2.07.18

Volikogu eelnõud - avalikustamine

17.07.2018

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine Altmäe katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringul, vaata siia. Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine Tajaali kinnistu ja lähiala detailplaneeringule, vaat...  Loe edasi »

Nädala info

16. juuli – 20. juuli 2018

26.06 - 25.07 teede- ja kommunaalnõunik Olev Peetris viibib puhkusel.

25.06-27.07 haridusnõunik Kaie Talving viibib puhkusel.

09.07-12.08.2018 kultuuri- ja spordinõunik Varje Paaliste  viibib puhkusel.           

09.07-29.07 abivallasekretär-personalijuht Airi Läänemets  viibib puhkusel.         

16.07 - 10.08 õigusnõunik Andrus Post viibib puhkusel.

16.07-10.08 arendusnõunik Raina Jeeberg viibib puhkusel.

16.07-03.08 ehitusnõunik Marje Hiiesalu viibib puhkusel.

16.07-26.08 arendus- ja turundusjuht Heli Randes  viibib puhkusel.           

16.07-29.07 sotsiaaltöö spetsialist Maarika Maripuu viibib puhkusel.

  

 

 

Rahvaarv: 7240 (M 3790, N 3450) seisuga 01.05.2018
Pindala: 1448,8 km²
Suurim asula: Taebla alevik (810)
Koole: 8
Lasteaedu: 8
Külasid: 115 + 3 alevikku