Kandideeri noortevolikogusse!

5.09.23

 

Hea Lääne-Nigula valla noor! Kas oled valmis võtma sõna ja seisma oma koduvalla noorte huvide eest? Siin on Su võimalus teha midagi ägedat - kandideeri Lääne-Nigula valla noortevolikogusse!

Noortevolikogu on volikogu juures tegutsev Lääne-Nigula noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab vallas Lääne-Nigula valla noorte huve. See on koht, kus Sinu arvamus loeb! Noortevolikogus on 7 kuni 15 liiget, kes valitakse noortevolikogusse kaheks aastaks (kuni 2025.aasta sügiseni). Senise noortevolikogu koosseisu volitused kehtivad kuni uue koosseisu kinnitamiseni 2023. a. sügisel.

Miks peaksid kaaluma noortevolikogusse kandideerimist?

Esindusõigus: Saad võimaluse esindada Lääne-Nigula valla noori ja nende huve.

Demokraatia: Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel.

Avardab silmaringi: Õpid juhtimist, suhtlemist ja meeskonnatööd, mis tulevad Sulle kasuks nii koolis kui ka tulevikus.

Uued, põnevad tutvused: Noortevolikogu eesmärk on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.

Sa sobid noortevolikogusse kandideerima kui oled 13-26-aastane ning vastad vähemalt ühele järgnevatest tingimustest:

  • sinu elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Lääne-Nigula vald;
  • sa oled õpilane Lääne-Nigula vallas asuvas üldhariduskoolis.

Noortevolikogu valimised toimuvad 2.-8. oktoobrini 2023.

Valimised viiakse läbi kahel viisil:

  • Taebla Kooli, Oru Kooli, Palivere Põhikooli, Risti Põhikooli, Martna Põhikooli, Noarootsi Kooli, Noarootsi Gümnaasiumi ja Nõva Kooli õpilasesindused võivad valida oma kooli õpilaste hulgast noortevolikokku ühe esindaja. Kullamaa Keskkooli õpilasesindus saab valida 2 esindajat – ühe põhikooli- ja teise gümnaasiumiastmest. Õpilasesinduste poolt läbiviidav noortevolikogu liikmete valimine võib toimuda alates valimiste toimumise aja kohta teate avaldamisest kuni valimiste toimumisaja lõpuni;
  • elektroonilise hääletuse kaudu, kus kandidaadil tuleb esitada vallavalitsusele vormikohane kandideerimisavaldus ja motivatsioonikiri vähemalt 14 päeva enne valimiste alguskuupäeva, s.o hiljemalt 18. septembril 2023.

Elektroonilise hääletuse korraldab vallavalitsus, hääletamine toimub keskkonnas „VOLIS". Noortevolikogu valimiste tulemused ja noortevolikogu koosseisu kinnitab vallavolikogu.

Elektroonilise hääletuse kandideerimisavaldus (ei esitata õpilasesinduse poolt läbiviidavate valimiste puhul).

Tutvu ka Lääne-Nigula Noortevolikogu põhimäärusega.

Oleme põnevil, et näha, milliseid ideid ja energiat Sa endaga kaasa tood!

Tule, et teha Lääne-Nigula vallast noortele veelgi parem paik!