Ootame Sind, päriselt!

 

Meie kaunis ja mitmekesine loodus pakub vaateid Saunja mererannast ja Põhja-Läänemaa männimetsadest kuni Lääne-Eesti kõrgeima punktini Palivere Pikajalamäel ja romantilise Marimetsa rabani. Meie valda läbib 25 km ulatuses endist raudteetammi mööda kulgev Riisipere-Haapsalu tervisetee, mida mööda on soovi korral võimalik sõita rattaga Riisiperre rongi peale või Haapsallu merd ja kultuuri nautima. Paliveres aga asuvad Lääne-Eesti parimad suusarajad.

Lääne-Nigula vallas:

 1. Mõõdeti Eesti 2014. aasta kuumarekord 33.5 kraadi
 2. Kasvab Eesti kõige jämedam haavapuu
 3. Asub Läänemaa kõrgeim mägi Palivere Pikajalamägi

Kõik on lähedal...

Linlikuma eluviisi soovijad leiavad endale sobiva kodu Taebla, Palivere või Risti alevi­kus ja Linnamäe külas. Meie 34 küla pakuvad rohkelt võimalusi oma kodu rajamiseks nendele, kes soovivad rahu, vaikust ning väikest aiamaad maal.

Igast meie valla punktist jõuab veerand tunniga lähima raamatukoguni, lasteaiani, koolini või valla teeninduskeskuseni. Maakonnakeskuseni jõuab samuti kiiremini kui Tallinna äärelinnast kesklinna. Ristilt, Paliverest ja Taeblast pääseb bussiga nii Tallinna kui Haapsalu vähemalt kord tunnis, aga tipptundidel ka tihedamini. 

Kui tekib küsimusi, võta palun julgesti ühendust vv@laanenigula.ee!

 

Lääne-Nigula vald pakub nii uuele kui tänasele elanikule häid avalikke teenuseid

Lääne-Nigula vallas asub 4 armsat  lasteaeda

Lasteaia kohamaks on Lääne-Nigula valla elanikule 5 % alampalgast (2017. aastal 23,50 eur) 2. lapse kohamaks on 3,5 % alampalgast (16,45 eur), 3. laps saab lasteaias käia tasuta. Lasteaia kohamaks mitte valla elanikule 7 % alampalgast (2017. aastal 32,90 eur).

 

Kodulähedased põhikoolid

Lääne-Nigula vallas on 4 kooli.

 • Taebla Gümnaasium, Gümnaasiumi tee 1 Pälli küla, 47 96 182, e-post kool@taebla.edu.ee. Direktor Jaanus Mägi.
 • Palivere Põhikool, Lähtru tee 16, Palivere, Telefon 47 94 366; e-post palivere.pohikool@mail.ee. Direktor Karin Rand.
 • Risti Põhikool, Lõuna 4, Risti alevik, Telefon 47 25 500;  e-post: direktor@risti.edu.ee. Direktor Tiina Puusalu.
 • Oru Kool, Hansuküla tee 2, Linnamäe, Telefon 47 95 423, kool@oru.edu.ee. Direktor Andres Kampmann

Vallas on tagatud õpilastransport, vajadusel vaadatakse uute õpilaste tarvis liinivõrk üle.

 

Huviharidus

Koolides on tagatud erinevad huviringid (vaadake lisa koolide kodulehtedelt), Lääne-Nigula vald tasub Haapsalu huvikoolides (nt Haapsalu Muusikakool, Haapsalu Kunstikool, Läänemaa Spordikool) õppivate õpilaste kohatasu. (lapsevanem maksab vaid lapse osalustasu)

Paliveres asub Haapsalu Muusikakooli puhkpilli eriala filiaal ja Ristil pärimusmuusika eriala filiaal.

 

Meie noortekad on tuntud kogu maakonnas

 

Vald pakub noortele haridusstipendiumi

Kutsekoolis, gümnaasiumis, rakenduslikus või akadeemilises õppeasutuses õppijad saavad kandideerida valla haridusstipendiumile. 2015. aasta stipendiumifond on 3000 eurot.

Stipendiumi taotluse esitamise tähtaeg on 1. aprill.

 

Raamatukogud

Valla rahvaraamatukogud asuvad Taeblas, Paliveres, Linnamäel ja Ristil.

 

Perearstid ja arstiabi

Vallas asub kaks perearstikeskust- Taebla Perearstikeskus ning Risti Perearstikeskus. Linnamäe ja Paliveres võtab perearst vastu teatud nädalapäevadel. Info perearsti vastuvõtuaegade kohta leiad siit

 

Küttehinnad

Kaugküte on Taebla alevikus ja Palivere alevikus ning Linnamäe külas. Kaugkütte hind on alljärgnev:

 • Taebla alevik 67.20 EUR/MWh (hind koos käibemaksuga). 
 • Palivere alevik 78,38 EUR /MWh (hind koos käibemaksuga). 
 • Linnamäe alevik 74 EUR /MWh (hind koos käibemaksuga).

Teenust pakub AS Lääne-Nigula Varahaldus. Rohkem infot saad siit

 

Veehinnad

Tsentraalne veevärk ja kanalisatsioon on Taebla aleviku keskasulas, Palivere alevikus, Risti alevikus, Nigula küla kortermajade piirkonnas, Piirsalu küla kortermajade piirkonnas ja Linnamäe külas.

Veehind koos käibemaksuga on 1,08 eur/m3, kanalisatsioon 1,536 eur/m3. (va Risti alevik)

Teenust pakub AS Haapsalu Veevärk. Rohkem infot saad siit

 

Sotsiaaltoetused

Lääne-Nigula valla sotsiaaltoetuste määrad on alljärgnevad:

 • sünnitoetus on 320 eurot;
 • matusetoetus on 100 eurot;
 • esmakordselt koolimineva lapse toetus on 200 eurot;
 • toetus suurperedele on kuni 25 eurot ühe kinkepaki kohta;
 • hoolekandeasutuse teenuse toetus on kuni 350 eurot kuus hoolduskoht tavahoolduses ja kuni 400 eurot kuus põetuskoht tavahoolduses ning koht erihoolekandeasutuses;
 • ühekordne toetus raskesse majanduslikku olukorda sattunud valla elanikule kuni 250 eurot aastas, sellest kütte ostmiseks mitte rohkem kui 160 eurot aastas ja prillide eest tasumiseks mitte rohkem kui 80 eurot aastas.

 

Eramute ja talude omanikele

Lääne-Nigula vald osaleb hajaasustuse programmis, mis võimaldab lastega peredel taotleda toetust maal asuvate majapidamiste veevärgi ja juurdepääsuteede ehituseks. Programmi kohta täpsemalt Lääne-Nigula valla kodulehel

Lääne-Nigula valla „Maale elama" asumise toetusmeede - loe siit

 

VALLAVALITSUS

Vallamajja võid alati helistada telefonil, 4720 300 või saates e-kirja aadressil vv@laanenigula.ee . Palju vajalikku infot saab kodulehelt www.laanenigula.ee või Facebookis

Lääne-Nigula valla juhid on volikogu esimees Andres Kampmann, 5298118, andres.kampmann@oru.edu.ee ja vallavanem: Mikk Lõhmus, telefon 5119343, mikk.lohmus@laanenigula.ee

Selleks, et vallamaja kellegi jaoks kaugeks ei jääks on meil moodustatud kaks kohalikku teeninduskeskust, Ristil ja Linnamäel.

 

Oru Teeniduskeskus

Hansuküla tee 2, Linnamäe, 91001, Telefon 5646 9191 E-post: varje.paaliste@laanenigula.ee

 

Risti Teeninduskeskus

Tallinna mnt 4, Risti alevik, 90901, Telefon 47 35 050 E-post: heli.randes@laanenigula.ee