna juhataja

ametijuhend

Solveig Edasi     
5668 1667               
Haridusspetsialist

Ave-Piia Rohtla

5341 3660

 

HARIDUSOSAKONNA TUGITEENUSTE KESKUS

Ametikoht Teenistuja nimi Telefon E-post Vastuvõtuaeg  Puhkus

Juhtivspetsialist

Anni Paaliste 5360 5521 anni.paaliste@laanenigula.ee

Sotsiaalpedagoog

Risti Põhikool 

Kaidi Silver-Schöbe
 

kaidisilverschoebe@hotmail.com

Sotsiaalpedagoog

Kullamaa Keskkool 

Kaidi Uueda   kaidi.uueda@kullamaa.edu.ee
Sotsiaalpedagoog
Taebla kool
 Ave Bachman  

Sotsiaalpedagoog

Oru Kool ja Martna Põhikool

Karl Peetris 5361 1057

Koolipsühholoog

Palivere Põhikool ja Noarootsi Kool 

Inge Peterson 5770 5505

Koolipsühholoog Ukraina lastele

Taebla Kool, Nõva Kool, Kullamaa Keskkool, Taebla Lasteaed, Kullamaa Lasteaed  

Olena Trokhymchuk  

Logopeed

Oru Kool 

Tiina Muld  
Logopeed

Palivere Põhikool ja Taebla Kool 

Aime Porri  
Eripedagoog
Taebla Lasteaed, Linnamäe Lasteaed, Risti Lasteaed, Kullamaa Lasteaed 
Rita Liiv  

Eripedagoog

Risti Kool, Martna Kool, Kullamaa Kool, Martna Lasteaed

Nele Maide  

Eripedagoog 

Palivere Põhikool ja Palivere Lasteaed  

Anete Matto  

Eripedagoog 

Oru Kool 

Johanna Raudkivi  

Eripedagoog

Taebla Kool

Stella Rehkalt