2020

14.09.20

 

Kandideeri noortevolikogusse!

Hea Lääne-Nigula valla noor, kandideeri loodavasse Lääne-Nigula valla noortevolikogusse!

Noortevolikogu on volikogu juures tegutsev Lääne-Nigula noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu mis esindab vallas Lääne-Nigula valla noorte huve. Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel, kogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises. Noortevolikogus saab olema kuni 15 liiget, kes valitakse noortevolikogusse 2 aastaks. Esimese noortevolikogu koosseisu volitused kehtivad kuni uue koosseisu kinnitamiseni 2021. a. sügisel.

Sa sobid noortevolikogusse kandideerima kui oled 13-26-aastane ning vastad vähemalt ühele järgnevatest tingimustest:

  • sinu elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Lääne-Nigula vald;
  • sa oled õpilane Lääne-Nigula vallas asuvas üldhariduskoolis.

Noortevolikogu valimised toimuvad 12.-18. oktoobrini 2020.

Valimised viiakse läbi kahel viisil:

  • kõikide Lääne-Nigula vallas asuvate üldhariduskoolide õpilasesindused võivad valida oma kooli õpilaste hulgast noortevolikogusse oma esindaja (Kullamaa Keskkooli õpilasesindus saab valida 2 esindajat – ühe põhikooli- ja teise gümnaasiumiastmest). Õpilasesinduste poolt läbiviidav noortevolikogu liikmete valimine võib toimuda alates valimiste toimumise aja kohta teate avaldamisest kuni valimiste toimumisaja lõpuni;
  • elektroonilise hääletuse kaudu, kus kandidaadil tuleb esitada vallavalitsusele vormikohane kandideerimisavaldus ja motivatsioonikiri vähemalt 14 päeva enne valimiste alguskuupäeva, s.o hiljemalt 27. septembril 2020.

Elektroonilise hääletuse korraldab vallavalitsus, hääletamine toimub keskkonnas „VOLIS". Noortevolikogu valimiste tulemused ja noortevolikogu koosseisu kinnitab vallavolikogu.

 

Tule tee ajalugu, kandideeri esimesse Lääne-Nigula valla Noortevolikogusse!

 

Elektroonilise hääletuse kandideerimisavaldus (ei esitata õpilasesinduse poolt läbiviidavate valimiste puhul).

Lääne-Nigula Noortevolikogu põhimäärus