Sotsiaaltoetused

 

1. Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele.  Toimetulekutoetust maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. Puuduse leevendamiseks kasutavad kohalikud omavalitsused vastavalt olukorrale nii sotsiaalteenuseid kui ka muud sotsiaalabi. Toimetulekutoetust makstakse siis, kui kõik muud vaesuse ja puuduse leevendamise abinõud on osutunud ebapiisavaks.

 

Alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel

 

2. Vajaduspõhine peretoetus

Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele, samuti toimetulekutoetust saavatele lastega perekondadele. Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. 

Loe lisaks siit:

 

3. Lääne-Nigula valla eelarvest makstavad toetused

Sünnitoetus 320 eurot
Matusetoetus 100 eurot
Esmakordselt koolimineva lapse toetus 200 eurot
Toetus suurperedele Kuni 25 eurot ühe kinkepaki kohta
Hoolekandeasutuse teenuse toetus on kuni 350 eurot kuus hoolduskoht tavahoolduses ja kuni 400 eurot kuus põetuskoht tavahoolduses ning koht erihoolekandeasutuses
Ühekordne toetus raskesse majanduslikku olukorda sattunud valla elanikule kuni 250 eurot aastas, sellest kütte ostmiseks mitte rohkem kui 160 eurot aastas ja prillide eest tasumiseks mitte rohkem kui 80 eurot aastas
Hooldajatoetus keskmise ja raske puude korral 32 eurot kuus ja sügava puude korral 48 eurot kuus


Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Hoolekandeasutusse hooldamisele suunamise tingimused ja kord

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord