19.10.21

Haridus ja noorsootöö

 

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Vastuvõtuajad
Haridusnõunik Palmi Lahe

5668 1667

E 10-12 ja 14-16

K 10-12 ja 14-16

Haridusspetsialist Piia Palge-Lepik 5341 3660

E 10-12 ja 14-16

K 10-12 ja 14-16

Lasteaedade õppe- ja arenduskoordinaator

 

    T 10-12 ja 14-16
Koolipsühholoog

Oru, Palivere, Risti kool ja lasteaed

Kärt Lusmägi 5770 5505

kart.lusmagi@laanenigula.ee

kokkuleppel
Koolipsühholoog
Taebla,Martna,Kullamaa kool ja lasteaed
Olga Kuldmeri 5360 5521 olga.kuldmeri@laanenigula.ee kokkuleppel
Koolipsühholoog
Noarootsi kool-lasteaed, Nõva Kool
Margit Merisalu 5361 1057 margit.merisalu@laanenigula.ee kokkuleppel
Sotsiaalpedagoog
Taebla kool
Ave Bachman   ave.bachman@taebla.edu.ee  

Logopeed
Oru kool

Tiina Muld   tiina.muld@oru.edu.ee kokkuleppel
Eripedagoog

Palivere kool, Taebla kool

Logopeed

Nõva Kool 

 

Aime Porri 5628 1163 aime.porri@laanenigula.ee

E,T,K (Palivere PK)

E (Nõva Kool)

N, R (Taebla Kool)

Eripedagoog
Risti,Linnamäe, Kullamaa, Taebla lasteaed
Rita Liiv    rita.liiv@laanenigula.ee kokkuleppel
Haridustehnoloog Minni Paap 5308 8422 minni.paap@laanenigula.ee  
Eripedagoog
Risti  kool, Martna kool ja lasteaed, Nõva Kool
Nele Maide 5685 7942  nele.maide@laanenigula.ee kokkuleppel