Marimetsa raba

 

Marimetsa raba on lageraba Lääne maakonnas, mis paikneb Martna, Kullamaa ja Lääne-Nigula vallas.Nõo soostumine algas mineraalmaa soostumisel pärast Antsülusjärve taandumist. Turbakihi paksus on kuni 7 meetrit. Aastal 1998 moodustati eriilmelise soomassiivi kaitseks Marimetsa looduskaitseala.

2015. aasta lõpus avati Marimetsa rabas uus rekonstrueeritud laudtee.

 

Kaitsealustest liikidest leidub sooservades kahkjaspunast sõrmkäppa, soo-neiuvaipa ja kuradi-sõrmkäppa jt. Rabas pesitseb kaljukotkas, soo servaaladel on sobivaid elupaiku leidnud metsis. Siin teevad rändepeatusi sookured ning pesitseb mitmekesine raba- ja metsalinnustik. Seetõttu on Marimetsa raba arvatud rahvusvaheliselt tähtsate linnualade (IBA) hulka. Teiste rabadega võrreldes pesitseb siin eriti palju kurvitsalisi. Eesti seisukohalt on see ala ka oluline väikekoovitaja, mustsaba-vigle ja rüüdi pesitsusala. 

Lääne-Nigula vallavalitsus on väljastanud ehitusloa vaatlustorni rajamiseks rabasse.

 

Matkaraja tutvustus

Marimetsa looduskaitseala

Kaart