Lääne-Nigula infolehes kuulutuse ja reklaami avaldamise hinnakiri

 

1. Hind juriidilisele isikule, kelle asukoha aadress äriregistri järgi on Lääne-Nigula vallas ja

füüsilistele isikutele:

Kuulutuse või reklaami suurus   Hind       
1 lehekülg (A4) 30 eurot
1/2 lehekülge 20 eurot
1/4 lehekülge 15 eurot
1/8 lehekülge 12 eurot
1/16 lehekülge 10 eurot

 

 

 

 

 

 

2. Hind juriidilisele isikule, kelle asukoha aadress äriregistri järgi on väljaspool Lääne-Nigula valda:

Kuulutuse või reklaami suurus    Hind      
1 lehekülg (A4) 50 eurot
1/2 lehekülge 30 eurot
1/4 lehekülge 20 eurot
1/8 lehekülge 15 eurot
1/16 lehekülge 12 eurot

 

 

 

 

 

 

3. Teated, mis Eesti Vabariigi või Lääne-Nigula valla õigusaktide kohaselt tuleb avaldada kohalikus lehes (näiteks planeeringute ja keskkonnamõju hindamise menetlusega seotud teated) – sõltumata tähemärkide arvust 10 eurot teate kohta.

4. Sama sisuga korduvkuulutuse või reklaami puhul (järjestikustes lehenumbrites) on soodustus 10%.

5. Tasuta saavad kuulutusi ja reklaame avaldada:

  • Lääne-Nigula valla ametiasutused ja ametiasutuste hallatavad asutused;
  • Lääne-Nigula vallas toimuva kultuuriürituse korraldajad nende ürituste reklaamimisel;
  • teised kohalikud omavalitsused ja sotsiaalreklaami pakkujad;
  • kaastunde- ja tänuavalduste ning sünnipäevaõnnitluste esitajad;
  • kandideerivad erakonnad ja valimisliidud ja üksikkandidaadid kohalike volikogude valimiste aastal valimistega seonduvat poliitilist reklaami ühekordselt oktoobrikuu lehes.

6. Kohalike volikogude valimiste aastal maikuust kuni oktoobrikuuni on valimistega seotud poliitilise reklaami maksimumsuuruseks ühes lehenumbris 1⁄2 leheküljest.