Ootame taotlusi Lääne- Nigula valla haridusstipendiumi saamiseks!

Haridusstipendiumi eesmärk on toetada noore akadeemilist enesetäiendust ja arengut. 2017. aasta Lääne-Nigula valla haridusstipendiumit saab taotleda gümnaasiumi lõpuklassi õpilane, keskhariduse...

Teeme Ära talgupäev 2017

Kõik inimesed, organisatsioonid ja asutused saavad alates 15. märtsist oma talguid üles märkida talguveebis , et kutsuda eestimaalasi osalema maikuu esimesel laupäeval, 6. mail peetaval...

LASTEAEDADE TÖÖ SUVEL

Eelinfo suvise lapsehoiu korraldamiseks Kõikidel lapsevanematel ei ole võimalik võtta puhkust sel perioodil kui lasteaiad on kollektiivpuhkusel. Teatavasti on Lääne-Nigula vallas 4 lasteaeda-...

Töökuulutus

Risti Lasteaed võtab seoses uue rühma avamisega konkursi korras tööle alates 24. aprillist 2017: * lasteaia õpetaja * lasteaia õpetaja  (tähtajaliselt äraoleva õpetaja asendamiseks) *...

Palivere postkontori lahtiolekuajad

Seoses puhkustega on Palivere postkontor vahemikus 20.03.2017-31.03.2017 ajutiselt suletud. P erioodil 1.03-17.03.17 on Palivere postkontor avatud alljärgnevatel kellaaegadel ...

Vallavanema vastuvõtt

Vallavanema vastuvõtt märtsis   06.03.2017 Palivere raamatukogu, kell 14–16 13.03.2017 Risti teeninduskeskus, kell 14–16 20.03.2017 Oru teeninduskeskus, kell 14–16 ...

Võimalus taotleda toetust Eesti sünnipäevaks ning kohaliku omaalgatuse tegevusteks

Kutsume kõiki – nii vabaühendusi, ettevõtjaid kui avaliku sektori organisatsioone – 9. märtsil Haapsalus toimuvale infopäevale, kus tutvustatakse kaht peatselt avanevat taotlusvooru. ...

Lääne-Nigula Vallavalitsus alustas e-avalduste kasutusele võtmist

Alates tänasest on võimalik valla kodulehel   täita nelja e-avalduse vormi – sünnitoetuse avaldus, matusetoetuse avaldus, raieloa taotlus ja korraldatud jäätmeveoga liitumise...

Muutub maakonnaliini Linnamäe – Turvalepa – Haapsalu sõiduplaan

Tulles vastu sõitjate soovile, muutub alates veebruarist maakonnaliini nr 33 sõiduplaan. Marsruudile lisandub uusi peatusi ning õhtune väljumine Haapsalust tuuakse varasemaks, teatas Läänemaa...

Üksi elava pensionäri toetus

2017. aastast alates hakkavad üksi elavad vanaduspensioniealised saama toetust 115 eurot aastas. Pensionär ei pea toetust ise taotlema, vaid Sotsiaalkindlustusamet maksab toetuse välja pärast...

Teade OÜ Linnamäe Peekon Linnamäe seafarmi keskkonnakompleksloast

Teade OÜ Linnamäe Peekon Linnamäe seafarmi keskkonnakompleksloa nr KKL/01 muutmise taotluse menetlusse võtu kohta. Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33, et OÜ...

Muudatus maakonnaliinis nr 22 Haapsalu-Risti-Kuijõe hommikusel väljumisel Haapsalust

Maakonnaliini nr 22 Haapsalu – Risti – Kuijõe hommikusele väljumisele Haapsalust kell 06.50 lisatakse alates 19.12.2016 Lihatööstuse peatus, mille tulemusena liini marsruut pikeneb 2 km...

Lumetõrjest 2016-2017 talveperioodil

Tänavune talv on varane ja esimesed lumelükkamise katsedki tehtud. Lumetõrjega tegelevad samad ettevõtted, mis eelmiselgi aastal. Meil on 11 piirkonda ja meeldetuletuseks lumelükkajate kontaktid...

KLUBILISE TEGEVUSE TAASKÄIVITAMISE PROJEKT KIRIMÄE MÕISAS

Üks auväärne hoone, mis on õnnetus olukorras, ootab hoolivat kogukonda, kes puhuks sellele majale eluvaimu sisse ja päästaks kokkuvarisemisest. Jutt käib Kirimäe mõisast mis hakkab tulevikus...

Korteriomandi müük

Lääne-Nigula Vallavalitsus võõrandab korteriomandi Palivere alevikus Põllu tn 8 (üldpind 58,50 m2) hinnaga 1500 eurot. Korter on 3-toaline ning vajab remonti. Lähedal asuvad kool, lasteaed,...

EHITISREGISTRI KORRASTAMINE

Eelmisel aastal jõustunud ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse kohaselt tuleb ehitisregistri andmed korrastada 2020. aasta 1. juuniks. Registrisse tuleb kanda kõik ...

Töökuulutus

Risti Põhikool võtab tööle kvalifitseeritud logopeedi. Tööle asumine: esimesel võimalusel. Info telefonil 58840049 või e-posti teel ( direktor@risti.edu.ee )

Muutuvad Haapsalu – Märjamaa ja Virtsu – Risti bussiliinide sõiduplaanid

Alates 15. augustist 2016 muutuvad kaugbussiliini nr 317 Haapsalu – Märjamaa ja maakonnaliini nr 32 Risti – Lihula – Virtsu sõiduplaanid. Muudatuste eesmärk on muuta liinid kiiremaks....

Ühistranspordipeatustele kohanime määramine

Alates 01. septembrist osutab hommikusel ja õhtusel tippajal teenust uus avatav maakonnaliin nr 33, mille marsruut on järgmine: hommikul Linnamäe – Lihatööstuse – Uugla – Nigula – Leediküla –Kedre...