Õigusaktid

 

Lääne- Nigula valla õigusaktid on avaldatud Riigi Teatajas

 

Lääne-Nigula valla terviseprofiil ja tegevuskava aastateks 2015-2020 

Terviseprofiili tegevuskava 2017