Statistilised  andmed

 

27.10.2013 moodustus Oru valla, Taebla valla ja Risti valla baasil uus omavalitsusüksus Lääne-Nigula vald.

Valik andmeid

 

2010

2011

2012

2013

2014

Rahvaarv, 1. jaanuar

4 280

4 210

4 029

4 004

3 956

Elussünnid

39

42

39

37

...

Surmad

55

44

46

63

...

Sisseränne

...

...

...

89

...

Väljaränne

...

...

...

112

...

Ülalpeetavate määr

47,9

48,5

48,5

53,0

53,0

Demograafiline tööturu surveindeks

0,89

0,82

0,77

0,73

0,75

 

 

 

 

 

 

Kohalikud eelarved, tuhat eurot

 

 

 

 

 

Tulud kokku

4 270,6

4 047,6

4 394,9

4 900,8

...

füüsilise isiku tulumaks

1 796,1

1 891,4

1 960,2

2 085,9

...

Kulud kokku

4 300,5

3 894,1

5 001,8

4 622,3

...

üldised valitsemissektori teenused

451,9

428,7

479,4

483,0

...

majandus

211,8

211,6

271,5

326,2

...

haridus

2 664,4

2 311,5

2 342,7

2 518,8

...

sotsiaalne kaitse

590,8

568,6

834,1

630,0

...

 

 

 

 

 

 

Toimetulekutoetused, eurot

60 643,7

61 674,6

61 633,3

53 072,0

...

 

 

 

 

 

 

Registreeritud töötud

199

127

104

83

73

 

 

 

 

 

 

Äriühingud

...

...

...

...

...

Müügitulu, miljonit eurot

...

...

...

...

...

 

 

 

 

 

 

Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot

689,61

721,76

760,75

808,79

...

Brutotulu saajad keskmiselt kuus

1 723

1 763

1 721

1 705

...

 

 

 

 

 

 

Kasutusse lubatud

 

 

 

 

 

eluruumide pind, m²

667

180

0

0

197

mitteeluhoonete kasulik pind, m²

1 759

558

1 578

375

268

 

 

 

 

 

 

Üldhariduse päevaõpe

 

 

 

 

 

Koolid

5

5

5

4

...

Õpilased

495

489

467

425

...

 

 

 

 

 

 

Üldkasutatavad rahvaraamatukogud

4

4

4

4

...

lugejaid

1 292

1 270

1 232

1 138

...

 

Rohekm infot Lääne-Nigula valla kohta