10.02.17

Raha-augud ja barr Kuijõel

 

Raha-aukude külastamisel vajalik eelnevalt omanikuga kokku leppida - Tiina Kannistu tel 527 6842.

Rahaaugud olid A.H.Tammsaarele "Raha-augu" ainestiku aluseks. Gümnaasiumiõpilasena viibis ta Kuijõe palvelas, kus ta jälgis maaniani ulatuva usuhullustuse stseene. Kuijõel popsikohapidaja otsis peidetud varandusi, kaevates mitmes paigas, Paisu talu maadel auke.
Juba Treffneri Gümnaasiumis visandas ta näidendi plaani, mille peategelane fanaatiku järjekindlusega kaevab rahaauku, kuid teos jäi lõpetamata. Neid materjale sidus ta "Raha-auku" kirjutades revolutsioonisündmuste ja usuhulluse kujutamisega. Antud teos jõudis esmakordselt "Sõnumete" veergudel lugejateni.
Risti pensionäride väjasõidul 2005.a. sügisel tähistati üks rahaaukudest.
Samas kohas autot peatades (Keila- Haapsalu maantee ääres) on võimalik vaadelda Kuijõe barri. Tegemist on Litoriinamere (8000-4000.a. tagasi) aegse hiiglasliku kaarekujulise rannavalliga.
Risti valda jääv tee on osa kunagisest Põhja- Läänemaa peateest, mis oli peamiseks ühendusteeks Põhja-Eesti ja Eesti lääneranniku vahel. Kogu tee ühendab eriilmelisi maastikke ja mitmekesise kujunemislooga külasid, mille vanemad asustusjäljed pärinevad muinasajast. Väärtusliku maastikuna saab käsitleda kogu tee lähemat ümbrust.
Samasse piirkonda jääb ka "Ohvriallikas".

Toimetaja: HELGI LAUG