Taebla kooli uue hoone ehitus

 

Lääne-Nigula vald kavatseb Euroopa Liidu meetme „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020" raames esitada taotluse Taeblasse uue põhikooli tarbeks sobiva ja 9*24 õpilast mahutava koolihoone ehitamiseks. Lääne-Nigula vallavolikogu otsustas 22.05.2015 otsusega nr 25 koolimaja kavandada senise Taebla Gümnaasiumi kinnistule.

Vastavalt meetmemääruse projektile tuleb toetuse taotlemise käigus ühe dokumendina esitada kavandatava koolihoone eskiis koos ruumiprogrammiga. Eskiis peab lähtuma Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud normpindadest ning tagama koolihoone optimaalse pinna ühe õpilase kohta. Vabariigi Valitsuse 27.03.2015.a korralduse nr 150 Lisa 2 ,,Haridustaristusse investeerimise põhimõtted" sõnastab järgnevat: Üldhariduskoolide pinnakasutuse optimeerimise pikem eesmärk aastaks 2020 on viia kasutatav pind õpilase kohta ilma õpilaskodu ning spordipaikadeta võimalikult 10 m² lähedale.
Eskiisi kavandit ei tohi kindlasti võtta lõpliku dokumendina, hoone konkreetsed tehnilised ja sisekujunduslikud lahendused otsustatakse projekteerimise käigus. Muutusi võib nõuda ka eskiis läbi vaatav ministeeriumi ekspertkomisjon. Hoone projekteerimist saab alustada siis kui projekti otsustatakse rahastada.

Taebla uue koolihoone eskiisi, asukohavalikut ning valla õpilaste prognoosi puudutava dokumentatsiooni leiad siit:

Kooli eskiis (zip formaat)

Õpilaste arvu prognoos

Asukohavaliku dokumendid ning ekspertiis (zip)