Sotsiaalteenused

 

Sotsiaalhoolekandest Lääne-Nigula vallas

Kohaliku omavalitsusüksuse ülesandeks sotsiaalhoolekande korraldamisel on sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldamine.

Et elanikul oleks kodu lähedalt võimalik saada sotsiaalhoolekandelist abi, töötavad kõikides piirkondades, Taeblas, Ristil ja Linnamäel Lääne- Nigula valla sotsiaalvaldkonna ametnikud.

Erinevate sotsiaalvaldkonna küsimuste, sotsiaalteenuste ja toetuste taotlemise kohta jagavad informatsiooni sotsiaaltöötajad

Taebla vallamajas

vastuvõtuajad E 8- 12 ja K 8-12 ja 13-17

tel 47 20 305; 5292463; tuuli.varik@laanenigula.ee ja 47 20306: 5268113; heidi.simisker@laanenigula.eeRisti Teeninduskeskuses

vastuvõtuajad E 8- 12 ja K 8-12 ja 13-17

tel 47 35052; 53416266; eva-liisa.jaanisk@laanenigula.ee
 


Oru teeninduskeskuses

vastuvõtuajad E 8-12 ja K 13- 17

tel 47 24653; 56469191; varje.paaliste@laanenigula.ee