Lääne-Nigula Vallavalitsuse Struktuur

 

Lääne-Nigula Vallavalitsuse struktuur on kinnitatud Lääne-Nigula Vallavolikogu 17.12.2015 otsusele nr 69.

Lääne-Nigula Vallavalitsuse struktuur

 

 

 

 

VALLAVANEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultuuri-, hariduse ja sotsiaaltöö osakond

 

Vallakantselei

 

Vallamajanduse osakond

 

Eelarve- ja raamatupidamise osakond

 

Arendusnõunik

Juhataja

 

Vallasekretär

 

Haldusjuht

 

Juhataja

 

 

Lastekaitse ja sotsiaaltöö spetsialist

 

Abivallasekretär (Risti teeninduskeskus)

 

Ehitusnõunik

 

Vanemraamatupidaja

 

 

Sotsiaaltöö spetsialist  (teenused)

 

Registripidaja

 

Keskkonna ja kommunaalnõunik

 

Raamatupidaja

 

 

Sotsiaaltöö spetsialist (toetused)

 

 

 

Maaspetsialist

 

Raamatupidaja (0,5)

(01.02.2016)

 

 

Haridusnõunik (alates 01.04.2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugiteenuste sektor

 

 

 

Haldusjuhi sektor

 

 

 

 

Koduhooldaja-sotsiaaltranspordijuht

 

 

 

Haldur (alates 01.04.2016)

 

 

 

 

Koduhooldaja (Risti)

 

 

 

Haldur (alates 01.04.2016)

 

 

 

 

Koduhooldaja (Palivere)

 

 

 

Piirsalu kalmistuvaht

 

 

 

 

 

 

 

 

Oru heakorratööline

 

 

 

 

Logopeed

 

 

 

Koristaja (Taebla)

 

 

 

 

Sotsiaalpedagoog

 

 

 

Koristaja (Oru) 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Koristaja  (Risti) 0,5

 

 

 

 

Piirsalu rahvamaja perenaine 0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Palivere spordijuht 0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääne-Nigula Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis

 

 

Teenistuskoha nimetus

Teenistuskoha liik

Tähtaeg

Koormus

 

Vallavanem*

 

 

 

 

 

 

arendusnõunik

ametnik

tähtajatu

1

 

* ei  kuulu ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu ning tema teenistussuhtele kohaldatakse KOKSi erisätteid.

 

 

 

 

 

 

 

Struktuuriüksus

Teenistuskoha nimetus

Teenistuskoha liik

Tähtaeg

Koormus

 
 

1. Vallakantselei

 
 

 

Vallasekretär

ametnik

tähtajatu

1

 

Abivallasekretär (Risti)

ametnik

tähtajatu

1

 

Registripidaja

ametnik

tähtajatu

1

 

 

 

2. Eelarve- ja raamatupidamise osakond

 
 

 

Juhataja

ametnik

tähtajatu

1

 

Vanemraamatupidaja

töötaja

tähtajatu

1

 

Raamatupidaja

töötaja

tähtajatu

1

 

Raamatupidaja

(alates 01.02.16)

töötaja

tähtajatu

0,5

 

3. Vallamajanduse  osakond

 
 

 

Ehitusnõunik

ametnik

tähtajatu

1

 

Keskkonna ja kommunaalnõunik

ametnik

tähtajatu

1

 

Maaspetsialist

ametnik

tähtajatu

1

 

Haldusjuht

töötaja

tähtajatu

1

 

Haldusjuhi sektor

 

 

1

 

Haldur (alates 01.04.16)

töötaja

tähtajatu

 

 

Haldur (alates 01.04.16)

töötaja

tähtajatu

1

 

Oru heakorratöötaja

töötaja

tähtajatu

1

 

Piirsalu kalmistuvaht

töötaja

tähtajatu

1

 

Koristaja (Taebla)

töötaja

tähtajatu

1

 

Koristaja (Oru)

töötaja

tähtajatu

0,5

 

Koristaja (Risti)

töötaja

tähtajatu

0,5

 

4. Kultuuri, hariduse ja sotsiaaltöö osakond

 

 

 

Juhataja

ametnik

tähtajatu

1

 

Lastekaitse ja sotsiaaltöö spetsialist

ametnik

tähtajatu

1

 

Sotsiaaltöö spetsialist (toetused)

ametnik

tähtajatu

1

 

Sotsiaaltöö spetsialist (teenused)

ametnik

tähtajatu

1

 

Haridusnõunik (alates 01.04.2016)

ametnik

tähtajatu

1

 

Tugiteenuste sektor

 

Koduhooldaja-sotsiaaltranspordijuht

tähtajatu

1

 

Koduhooldaja (Risti)

tähtajatu

1

 

Koduhooldaja (Palivere)

tähtajatu

0,6

 

 

 

Logopeed

tähtajatu

1

 

Sotsiaalpedagoog

tähtajatu

1

 

Perenaine (Piirsalu Rahvamaja)

tähtajatu

0,4

 

Spordijuht

tähtajatu

0,2

 

 

LÄÄNE-NIGULA  NOORTEKESKUS

Lääne-Nigula noortekeskuse juhataja  (Risti Noortekeskus) 1
Taebla Laste- ja noortekeskuse tegevusjuhendaja  1
Nigula Laste- ja noortekeskuse tegevusjuhendaja 0,5
Nigula Laste- ja noortekeskuse tegevusjuhendaja 0,5
Palivere Laste- ja noortekeskuse tegevusjuhendaja 1
Palivere Laste- ja noortekeskuse tegevusjuhendaja 0,5