Lääne-Nigula Vallavalitsuse Struktuur

 

Lääne-Nigula Vallavalitsuse struktuur on kinnitatud Lääne-Nigula Vallavolikogu 29.11.2017 otsusele nr 1-317-17


LÄÄNE-NIGULA  NOORTEKESKUS

Lääne-Nigula noortekeskuse juhataja  (Risti Noortekeskus) 1
Taebla Laste- ja noortekeskuse tegevusjuhendaja  1
Nigula Laste- ja noortekeskuse tegevusjuhendaja 0,5
Nigula Laste- ja noortekeskuse tegevusjuhendaja 0,5
Palivere Laste- ja noortekeskuse tegevusjuhendaja 1
Palivere Laste- ja noortekeskuse tegevusjuhendaja 0,5