Noarootsi maastikuväärtused

Arne Kivistik, mai 2012


NOAROOTSI MAASTIKUVÄÄRTUSED
Arne Kivistik 2011 - 2012

Järgnev uuring on tehtud 2009.a. loodud Loode-Eesti geopargi alade maastikuväärtuste ja huviobjektide selgitamiseks ning iseloomustamiseks Noarootsi ja Nõva vallas 2011-2012. a. Eluslooduse ja inimtegevuse objekte käsitletakse selles vaid põgusalt. Töö teostati MTÜ Peraküla Kompass (perakyla@gmail.com ja tel 4723115) kaudu ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) rahastamisel.

ÜLDIST

Noarootsi valla (Nuckö kommun) pindala on 296 km², kõrgeim punkt merepinnast 26,7 m asub Krinküla luitel Tuksis. Rannajoont on ca 100 km, sellest mandriosas ilma Noarootsi poolsaare ja meresaarteta 26 km. Vallas on 11 nn merd ja 27 järve, 6 jõge ja oja ning 1 kanal, 4 kaitse- ja 6 hoiuala, 25 kaitsealust ja 53 ürglooduse raamatu objekti. Asfalteeritud teid on 61 km, bussiliiklusega teid 48 km. Valla keskusest Pürksist on Haapsallu 35 km ja Tallinna 110 km. 1. jaanuaril 2012 elas 23 külas 874 inimest, asustustihedus oli 3 inimest / km².

Noarootsi vald on rannarootslaste asuala. Esmateade rootslaste asumisest Lääne-Eestisse on aastast 1274, ulatuslikum tulek Stockholmi saarestikust oli 14. sajandi alguses. Noarootsi asustati 13. sajandi teisel poolel, Noarootsi nime esmamainimine oli 1391. Esimesena tekkis Spithami küla, suurimaks kujunes Rooslepa küla. Suurem osa rannarootslasi lahkus Noarootsist II maailmasõja lõpul 1943-1944. 1997 anti küladele ametlikud rootsikeelsed rööpnimed.

Aulepa/Dirslätt		Paslepa/Pasklep			Tahu/Skåtanäs
Dirhami/Derhamn		Pürksi/Birkas			Telise/Tällnäs
Einbi/Enby		Riguldi/Rickul			Tuksi/Bergsby
Elbiku/Ölbäck		Rooslepa/Roslep			Vanaküla/Gambyn	
Hara/Harga 		Saare/Lyckholm			Väike-Nõmmküla/Persåker
Hosby			Spithami/Spithamn		Österby
Höbringi/Höbring	Sutlepa/Sutlep			Osmussaare/Odensholm
Kudani/Gutanäs		Suur-Nõmmküla/Klottorp

Eesti looderannik on pärast viimast jääaega kerkinud ca 100 m ja kerge jätkub ligi 3 mm aastas. Maakerkest tingituna merepiir taganeb, rannavöönd laieneb, vetevõrk ja pinnavormid jätkavad muutumist. Noarootsi valla mandriala kerkis merest viimase 4000-5000 ja Noarootsi poolsaar 3400 a jooksul. Tipukõrguste järgi kerkisid Noarootsi valla alad üle meretaseme järjestuses: Krinküla 26,7 m ja Tuksi 25,0 m luited, Viluvere kõrgendik 22 m, Suur-Nõmmküla seljak 20,2 m, Kivimäe seljak 19 m, Sutlepa 12,5 m ja Rooslepa-Dirhami-Spithami-Nõva suur rannavall 12,3 m. Noarootsi poolsaare paikade merest kerkimise järjestus 1984.a. topokaardi kõrgusandmete järgi on: Paslepa 10,1 m, Pürksi 8,3 m, Hara 7,5 m, Ramsi 6,8 m, Hosby 6 m, Vööla 5 m, Kudani 4,4 m, Tahu 4,4 m, Österby 3,8 m, Einbi 3,8 m, Saare 3,6 m (kagus eraldi 3,4 m küngas) ja Telise 2,9 m. 2012. a on maapind Noarootsis arvutuslikult 5 cm kõrgemal.

NOAROOTSI VALLA MAASTIKE TIPPVÄÄRTUSED on uuringu autori hinnangul (NB! Kaitsealasid kui eelkõige eluslooduse kooslusi järgnev loetelu ei käsita): A – erilisus samaliigiliste objektide hulgas, B – avalik tuntus, C – juurdepääs.

Maastikuobjektid ja paigad		A  	B	C
Neugrundi meteoriidikraater		6	2	akvalangiga
Osmussaar/Odensholm			6	5	veesõidukiga
Noarootsi, saartest kujunenud poolsaar  5+	5	5
Põõsaspea neem, kivikülv ja paerand	5+	4	5
Uuejõe kaldad ja rändav suue		5+	4 	4
Liivanerand Uuejõe ja Peraküla vahel    5+      5	5
Dirhami neem ja merepatareipaik		5+	4	5
Dirhami kivikülvid ja rändrahnud	5+	2	5
Dirhami luitemännnikud ja rannavall	5+	3	5
Rooslepa rändrahnud ja kivikülv meres	5+	3	1-5
Rooslepa rannavall ja luitemännikud	5	3	5
Roosta liivarand ja luitemõhnastik 	5	5	5
Elbiku/Tuksi  liivarand			5	3-4	4
Tuksi rändrahnud ja kivikülv		5	3	4
Tuksi luitemännikud ja rannavall	5	4	5
Sendri-Metsküla-Klaanemaa suurrahnud 	5+	2	2-3
Kalevipoja kivid Võnnu poolsaarel	5+	3	1-2
Ramsi poolsaar ja neem			4	3-4	4
Telise neem ja madalmeri		4	2	3
Saare  roostikurada ja vaatetornid	5	3	4
Höbringi oja keskjooks autoteede vahel  4	2	5

TÄHTSAMAD MAASTIKUOBJEKTID LIIKIDE KAUPA

MERI JA RAND

Ca 100 km rannajoonel on pank-, klibu-, pae-, liiva-, kivi- ja roostiku- või moreenranda. Kaht esimest tüüpi randu kohtab Osmussaarel, paeranda Põõsaspeal, 16 km liivaranda asub valla põhjaosas Nõva valla piirist Riguldini ja Noarootsi poolsaarel Telisel. Poolsaarel leidub palju moreen- ja roostikuranda. Kivivööndiga randa leidub Põõsaspeal ja Osmussaarel.

Osmussaar

Muud saared ja rahud

Poolsaared

Neemed ja maaninad

Lahed

Mered, järved, roostikud

Jõed, ojad ja kanal

Pinnavormid

Rändrahnud, kivikülvid

Rändrahnud, kivikülvid, kivimid
Noarootsi on Euroopa tipptasemel rändrahnude ning kivikülvide suuruse ning hulga poolest. Euroopa 120st hiidrändrahnust on 112 Eestis, neist 10 Noarootsis. See kivimaterjal tekkis 1,6-1,9 miljardi aasta eest lõunapoolkeral, triivis Euroopa laamal põhja-poolkerale ja toodi mandrijää poolt Soomest Eestisse.
Enamik Noarootsi suuri rändrahne on Ahvenamaalt pärit rabakivigraniidid ja viiburgiidid. Arvukad neugrundbretšad on pärit Neugrundi meteoriidikraatrist. Rikkalik valik kivimiliike esineb randade maaninadel, sadamakaides, hoonete kivimüürides ja kalmistukivides. Munakate (kivid läbimõõduga 0,1-1 m) hulgas on graniitide kõrval palju mitmest kivimiliigist kokkusulanud migmatiite ja kihilisi gneisse. Põõsaspea paelava kihtide vahel leiduvates kaltsedonikäsnades (-kehades) leidub suuri vesiselgeid kaltsiidikristalle, harvem vähemaid lillasid ametüstikristalle ja mitmevärvilist kihilist ahhaati. Väikeste rannaveeriste hulgas leidub merevaikkollast ja harvem piimjasvalget rasvaläikelist kvartsi.

Lühendid:
LK looduskaitse all, Ü ürglooduse raamatus.
Rahnude mõõtmed 3,4/14,8 kõrgus, ümbermõõt, suurused ümbermõõdu
järgi: keskmine 10-15,9, suur 16-20 hiiulähine 20-25 ja hiidrahn üle 25 m.
Ilmakaared: N põhi, O ida, S lõuna, W lääs

87. Aulepa Hiiekivi 88. Aulepa teeristi rahn 89. Dirhami kivikülv 1 90. Dirhami kivikülv 3 91. Dirhami kivikülv 4 92. Dirhami Idateeäärne rahn 93. Dirhami kirdekolmik 94. Dirhami Kirderahn 95. Dirhami Liinilähine 96. Dirhami Merekolmik 97. Dirhami Metsanaabrid 98. Dirhami Nõmmenaabrid 99. Dirhami rahn, Musukivi, (Barbos oxn/härg) 100. Dirhami Suurkolmik, fotol S-poolne 101. Dirhami Teeäärsed 102. Kahekase rahn 103. Sirgeseinaline rahn 104. Pulmakivid/Pruudikivid meres, valla kaart 2010 105. Sturesten/Lambakivi, valla kaart 2010 106. Paslepa rahnude kogum/kivikülv, valla kaart 2010 107. Ramsi madalvee rahn 108. Ramsi rahn 109. Kaheküürurahn, tee ääres migmatiit 110. Saare talu rahnud 110. Vööla lõunapoolne 111. Vööla põhjapoolne 112. Kivimäe rahn 113. Kivimäe kivikülv 114. Sendri kaksikud 115. Järvekivi, valla kaart 2010 116. Salajõe Allika-/Kasemetsa rahnud 117. Osmussaare kaksikud, vahe 3,5 m 118. Osmussaare I rahnuderühm 119. Osmussaare II rahnuderühm 120. Skarvan meres 121. Paslepa rahnudekogum 122. Pürksi Suurrahn 123. Haversvi 3 rahnu kadastiku piiril 124. Luksi rahn rannas 125. Pajgrundeti Mererahn 126. Kaksikbretša 127. Rooslepa kivikülv meres 128. Rooslepa bretšarühmad meres 129. Meteoriidipesa, 11 bretšat meres 130. Reen/Punane 131. Rooslepa kivivare I, fotol 0-poolne 132. Rooslepa kivivare II 133. Rooslepa Laelohuga 134. Rooslepa Laevarahn 135. Rooslepa läänekivid: 2 tk A 136. Rooslepa läänekivid: 2 tk B 137. Rooslepa läänekivid: 2 tk C 138. Rooslepa maanteeäärne 139. Rooslepa põhjaserva 140. Rooslepa rajaäärsed 141. Rooslepa rannarahn 142. Rooslepa rannatee kolmik 143. Rooslepa sihirahn 144. Rooslepa Inas-stain Vaa-lahes 145. Saare rahn 146. Truumanni/Kalevipoja/Võnnusaare kivid, valla kaart 2010 147. Põõsaspea rahn (Pe Stajn) 148. Sutlepa järve läänekivi 149. Sutlepa Uuetoa rahn 150. Suur-Patstein 151. Väike-Patstein/Ristikivi 152. Nõmmküla rahn 153. Krinküla rahnudeväli 154. Krinküla kivikülv 155. Krinküla kivistik 4 tk 156. Krinküla Üksik 157. Lodurahn 158. Martensi rahn 159. Remmelmanni Tõrvaahju rahn 160. Remmelmanni kivistik 4 rahnu 161. Tuksi bretša 162. Tuksi Kirderahn 163. Tuksi kivistik, suurte kivide kogum 164. Tuksi Lõherahn 165. Tuksi Papli rahn 166. Tuksi Noorendikurahn 167. Tuksi Pikkrahn 168. Tuksi Püramiid 169. Tuksi Raiesmikurahn 170. Tuksi Sarapuurahn 171. Tuksi Suurrahn 172. Tuksi Teeäärne 173. Tuksi Valduspiirirahn 174. Tuksi Ümarrahn 175. Tuksi-Kreenküla rahn 176. Tuksi rahn 177. Kivinõmme/Ramsimäe rahnud 178. Klaanemaa Laanekivi//Leedika rahn 179. Klaanemaa nõmme Suurrahn 180. Klaanemaa Suurkivi 181. Metsküla idapoolne Suurkivi 182. Metsküla läänepoolne/ Kumari Suurkivi 183. Ramsikivi 184. Vanaküla Metsarahn

Kirikud, kabelid, kalmistud, vt valla kaarti 2010

Mõisad, muuseum, loss, vt valla kaarti 2010

Sadamad, vt valla kaarti 2010

Militaarobjektid

Muud

Puhke- ja laagripaigad

Kaitsealad, hoiualad

Kaunis vaade rannas (L - liivarand)

Kaunis kaugvaade mujal

Kaunid luitemännikud

Kaunid jalgsiretked mööda liivarandu ning luitemännikute teedel ja sihtidel

Ilmunud kaardid

Vahemaad ja liiklusringid Noarootsi poolsaarel

Vahemaad Pürksist km:Aulepa 10 km Aulepa teerist 9 km Einbi 5 km Hara 12.5 km Hara teerist 10 km Hosby 3 km Paslepa 3 km Ramsi neem 9.5 km Roosta 20 km Saare 4 km Sutlepa 12.5 km Tahu 5 km Telise neem 10 km Österby 3 km SõiduringidPürksi - Hosby - Paslepa - Pürksi 10 km Pürksi-Österby-Einbi-Paslepa-Pürksi 13 km Ring ümber Vööla mere 12.5 km Noarootsi poolsaare suur ring + 4 lisaharu - lisana Eurovelo trassile (Tallinn - Nõva - Haapsalu - Hiiumaa jne)Hara bussipeatus (Riguldi-Linnamäe teel) - Hara - Vööla - Hosby - Paslepa - Einbi - Österby - Aulepa teerist 35 km 1. lisaharu - Paslepa - Telise neeme tipp - tagasi 10.4 km 2. lisaharu - Einbi - Ramsi poolsaare tipp - tagasi 7.8 km 3. lisaharu - Österby - tagasi 4 km 4. Lisaharu - Pürksi - Saare mõisahooned või linnutornid - tagasi 6,6 või 9,6 km Ring + 4 lisaharu kokku 66.8 km Vahemaad RoostaltAulepa tuulikud 15 km Dirhami 7 km Höbringi 5 km Metsküla suurrahnud 13 km Põõsaspea neem 10 km Pürksi 20 km Rooslepa 4 km Riguldi teerist 5 km Spithami 9 km Tuksi 3 km Uuejõe 10 km Roosta retkedJalgsi: välja mööda metsateed põhja, tagasi mööda randa: Elbiku liivarand 3, Rooslepa 8, Dirhami 14 km Rattasõidu ringid Roostalt metsateed mööda põhja: Rooslepa rand - Rooslepa kabel - tagasi 10 km Dirhami neem - sadam - Rooslepa kabel 14 km Dirhami - Põõsaspea - Tuksi - Rooslepa kabel 21 km Rattaga, algus mööda asfaltteed (osa teest on kruusaga): Riguldi teerist - Höbringi - otse Roostale 11 km Otse Höbringisse - Kivimäe/Metsküla teerist - Vanaküla - Riguldi teerist 20 km Tuksi - Põõsaspea - Uuejõe - Peraküla - Höbringist otse Roostale 37 km Suur Nõva ring Roosta - otse Höbringi - otse Nõmmemaa/Veskijärv, põlenguala ja liivakarjäärid - Nõva - Rannaküla - Uuejõe - Tuksi - Roosta. Fotol Saunamäe tee 43 km Vahemaad TuksistDirhami 12 km Elbiku rand 2 km Põõsaspea 7 km Pürksi 21 km Rooslepa rand 4 km Roosta rand 3 km Uuejõe suue ja rand 7 km Rattaringid TuksistKruusateering Tuksi luitemännikuis 8 km Dirhami - Põõsaspea - tagasi 17 km Põõsaspea - Uuejõe - Peraküla - Höbringist otse Roostale 33 km Höbringi maastikurattaringidÜmber Sendri soo 19 km Ümber Sendri soo ja läbi Vanaküla 22 km Aulepa teeristilt rattaring:Aulepa tuulikud - Vanaküla - Riguldi - Aulepa teerist 18 km Aulepa - Nõmmküla mõis - V-Nõmmküla - Sutlepa end. kauplus - Aulepa 10 km

Erilisus: 6
Juurdepääs: akvalangiga
Märkused: Neugrundi meteoriidikraater on Eesti geoloogia eelmise aastasaja lõpu (1995-1996) suuremaid avastusi ja maailmas paremini uuritud kraatreid meres. Kraater asub Osmussaarest 6 km kirdes ja Põõsaspealt 9 km põhjas ning tekkis 535 miljoni aasta eest ligi 0,5 km läbimõõduga meteoriidi langemisel maale. Plahvatusel tekkis vähemalt 100 m sügavune süvik ja moodustusid ringvallid – sisemisel läbimõõt 7-8 km ja välimisel 21 km, nende vahel on 200-500 m laiune ja kuni 70 m sügavune ringkanjon ja paisati välja neugrundbretšaks nimetatud mustjad, lõhelised ja nukilised rahnud. Neid leidub ainult Eestis ja kõige rohkem Noarootsi vallas. Kraatri keskosa, mis on täitunud sadade miljonite aastate jooksul settekivimitega, on 1-10 m sügav ja tuntud ka laevaõnnetuste paigana.

Erilisus: 6
Juurdepääs: veesõidukiga
Märkused: Osmussaar on suuruselt Eesti 14. meresaar ja asub Põõsaspea neemest 7,5 km loodesuunas. See on Balti klindi jäänuksaar, mis kerkis merest 2000-3000 a eest ja asub meres 2-3 x 20 km suuruse loode-kagusuunalise kõrgendi lael. Teda ümbritseb 50-200 m laiune madalvee paelava ja selle äärtel kuni 7 m kõrgune astang. Saare ja Neugrundi kraatri vahel on 50-70 m sügavune järsunõlvaline süvik. Omapära tõttu peetakse saart maailma loodusmälestiste nimekirja kuulumise vääriliseks. Saare pikkus on 4,6 m, laius kuni 1,6 m, rannajoont 13 km, pindala 481 ha, kõrgeim punkt 7,9 üle merepinna. 1867.a oli Lõunasadama ümbrus veel eraldi saar. 20. sajandi alguses oli järvedest lõunapoolseim ja suurim Inahamne veel merega ühenduses. Meremurrustuse tõttu saare põhjakülg taganeb, maakerke ja tormilainetusest laienevate klibuvallide tõttu tekkib saare lõunakülge maad juurde. Saare asustamine rootslastega toimus 14. sajandi alguses, sinna on legendi järgi maetud Skandinaavia viikingite peajumal Odin. 1940-41 ja 1944-1993 oli saar N.Liidu militaarala. 2011. a elas saarel 6 inimest, pool tuhat lammast ja kümmekond lihaveist. Saarel on tähistatud matkarajad, peatus- ja lõkkekohad. Lõunasadamas on sadamahoone-infopunkt. Saarega ühendust peetakse Dirhami sadamast.

Asukoht: Osmussaare
Erilisus: 5+
Märkused: Loode-, põhja- ja kirdeosas

Asukoht: Osmussaare
Erilisus: 5+
Koht kaardil: 3
Märkused: Dihlethälle, kirdeosas, paekiht 4 m

Asukoht: Osmussaare
Erilisus: 5+
Koht kaardil: 2
Märkused: Paeplaadiranna põhjaosas, lubiliivakivim veepiiril

Asukoht: Osmussaare
Erilisus: 5+
Koht kaardil: 3
Märkused: Paeplaadirannas, koobas h 3,5 m, sügav 6 m

Asukoht: Osmussaare
Erilisus: 5+
Märkused: Loode-, edela- ja kaguosas

Asukoht: Osmussaare
Erilisus: 5+
Märkused: Ida-, lõuna-, edela- ja lääneosas

Asukoht: Osmussaare
Erilisus: 5
Koht kaardil: 1
Märkused: Nüüdne torn ja linnak on ehitatud 1954

Asukoht: Osmussaare
Erilisus: 5
Koht kaardil: 6
Märkused: Peatee/Bieni ristmikust läänes

Asukoht: Osmussaare
Erilisus: 5
Märkused: Lääne- ja idaosas

Asukoht: Osmussaare
Erilisus: 5+
Koht kaardil: 7
Märkused: Saare keskosa rannast 0,4 S, h 3-6 m, vett 2-3 m

Asukoht: Osmussaare
Erilisus: 4
Koht kaardil: 5
Märkused: Läänesadamast 0,5 põhja

Asukoht: Osmussaare
Erilisus: 4
Koht kaardil: 8
Märkused: Kolaörgeni ninal veepiiril

Asukoht: Osmussaare
Erilisus: 4
Koht kaardil: 9
Märkused: Bretšad saare lõunatipu juures

Asukoht: Osmussaare
Erilisus: 5+
Juurdepääs:
Märkused: Madalad klibupõhjalised, mätaste ja kividega, fotol Stornäskärre/Suurninajärv

Asukoht: Osmussaare
Erilisus: 5
Juurdepääs:
Märkused: Järvedest suurim, 100 a eest merega ühenduses

Asukoht: Osmussaare
Erilisus: 4
Märkused: Sadamas ujuvkai ja hoone-infopunkt. 1867 oli eraldi saar

Asukoht: Osmussaare
Erilisus: 5
Märkused: Üle terve saare

Asukoht: Osmussaare
Erilisus: 5+
Märkused: Läbi rändab miljoned arktilisi linde

Asukoht: Osmussaare
Erilisus: 5
Märkused: Kalmistu taastati 1992, varemed konserveerimisel 2011

Asukoht: Osmussaare
Erilisus: 4
Märkused: Külakoht saare keskel, säilinud laut ja rehi, uued: radar ja generaator

Asukoht: Osmussaare
Erilisus: 5
Koht kaardil: 4
Märkused: Kahurialused, soomustornid, betoonpunkrid, laskepesad, jooksukraavid

Asukoht: Osmussaare
Erilisus: 4
Märkused: Saare põhjaküljel, vraki all on 10 m pikk klibunina

Asukoht: Riguldi
Erilisus: 3
Juurdepääs: 2
Koht kaardil: 10
Märkused: 11,7 ha, üm. 1,9 km, risumets, roostik, lääneküljel kivikülv

Asukoht: Riguldi
Erilisus: 5
Juurdepääs: 3
Koht kaardil: 9
Märkused: 4 ha, üm. 1,2 km, tihe kadastik, roostik

Asukoht: Paslepa
Erilisus: 4
Juurdepääs: 2
Märkused: 7,8 ha, üm. 1,7 km, looduslik rohumaa

Asukoht: Einbi
Erilisus: 4
Juurdepääs: 2
Märkused: 5,4 ha, üm. 1,2 km, metsane

Asukoht: Einbi
Erilisus: 4
Juurdepääs: 3
Märkused: 1,2 ha, üm. 0,5 km, metsane, foto Ramsi tee truubilt

Asukoht: Paslepa
Erilisus: 2
Juurdepääs: 2
Märkused: Meresaarte nimistus 1996

Asukoht: Tahu
Märkused: Tahuninalt S, lõuna pool Haapsalu tagalahes Roograhud

Asukoht: Tahu
Märkused: Tahult idas Tahu lahes

Märkused: Suurel Noarootsi poolsaarel on tugevasti liigestatud rannajoon, mille moodustavad 7 lahte ning 7 suuremat poolsaart, neeme ja maanina. Seal on 6 siseveekogu ja hulk roogu kasvanud endiste järvede kohti, mandrile viib sealt 2 teed, pakastalvel on käigus ca 3 km pikkune jäätee Österbyst Haapsallu. Vähemalt 80 a on arutletud tammi ja tee rajamist Tahult üle Roograhude Uuemõisa, vastu on majandus- ja loodushoiuolud. Poolsaare kõrval meres on 1 saar ja üle 10 rahu. Legend: 1715 purjetas siit (fotol Atlant) läbi tsaar Peeter I

Asukoht: Einbi
Erilisus: 4
Juurdepääs: 4
Märkused: Eesti mandri läänepoolseim punkt

Asukoht: Saare
Erilisus: 5
Juurdepääs: 1-2
Märkused: 1867. a kaardil on poolsaare kohal 2 rahu

Asukoht: Spithami
Erilisus: 5+
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 1
Märkused: Eesti mandri loodetipp, tipus 10x140 m lauskiviala

Asukoht: Dirhami
Erilisus: 5
Juurdepääs: 5
Koht kaardil: 1
Märkused: Neemel on rannavall ja merekindluse paik, meres kivikülv

Asukoht: Dirhami
Erilisus: 2
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 25
Märkused: Dirhami neemest 0,7 S

Asukoht: Rooslepa
Erilisus: 3
Juurdepääs: 3
Koht kaardil: 2
Märkused: Rooslepast 1,3 S

Asukoht: Hara
Erilisus: 3
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 1
Märkused: Haralt 0,4 NW

Asukoht: Telise
Erilisus: 4
Juurdepääs: 2-3
Märkused: Liivarand, kividega madalmeri

Asukoht: Tahu
Erilisus: 4
Juurdepääs: 5
Märkused: Ninal 3 Nina-nimelist talu

Asukoht: Spithami
Erilisus: 4
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 7
Märkused: Liivarand, külast idas vastu veepiiri Suur rannavall

Asukoht: Dirhami
Erilisus: 4
Juurdepääs: 5
Koht kaardil: 23
Märkused: Sadamast NO, liivarand madalveega

Asukoht: Rooslepa
Erilisus: 4
Juurdepääs: 3
Koht kaardil: 3
Märkused: Rooslepast 2,2 S, liivarand

Asukoht: Hara
Erilisus: 3
Juurdepääs: 3
Koht kaardil: 3

Asukoht: Paslepa
Erilisus: 4
Juurdepääs: 3
Märkused: Keerukas rannajoon, fotol vaade lossi juurest

Asukoht: Tahu
Erilisus: 5
Juurdepääs: 3
Märkused: Tahult idas, peamiselt roostikurand

Asukoht: Saare
Juurdepääs: 3
Koht kaardil: 8
Märkused: Saarelt idas, roostikurand

Asukoht: Saare
Juurdepääs: 3
Märkused: Võnnu poolsaarelt idas, lahes hulk rahusid

Erilisus: 5
Juurdepääs: 5
Märkused: Eraldab Noarootsi poolsaare Haapsalust, foto Österby sadamast

Märkused: ü.m. üle merepinna, k - kaldajoont km, LKA looduskaitseala, HA hoiuala, vt 53-56

Erilisus: 5
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 4
Märkused: 74,1 ha, 8,4 k Silma LKA, foto Vööla truubilt

Erilisus: 2
Juurdepääs: 2
Koht kaardil: 5
Märkused: 5,4 ha, 1,5 k Karjatsimere HA

Erilisus: 3
Juurdepääs: 3
Koht kaardil: 6
Märkused: 37,7 ha, 4,2 k Karjatsimere HA, fotol mere roostik

Erilisus: 5
Juurdepääs: 3
Koht kaardil: 7
Märkused: 203,3 ha, 11,8 k Silma LKA, foto Saare tornist

Erilisus: 2
Juurdepääs: 2
Märkused: 12,4 ha, 4,0 k Silma LKA

Erilisus: 2
Juurdepääs: 2
Märkused: 12,8 ha, roostunud, vett on ajuti

Asukoht: Höbringi
Erilisus: 3
Juurdepääs: 2
Märkused: 1,2 ha, porsa-pilliroosoos, Leidissoo LKA

Asukoht: Spithami
Erilisus: 4
Juurdepääs: 3
Koht kaardil: 4
Märkused: 4,6 ha, 4 veeala, liivapõhi, vett 0,3 - 0 m, Nõva LKA

Asukoht: Spithami
Erilisus: 4
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 5
Märkused: 20,6 ha, 2,1 k, liivapõhi, vett kuni 1 m Nõva LKA

Asukoht: Spithami
Erilisus: 3
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 6
Märkused: 1,2 ha, 0,5 k, vett+muda üle 2 m Nõva LKA

Asukoht: Spithami
Erilisus: 5
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 7
Märkused: 8,4 ha, 1,9 k, vett+muda üle 2 m Nõva LKA

Asukoht: Spithami
Erilisus: 4
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 3
Märkused: end. Stor wae ja Mella wae järvede ala Nõva LKA

Asukoht: Spithami
Erilisus: 5
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 1
Märkused: Spithamb ae, 1 km pikk, Eesti lühemaid

Asukoht: Rooslepa
Erilisus: 2
Juurdepääs: 3
Koht kaardil: 4
Märkused: Va-rännan, Rooslepast 1,0 S

Asukoht: Rooslepa
Erilisus: 2
Juurdepääs: 3
Märkused: Roostalt 0,5 N

Asukoht: Riguldi
Erilisus: 3
Juurdepääs: 3
Koht kaardil: 11
Märkused: 11,8 km pikk, suur osa sängist kaevatud

Asukoht: Höbringi
Erilisus: 4
Juurdepääs: 5
Koht kaardil: 13
Märkused: 5,5 km, suubub Riguldi jõkke, autoteede vahel on huvitav lõik

Erilisus: 2
Juurdepääs: 3
Märkused: 23,9 km, piirijõgi Nõva vallaga

Asukoht: Hara, Kudani
Erilisus: 3
Juurdepääs: 4
Märkused: endise väina põhjaosa kohal

Erilisus: 5
Juurdepääs: 5
Koht kaardil: 9
Märkused: 23 km pikk, kõrgus 4-13 m, Roosta-Dirhami-Nõva-Keibu, kohati katkev

Asukoht: Spithami
Erilisus: 5
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 2
Märkused: 0,4 km pikk, käänuline, looduslik, kanjonilaadne

Erilisus: 4
Juurdepääs: 4-5
Koht kaardil: 22, 10
Märkused: Spithamis, Dirhamis, Rooslepas, Tuksis ja Elbikul

Asukoht: Spithami
Erilisus: 5
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 12
Märkused: Spithami lahes ja Uuejõel, 300 m pikkuses vett 0,1-1,5 m

Asukoht: Tuksi
Erilisus: 5
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 25
Märkused: 1,6 km pikk, 100 m lai, tipp 25,0 m, külast S0

Asukoht: Tuksi
Erilisus: 4
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 26
Märkused: 1,4 km pikk, tipp 26,7 m, Tuksi luitest 0,5 0

Asukoht: Elbiku
Erilisus: 5
Juurdepääs: 5
Koht kaardil: 2
Märkused: h 9 m, puhkekülast S, Suure rannavalli S-ots

Asukoht: Spithami
Erilisus: 4
Juurdepääs: 5
Koht kaardil: 3
Märkused: Külast N, paerand h 2 m, 0,7 km, kivirand 1,1 km pikk

Asukoht: Höbringi
Erilisus: 3
Juurdepääs: 4
Märkused: Nõva jõest W, Saunamäe tee kõrval 1 km

Asukoht: Tuksi, Höbringi
Erilisus: 4
Juurdepääs: 2-4
Märkused: 11 km pikk, h 2-3 m, astangust N märjad lodumetsad

Asukoht: Höbringi
Erilisus: 4
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 10
Märkused: Höbringist piki teed S0 1-4. km, tipp 19 m. Fotol tee seljakul

Asukoht: Vanaküla
Erilisus: 3
Juurdepääs: 3
Märkused: Tipp 22 m, Höbringist Viluvere teed S0 13 km

Asukoht: S-Nõmmküla
Erilisus: 3
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 18
Märkused: 1 km pikk, tipp 20,2 m, seljaku N-osas kruusaauk

Asukoht: Hara
Erilisus: 3
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 2
Märkused: Tipp 7,5 m

Asukoht: Einbi
Erilisus: 4
Juurdepääs: 4
Märkused: Tipp 6,8 m. Fotol vaade astangult Paslepa lahele

Asukoht: Aulepa
Erilisus: 4
Juurdepääs: 5
Koht kaardil: 13
Märkused: Külast 0, heinapõllul, paistab Vanaküla autoteelt
LK, Ürgr.: Arh.k
Mõõtmed: 3,4-14,8
Kivimi liik: bretša

Asukoht: Aulepa
Erilisus: 2
Juurdepääs: 5
Märkused: Tee ääres, ristilt 200 m NW
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 2,2-12,7
Kivimi liik: rabakivi

Asukoht: Dirhami
Erilisus: 5+
Juurdepääs: 5
Koht kaardil: 20
Märkused: Külast 0,6 S0, luitemännikus
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 0,2x0,3 km

Asukoht: Dirhami
Erilisus: 3
Juurdepääs: 3
Koht kaardil: 21
Märkused: Külast 1,0 S, põhiosa noores männikus
Mõõtmed: 0,1x0,1 km

Asukoht: Dirhami
Erilisus: 2
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 21
Märkused: Külast 1,2 SS0, noores männikus
Mõõtmed: 0,1x0,1 km

Asukoht: Dirhami
Erilisus: 2
Juurdepääs: 3
Koht kaardil: 11
Märkused: 1. kivikülvi 0-servas tee ääres
Mõõtmed: 1,9-14
Kivimi liik: rabakivi

Asukoht: Dirhami
Erilisus: 3
Juurdepääs: 2
Koht kaardil: 14
Märkused: Külast 1,0 0, leitav kaardi järgi
Mõõtmed: W2,2-14; N0 2,1-10; S2,0-10
Kivimi liik: rabakivi

Asukoht: Dirhami
Erilisus: 4
Juurdepääs: 3
Koht kaardil: 13
Märkused: Külast 1,0 N00 sihi W-0 kõrval
Mõõtmed: 2,0-12,4
Kivimi liik: rabakivi

Asukoht: Dirhami
Erilisus: 3
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 12
Märkused: Külast 0,9 km 0, elektiliinist 70 m 0
Mõõtmed: 2,4-17,1
Kivimi liik: rabakivi

Asukoht: Dirhami
Erilisus: 3
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 25
Märkused: kaldast 20 m, sihi otsast SW
Mõõtmed:  h. 3x2,1 m, ü.m. 7,8...10,2 m
Kivimi liik: rabakivid

Asukoht: Dirhami
Erilisus: 2
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 19
Märkused: külast 0,6 SSW, paistavad metsateelt 0
Mõõtmed: W2,0-9,1; 2,2-9,3
Kivimi liik: rabakivi

Asukoht: Dirhami
Erilisus: 2
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 18
Märkused: külast 1,1 S, männiharvikus, paistavad sihilt N
LK, Ürgr.:
Mõõtmed: 1,7-14,4 1,6-12,5
Kivimi liik: viiburgiit

Asukoht: Dirhami
Erilisus: 5
Juurdepääs: 5
Koht kaardil: 7
Märkused: paistab autoteelt 30 m W, lael kasvab kivi-imar
LK, Ürgr.: LK
Mõõtmed: 3,1-20,8
Kivimi liik: bretśa

Asukoht: Dirhami
Erilisus: 4
Juurdepääs: 3
Koht kaardil: 15
Märkused: Külast 1,3 SS0, luitemännikus, N-rahn soos
Mõõtmed: N2,6-18; kesk 2,8-20; S3,4-22,8
Kivimi liik: raba

Asukoht: Dirhami
Erilisus: 2
Juurdepääs: 5
Koht kaardil: 8
Märkused: Külast 0,4 S0, elektriliinist 10 m S
Mõõtmed: 2,0-14; 2,0-12
Kivimi liik: rabakivi

Asukoht: Dirhami
Erilisus: 5
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 9
Märkused: 1. kivikülvi 0-osas, luitemännikus
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 2,6-17,6
Kivimi liik: bretša

Asukoht: Dirhami
Erilisus: 4
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 10
Märkused: 1. kivikülvi 0-osas, luitemännikus
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 3,20-20,0
Kivimi liik: rabakivi

Asukoht: Einbi
Erilisus: 3
Juurdepääs: 2
Märkused: Rannast 100 m, muistend uppunud pulmalistest
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 1,9-9, vett 1 m
Kivimi liik: rabakivi

Asukoht: Einbi
Erilisus: 2
Juurdepääs: 3
Märkused: Jakos-Mathieseni kinnistust 0,5 W, männikus, kivil sõrajäljed
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 2,4-13,7
Kivimi liik: rabakivi

Asukoht: Einbi
Erilisus: 4
Juurdepääs: 5
Märkused: h 2 m seljakul 10x100 m autotee kõrval S
LK, Ürgr.: LK
Mõõtmed: 10x100 m

Asukoht: Einbi
Erilisus: 2
Juurdepääs: 2
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 2,6-13,3
Kivimi liik: graniit

Asukoht: Einbi
Erilisus: 3
Juurdepääs: 1
Märkused: Ramsi neepe tipust 1,9 S roostiku piiril
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 2,7-13,8
Kivimi liik: gr.porfüür

Asukoht: Elbiku
Erilisus: 3
Juurdepääs: 5
Koht kaardil: 3
Märkused: Autoteelt 30 m W, elektriliinil, Roosta ristmikust 0,5 S
Mõõtmed: 1,8-16,0
Kivimi liik: viiburgiit

Asukoht: Elbiku
Erilisus: 2
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 4
Märkused: Elbiku Metskonna kinnistust 0,6 S0, soos
Mõõtmed: 2,2-16,6 2,0-14,3
Kivimi liik: rabakivid

Asukoht: Hara
Erilisus: 2
Juurdepääs: 3
Märkused: Hara teeristilt 0,7 SW, autoteelt 50 m W lepikus
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 1,8-12,8
Kivimi liik: rabakivi

Asukoht: Hara
Erilisus: 3
Juurdepääs: 4
Märkused: Hara teeristilt 0,7 SW jahitornilagedal, teelt 0,3 W
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 2,2-12,1
Kivimi liik: bretša

Asukoht: Höbringi
Erilisus: 3
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 2
Märkused: Kivimäe teeristilt 0,1 N seljakul, hähtavus hea
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 2,1-18
Kivimi liik: viiburgiit

Asukoht: Höbringi
Erilisus: 3
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 2
Märkused: Kivikülv rahnust S0
Mõõtmed: 40 x 110 m

Asukoht: Höbringi
Erilisus: 4
Juurdepääs: 5
Koht kaardil: 1
Märkused: Autoteest 10 m W, luitemännikus
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: N3.1-17,1 S3,1-22,1
Kivimi liik: viiburgiit

Asukoht: Kudani
Erilisus: 4
Juurdepääs: 4
Märkused: Autotee ristilt 50 m viida suunas SW niiskes kadastikus
LK, Ürgr.: LK
Mõõtmed: 3,4-19,0
Kivimi liik: gran.gneiss

Asukoht: Oru vald
Erilisus: 4
Juurdepääs: 4
Märkused: Ingküla bussipeatusest 1,1 km NW heinapõllul
LK, Ürgr.: LK
Mõõtmed: N3,0-17,6; S/3,9-19,6
Kivimi liik: bretšad

Asukoht: Osm.
Erilisus: 5
Koht kaardil: 5
Märkused: Läänesadamast 0,4 N, hõre kadastik, bretšaklibu
LK, Ürgr.: LK
Mõõtmed: W2,8-20: 0/3,0--18,3
Kivimi liik: bretšad

Asukoht: Osm.
Erilisus: 3
Koht kaardil: 8
Märkused: 3 tk Kolaörgeni maaninal, veepiiril
LK, Ürgr.: LK
Mõõtmed: W2,3-10; 2,5-14,7; 0 2,2-18,0
Kivimi liik: br+br+mig.gn.

Asukoht: Osm.
Erilisus: 3
Koht kaardil: 9
Märkused: Saare lõunatipu juures madalmeres
LK, Ürgr.: LK
Mõõtmed:
Kivimi liik: bretšad

Asukoht: Osm.
Erilisus: 5+
Juurdepääs: paadiga
Koht kaardil: 7
Märkused: Saare keskosa rannast 0,4 S, vett 2-3 m
LK, Ürgr.:
Mõõtmed: ca 10 tk h 3-5 m
Kivimi liik: bretšad

Asukoht: Paslepa
Erilisus: 2
Juurdepääs: 3-4
Märkused: 12 rahnu küla põldudel autoteest NW
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 1,2-2,6 / 8-14

Asukoht: Pürksi
Erilisus: 2
Juurdepääs: 4
Märkused: S-poolsest farmihoonest 0,2 S0 heinapõllul
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 2,0-12,3
Kivimi liik: rabakivi

Asukoht: Riguldi
Erilisus: 2
Juurdepääs: 2
Koht kaardil: 7
Märkused: Rannas roostiku piiril kohakuti Paigrundeti saarega
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 2,3-13; 2,3-12; 2,3-11,9
Kivimi liik: viiburgiit

Asukoht: Riguldi
Erilisus: 2
Juurdepääs: 4
Märkused: Luksi külaviidast teel SW, rannamaa ja kadakate piiril
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 1,9-12,4
Kivimi liik: rabakivi

Asukoht: Riguldi
Erilisus: 3
Juurdepääs: 3
Koht kaardil: 6
Märkused: Seasaare W-tipust 0,1 N madalvee paelaval
Mõõtmed: 2,8-17,5
Kivimi liik: viiburgiit

Asukoht: Rooslepa
Erilisus: 5
Juurdepääs: 3
Koht kaardil: 16
Märkused: Ninaneemele viiva metsatee kõrval W
Mõõtmed: 2,8-14,2; 3,0/11,0
Kivimi liik: bretšad

Asukoht: Rooslepa
Erilisus: 5
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 1
Märkused: Küla loodenurgast tuleva tee otsas, palju liike
Kivimi liik:

Asukoht: Rooslepa
Erilisus: 5
Juurdepääs: 3
Koht kaardil: 6 tk
Märkused: Ära tuntavad 7. kaardi järgi
Mõõtmed:

Asukoht: Rooslepa
Erilisus: 5
Juurdepääs: jalgsi
Koht kaardil: 1
Märkused: Ga hona /Vanad sarved, rannast 220 m, teel vett 0,8 m
Mõõtmed: h 1-3 m, vett 0,5
Kivimi liik: bretšad

Asukoht: Rooslepa
Erilisus: 5
Juurdepääs: 1
Koht kaardil: 6
Märkused: Ilmub nähtavale madalveega rannast 720m SW
Mõõtmed: h 7-10 m
Kivimi liik: rabakivi

Asukoht: Rooslepa
Erilisus: 2
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 9a
Märkused: Farmist 0,3 N00, 70 rahnu h üle 1 m
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 2 tk: 1,8-15.9; 2,9-16,9;

Asukoht: Rooslepa
Erilisus: 2
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 9b
Märkused: Maanteeäärsest rahnust 0,3 N00, 16 tk karjamaal
Mõõtmed: h 1-2 m 16 tk

Asukoht: Rooslepa
Erilisus: 3
Juurdepääs: 3
Koht kaardil: 16
Märkused: Külast 1,1 S0, metsateest W, raiesmiku serval
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 1,8-18.8
Kivimi liik: viiburgiit

Asukoht: Rooslepa
Erilisus: 5+
Juurdepääs: 1
Koht kaardil: 7, 1
Märkused: Oamuse stain (Sootagune), 2012 värske raiesmiku SW servas
LK, Ürgr.: LK
Mõõtmed: 4,5-28,9
Kivimi liik: rabakivi

Asukoht: Rooslepa
Erilisus: 4
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 12
Märkused: Rooslepa läänekivid alates läänest; männikus
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 3,2-16,0; 2,9-15,1
Kivimi liik: viiburgiit

Asukoht: Rooslepa
Erilisus: 4
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 13
Märkused: Metsaserva lähedal, A ja C vahel männikus
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 3,7-17,7 2,7-13,8
Kivimi liik: rabakivi

Asukoht: Rooslepa
Erilisus: 4
Juurdepääs: 5
Koht kaardil: 14
Märkused: Küla lõunaosas rohumaal
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 3,0-20,4 2,0-8,1
Kivimi liik: rabakivi

Asukoht: Rooslepa
Erilisus: 2
Juurdepääs: 5
Koht kaardil: 8
Märkused: Bussipeatusest üle tee 40 m karjamaal
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 2,3-13,3
Kivimi liik: rabakivi

Asukoht: Rooslepa
Erilisus: 5
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 6
Märkused: Küla keskelt 1,1 N0, autoteelt 0,2 0, leitav kaardi abil
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 3,6-25,6
Kivimi liik: rabakivi

Asukoht: Rooslepa
Erilisus: 2
Juurdepääs: 2
Koht kaardil: 18
Märkused: Ninaneemel S-suunalise tee ääres, fotol W-poolne
Mõõtmed: W2,4-14,3; 0-2,1-12,7
Kivimi liik: rabakivi

Asukoht: Rooslepa
Erilisus: 4
Juurdepääs: 3
Koht kaardil: 17
Märkused: Nina neemel veepiiril
Mõõtmed: 2,0-11,8
Kivimi liik: migmatiit

Asukoht: Rooslepa
Erilisus: 4
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 11
Märkused: teest randa N; keskmine: Nybondase/Skrillstain/Liukivi, fotol keskmine
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: W3,1-18,8; 2,7-16,9; 0 2,8-12,7
Kivimi liik: viiburgiidid

Asukoht: Rooslepa
Erilisus: 3
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 10
Märkused: kaksik 1,5 m migmat.gneiss, leitavad kaardi abil
Mõõtmed: 2,6-13,7
Kivimi liik: rabakivi

Asukoht: Rooslepa
Erilisus: 3
Juurdepääs: 3
Koht kaardil: 3
Märkused: 1929 jooksis kivi juures madalikule purjelaev Inas
Kivimi liik: Varem Stor reen/Suur punane

Asukoht: Saare
Erilisus: 3
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 17
Märkused: Mõisast 0,6 N, külateest 0,2 W heinapõllul
LK, Ürgr.: LK
Mõõtmed: 2,1-16,9
Kivimi liik: biot.gn.bretša

Asukoht: Saare
Erilisus: 5+
Juurdepääs: 2
Märkused: Saare mõisast 5.0 S0, jalgsiminekul soist ala
LK, Ürgr.: LK
Mõõtmed: 5,1-30; 3,3-28,9
Kivimi liik: rabakivid

Asukoht: Spithami
Erilisus: 5
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 5
Märkused: Küla NW osas rohumaal; kaksik 2,1-12 viib. l
LK, Ürgr.: LK
Mõõtmed: 4,2-25,2
Kivimi liik: viiburgiit

Asukoht: Sutlepa
Erilisus: 3
Juurdepääs: 1-2
Koht kaardil: 11
Märkused: Autoteekäänust Atlantises 620 m S; 2 roostiku vahel
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 2,2-18,6
Kivimi liik: viiburgiit

Asukoht: Sutlepa
Erilisus: 2
Juurdepääs: 5
Koht kaardil: 12
Märkused: Autoteest 0,5 W, roosa katusega maja juures põllul
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 2,0-11,9
Kivimi liik: rabakivi

Asukoht: Sutlepa
Erilisus: 4
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 14
Märkused: Sutlepa tuulikust 0,8 N, Suurekivi talu juures lagedal
LK, Ürgr.: LK
Mõõtmed: 3,8-21,1
Kivimi liik: rabakivi

Asukoht: Sutlepa
Erilisus: 3
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 15
Märkused: Autoteelt 0,3 0, talutee ja elektriliini kõrval
LK, Ürgr.: LK
Mõõtmed: 2,7-17,7
Kivimi liik: rabakivi

Asukoht: S-Nõmmküla
Erilisus: 2
Juurdepääs: 3
Koht kaardil: 16
Märkused: S-Nõmmküla farmihoonest 0,35 N heinapõllul
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 2,3-15,1
Kivimi liik: rabakivi

Asukoht: Tuksi
Erilisus: 4
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 21-24
Märkused: Krinküla hooneist N suunas liutemännikus, vt. 154-156
LK, Ürgr.: Ü

Asukoht: Tuksi
Erilisus: 2
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 21
Märkused: Hooneist 0,3 N, 20 x 40 m
LK, Ürgr.: Ü

Asukoht: Tuksi
Erilisus: 5
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 23
Märkused: Hooneist 0,1 NW
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 2,5-2,7/12-20
Kivimi liik: piiterliit

Asukoht: Tuksi
Erilisus: 4
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 22
Märkused: Hooneist 0,2 N
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 2,8-21,6
Kivimi liik: rabakivi

Asukoht: Tuksi
Erilisus: 5
Juurdepääs: 3
Koht kaardil: 5
Märkused: Külast 0,9 N00, 2012 uues soises võsaraiesmikus
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 4,6-27,5
Kivimi liik: viiburgiit

Asukoht: Tuksi
Erilisus: 2
Juurdepääs: 5
Koht kaardil: 3
Märkused: Küla põhjaservas autoteelt 5 m W, rohumaal
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 1,9-11,2
Kivimi liik: bretśa

Asukoht: Tuksi
Erilisus: 5
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 7
Märkused: Külast 0,9 N00, raiesmiku S0 nurgas
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 5,2-25,1
Kivimi liik: viiburgiit

Asukoht: Tuksi
Erilisus: 5
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 8
Märkused: Tõrvaaugu rahnust 50 m W
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed:
Kivimi liik: viiburgiidid

Asukoht: Tuksi
Erilisus: 3
Juurdepääs: 2
Koht kaardil: 10
Märkused: Külast 1,4 0, võsa piiril, leitav kaardi abil
Mõõtmed: 2,4-15
Kivimi liik: bretša

Asukoht: Tuksi
Erilisus: 4
Juurdepääs: 2
Koht kaardil: 4
Märkused: Külast 1,4 N0, 2011 raiesmiku/võsa piiril, leitav kaardi abil
Mõõtmed: 3,1-21
Kivimi liik: viiburgiit

Asukoht: Tuksi
Erilisus: 2
Juurdepääs: 3
Koht kaardil: 2
Märkused: Külast 0,5 NO, männikus metsatee kõrval
Kivimi liik: viiburgiidid

Asukoht: Tuksi
Erilisus: 2
Juurdepääs: 3
Koht kaardil: 9
Märkused: Külast 1,0 0, männikus, leitav kaardi abil
Mõõtmed: 2,2-11,8
Kivimi liik: dioriit ?

Asukoht: Tuksi
Erilisus: 3
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 13
Märkused: Külas Papli talust 50 m S0
Mõõtmed: 2,8-14,8
Kivimi liik: rabakivi

Asukoht: Tuksi
Erilisus: 4
Juurdepääs: 3
Koht kaardil: 12
Märkused: Külast 0,5 0, noores männikus, leitav kaardi abil
Mõõtmed: 2,3-20,1
Kivimi liik: rabakivi

Asukoht: Tuksi
Erilisus: 3
Juurdepääs: 3
Koht kaardil: 3
Märkused: Külast 0,8 N0, võsaraiesmikul, leitav kaardi abil
Mõõtmed: 2,2-18,2
Kivimi liik: viiburgiit

Asukoht: Tuksi
Erilisus: 4
Juurdepääs: 3
Koht kaardil: 4
Märkused: Küla N-poolsest Martensi talust 0,6 0, luitemännikus
Mõõtmed: 3,3-18,6
Kivimi liik: rabakivi

Asukoht: Tuksi
Erilisus: 3
Juurdepääs: 3
Koht kaardil: 6
Märkused: Nr 160st 0,1 NO raiesmikul
Mõõtmed: 3,0-15,8
Kivimi liik: viiburgit

Asukoht: Tuksi
Erilisus: 2
Juurdepääs: 3
Koht kaardil: 19
Märkused: Külast 0,9 S0, metsateest 0,1 W, harvikus
Mõõtmed: 2,1-11,9
Kivimi liik: rabakivi

Asukoht: Tuksi
Erilisus: 4
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 1
Märkused: Külast 0,2 N0, harvendatud männikus
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 3,5-19,2
Kivimi liik: viiburgiit

Asukoht: Tuksi
Erilisus: 2
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 18
Märkused: Külast 0,8 S0, metsatee kõrval
Mõõtmed: 2,1-12,5
Kivimi liik: viiburgiit

Asukoht: Tuksi
Erilisus: 2
Juurdepääs: 3
Koht kaardil: 11
Märkused: Külast 0,4 S0, metsateest 40 m W
Mõõtmed: 2,1-11,1
Kivimi liik: rabakivi

Asukoht: Tuksi
Erilisus: 2
Juurdepääs: 3
Koht kaardil: 15
Märkused: Külast 1,3 0, N-S suunalise metsatee kõrval
Mõõtmed: 2,1-14,7
Kivimi liik: viiburgiit

Asukoht: Tuksi
Erilisus: 3
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 17
Märkused: Külast 1,4 S0, kruusateest 10 m S
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 2,4-16,9
Kivimi liik: graniit

Asukoht: Tuksi
Erilisus: 4
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 2
Märkused: Küla NW osas rohumaal, teest 0,2 W
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 4,7-19,4
Kivimi liik: rabakivi

Asukoht: Vanaküla
Erilisus: 5
Juurdepääs: 2
Koht kaardil: 4
Märkused: Kivinõmme teeristist 3,8 S0, teelt 0,1 S, noores kuusikus
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 160x20m, h 2m seljakul

Asukoht: Vanaküla
Erilisus: 5
Juurdepääs: 1
Koht kaardil: 6
Märkused: Nr 177st 0,8 asim 135o soises kaasikus
LK, Ürgr.: LK
Mõõtmed: 3,9-23,8
Kivimi liik: viiburgit

Asukoht: Vanaküla
Erilisus: 4
Juurdepääs: 2
Koht kaardil: 7
Märkused: Rabastuvas harvikus 2012 kuuskede juures, teelt 160 m W
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 3,4-21,8
Kivimi liik: viiburgit

Asukoht: Vanaküla
Erilisus: 2
Juurdepääs: 3
Koht kaardil: 8
Märkused: Külalageda S-servas, vana metsatee/kiviaia ääres
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 2,2-11,3
Kivimi liik: viiburgiit

Asukoht: Vanaküla
Erilisus: 5
Juurdepääs: 2
Koht kaardil: 3
Märkused: Metsateest 0,45 N, vanas segametsas, kõrgendil
LK, Ürgr.: LK
Mõõtmed: 5,0-24,8
Kivimi liik: rabakivi

Asukoht: Vanaküla
Erilisus: 5
Juurdepääs: 2
Koht kaardil: 3
Märkused: Metsateest 0,45 N, vanas segametsas, niiske maa, nr 181st 120 m W
LK, Ürgr.: LK
Mõõtmed: 5,2-25,1
Kivimi liik: rabakivi

Asukoht: Vanaküla
Erilisus: 3
Juurdepääs: 3
Koht kaardil: 5
Märkused: Nr 177st 0.4 asim 155o, kaunis kivi kuusikus
LK, Ürgr.: LK
Mõõtmed: 2,1-10,9
Kivimi liik: rabakivi

Asukoht: Vanaküla
Erilisus: 3
Juurdepääs: 1-2
Koht kaardil: 9
Märkused: Okasmetsa ja soise kaasiku piiril võsas
LK, Ürgr.: Ü
Mõõtmed: 3,0-17,8
Kivimi liik: viiburgit

Asukoht: Hosby
Erilisus: 5
Juurdepääs: 5
Koht kaardil: 19
Märkused: EELK Noarootsi Püha Katariina kirik, rajat ca 1500, pastoraat

Asukoht: Rooslepa
Erilisus: 5
Juurdepääs: 5
Märkused: Mainitud 1627, taastati 2006, muinsuskaitse all

Asukoht: Sutlepa
Erilisus: 4
Juurdepääs: 4
Märkused: Muinsuskaitse all, kabel Rocca al Mare muuseumis

Asukoht: Hosby
Erilisus: 4
Juurdepääs: 5
Koht kaardil: 19
Märkused: Muinsuskaitse all

Asukoht: Pürksi
Erilisus: 5
Juurdepääs: 5
Märkused: Muinsuskaiste all, hoones Noarootsi Gümnaasium

Asukoht: Saare
Erilisus: 5
Juurdepääs: 5
Koht kaardil: 21
Märkused: Rajat. 1662, muinsuskaiste all. Lycko - põllulapp, holm - laid

Asukoht: Riguldi
Erilisus: 4
Juurdepääs: 5
Märkused: Rajat 1620, muinsuskaitse all

Asukoht: V-Nõmmk.
Erilisus: 2
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 20
Märkused: Hooned hääbumas, park metsistunud

Asukoht: Paslepa
Erilisus: 5
Juurdepääs: -
Märkused: Rajatud ca 1996, on kinnine eravaldus

Asukoht: Dirhami
Erilisus: 5
Juurdepääs: 5
Koht kaardil: sadam
Märkused: Rahvusvaheline jäävaba sadam, eravalduses, renov. 2007-12

Asukoht: Hara
Erilisus: 3
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 3
Märkused: Valla omandis

Asukoht: Österby
Erilisus: 4
Juurdepääs: 5
Märkused: Raudkivist sadamamuul 265 m, renov. 2011, talitee algus Haapsallu

Asukoht: Paslepa
Erilisus: 4
Juurdepääs: -
Märkused: Kinnine eravaldus

Asukoht: Dirhami
Erilisus: 5
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 2
Märkused: Neemel patarei (kaliiber 180 mm) paikade varemed, munakivitee

Asukoht: Spithami
Erilisus: 4
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 8
Märkused: Tegutses Allikajärvel 1915-1917 ja munakivitee, uus sild 2002, küla ala, Perakülast 1,0 NWW

Erilisus: 4
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 13
Märkused: 1945-1992 (praegu metsastuv liivavöönd) ja piiriehitiste varemed

Asukoht: Spithami
Erilisus: 4
Juurdepääs: 5
Koht kaardil: 10
Märkused: Küngastelt vaade Soome lahele, küngastes jaama varemeid

Asukoht: Kudani
Erilisus: 3
Juurdepääs: 5
Koht kaardil: 24
Märkused: Betoonhooneke Kudani teeristis

Asukoht: Spithami
Erilisus: 4
Juurdepääs: 3
Märkused: Spithami teest 0,4 W, metsastuvad ringsüvendid, leitavad kaardi abil

Asukoht: Telise
Erilisus: 5
Juurdepääs: 3
Koht kaardil: teel, rannas
Märkused: Ainulaadsed raudkivist kõrged koonustornid, muinsuskaitse all

Erilisus: 5
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 11, 23
Märkused: Fotol (Saarelt) kõik 19 tuulegeneraatorit ´a 3 MV, ehit. 2009-2011

Asukoht: Sutlepa
Erilisus: 4
Juurdepääs: 5
Märkused: Eeskuju aastast 1860, bussipeatuse juures

Asukoht: Elbiku
Erilisus: 5
Juurdepääs: 5
Koht kaardil: 1
Märkused: Juures liivarand avaliku parklaga, luitemännikud, orient.rada

Asukoht: Tuksi
Erilisus: 5
Juurdepääs: 5
Koht kaardil: T
Märkused: Juures luitemännikud, rändrahnud, orient.rada, liivaranda 2 km

Asukoht: Spithami
Erilisus: 4
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 2
Märkused: Pindalalt väikesed paigad

Asukoht: Spithami
Erilisus: 4
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 16
Märkused: Väike paik roostiku ja taasehitatava torni kõrval

Asukoht: Einbi
Erilisus: 4
Juurdepääs: 4
Märkused: Vaade merele ja Vormsile, militaarvare

Asukoht: Spithami
Erilisus: 5
Juurdepääs: 5
Koht kaardil: 2
Märkused: Majake lindude vaatlemiseks, vaade merele ja Osmussaarele

Märkused: L - liivarand

Asukoht: Spithami
Erilisus: 5
Juurdepääs: 5
Koht kaardil: 10
Märkused: Vaade Soome lahele, Nõva rannale

Asukoht: Spithami
Erilisus: 4
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 16
Märkused: Vaade Peraküla roostikule, Flyvae järvele

Asukoht: Saare
Erilisus: 5
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 22
Märkused: Vaade Sutlepa merele, tuuleparkidele

Asukoht: Hara
Juurdepääs: 4
Märkused: Vaade Hara lahele, Vööla merele

Asukoht: Tahu
Erilisus: 5
Juurdepääs: 4
Märkused: Vaade Tahu lahele ja Võnnu poolsaarele"

Märkused: Kaunite luitemännikute paigad

Märkused: Head jalgsiretkede paigad

Asukoht: Saare
Erilisus: 5
Juurdepääs: 4
Koht kaardil: 22
Märkused: Rada 2 km, sellest 1 km roostikus, fotol vaade tornist Sutlepa merele

Asukoht: Saare
Märkused: 1:10 000 2010 RMK

Asukoht: vald
Märkused: 1:85 000 2010 Noarootsi vald (2003, 2007, 2010)

Märkused: 1:50 000 2008 Peraküla Kompass

Märkused: 1:10 000 2008 OK Okas, Pk.Kompass

Asukoht: Dirhami
Märkused: 1:10 000 2009 Peraküla Kompass

Asukoht: Rooslepa
Märkused: 1:10 000 2010 OK Kape

Asukoht: Elbiku
Märkused: 1: 6 000 2008 OK Okas, Pk. Kompass

Asukoht: Spithami
Märkused: 1:26 000 2009 Peraküla Kompass

Asukoht: Spithami
Märkused: 1:33 333 2007 Peraküla Kompass, kaardil on osa Spithami küla alast

Märkused: 1:40 000 2000 Silma LKA

Märkused: 1:30 000 2002 Läänemaa KT

Märkused: 2003 Silma LKA

Asukoht: Dirh.+Rooslepa
Märkused: 1:10 000 2012 OK Kape

Märkused: 1:12 500 2000

Märkused: 1:12 500 2001

Märkused: 1:12 500 2002

Märkused: 1:150 000 2006

Vahemaa (km): 10

Vahemaa (km): 9

Vahemaa (km): 5

Vahemaa (km): 12.5

Vahemaa (km): 10

Vahemaa (km): 3

Vahemaa (km): 3

Vahemaa (km): 9.5

Vahemaa (km): 20

Vahemaa (km): 4

Vahemaa (km): 12.5

Vahemaa (km): 5

Vahemaa (km): 10

Vahemaa (km): 3

Vahemaa (km): 10

Vahemaa (km): 13

Vahemaa (km): 12.5

Vahemaa (km): 35

Märkused: Fotol madalmeri Telisel
Vahemaa (km): 10.4

Vahemaa (km): 7.8

Vahemaa (km): 4

Vahemaa (km): 6,6 või 9,6

Vahemaa (km): 66.8

Vahemaa (km): 15

Vahemaa (km): 7

Vahemaa (km): 5

Vahemaa (km): 13

Vahemaa (km): 10

Vahemaa (km): 20

Vahemaa (km): 4

Vahemaa (km): 5

Vahemaa (km): 9

Vahemaa (km): 3

Vahemaa (km): 10

Vahemaa (km): 10

Vahemaa (km): 14

Vahemaa (km): 21

Vahemaa (km): 11

Vahemaa (km): 20

Vahemaa (km): 37

Vahemaa (km): 43

Vahemaa (km): 12

Vahemaa (km): 2

Vahemaa (km): 7

Vahemaa (km): 21

Vahemaa (km): 4

Vahemaa (km): 3

Vahemaa (km): 7

Vahemaa (km): 8

Vahemaa (km): 17

Vahemaa (km): 33

Vahemaa (km): 19

Vahemaa (km): 22

Vahemaa (km): 18

Vahemaa (km): 10