Matusetoetuse taotlus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Matusetoetuse suurus on 100 eurot. Matusetoetust on õigus saada matuse korraldajal, kui lahkunu elukoht Eesti rahvastikuregistris oli Lääne-Nigula vald. Matuse korraldaja on füüsiline või juriidiline isik, kes kannab lahkunu matuse korraldamise kulud. Toetust saab taotleda kahe kuu jooksul alates lahkunu surmapärast. Toetust ei maksta isiku surnuks tunnistamise korral.

Kestvus:

Korrektse taotluse esitamisel makstakse matusetoetus välja hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamisest

Õigusaktid:

 Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Lääne-Nigula vallas

Vastutaja:

Sotsiaaltöö spetsialist Eva-Liisa Jaanisk, e-post eva.liisa-jaanisk@laanenigula.ee, telefon 473 5052

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Lääne-Nigula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Nigula Vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Lääne-Nigula Vallavalitsusest, Risti Teeninduskeskusest ja Oru Teeninduskeskusest

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument, surmatõend

Viide:

Matusetoetuse avaldus