« Tagasi

LISA TAOTLUSVOOR LÄÄNE- NIGULA VALLA MITTETULUNDUSÜHINGUTELE JA SIHTASUTUSTELE INVESTEERINGUTOETUSE TAOTLEMISEKS

Mittetulundusühendustel ja sihtasutustel on  taas võimalus taotleda investeeringutoetust, kuna kevadises  taotlusvoorus kõiki vahendeid ära ei jagatud.

Lisavooru taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2018.

Investeeringutoetus on rahaline toetus, mida saab kasutada avalikkusele suunatud hoonete ja rajatiste ehitamiseks ja renoveerimiseks. Avalikkusele suunatud hooned on näiteks seltsimaja, käsitöökoda, rahvamaja või muu sarnase otstarbega hoone. Avalikkusele suunatud rajatis on avalikus kasutuses olev mänguväljak, spordiplats, laululava, lõkkeplats, matkarada või muu sarnase eesmärgi ja otstarbega rajatis.

Objekt, millele toetust taotletakse peab olema munitsipaalomandis ja antud toetuse taotlejale avalikuks kasutuseks. Kui objekt on taotleja omandis või kasutusel, siis on oluline, et vallaga on sõlmitud avaliku kasutamise leping vähemalt viis aastat peale toetuse kasutamise tähtaja lõppu. Toetust eraldatakse ühes kalendriaastas üldjuhul vaid ühele taotlejale ühes külas, alevikus või muus terviklikus piirkonnas. Toetuse suurused on:

  • ilma kolmanda osapoole kaasrahastuseta maksimaalselt 1000 EUR
  • kolmanda osapoole kaasfinantseeringu korral taotleja omafinantseeringuks rajatiste puhul kuni 5000 EUR ja hoonete puhul kuni 10 000 EUR ning mitte rohkem kui 50% projekti kogumaksumusest

 

Mittetulundusühenduste ja sihtasutuste investeeringutoetuste määramise ja maksmise kord

( RT IV, 25.04.2018,7) on leitav Riigiteatajast www.riigiteataja.ee ja Lääne- Nigula valla kodulehelt www.laanenigula.ee. 2018. aasta mittetulundusühenduste ja sihtasutuste investeeringutoetuse taotlemise lisavooru tähtaeg on 1. oktoober 2018 a. Vormikohased taotlused palun esitada elektrooniliselt Lääne - Nigula vallavalitsuse e-posti aadressile: vv@laanenigula.ee Selgitavat teavet jagab kultuuri- ja spordinõunik Varje Paaliste, tel 56469191; e-post: varje.paaliste@laanenigula.ee

 

 

I voorus esitati 13 taotlust, valdavalt erinevatele projektide omaosaluse kuludeks ning rahastati järgnevaid tegevusi:

Harga MTÜ- Hara sadama arendamise projekti omaosalus 1055eur

Risti Huvi MTÜ- Risti käsitöömaja renoveerimise projekti omaosalus 5000 eur

Taebla spordi ja kultuuriklubi Kehale ja Vaimule MTÜ- Taebla saali heli- ja valgustehnika projekti omaosalus 1414 eur

Oru Spordiklubi MTÜ- terviseraja parendamise projekti omaosalus 1000 eur

Martna Spordiklubi MTÜ- välijõusaali seadmete soetamiseks 1000 eur

Palivere Aleviselts MTÜ-  mänguväljaku korrastamine ja uued rippkiiged 545 eur.