19.03.14

Kuijõe küla

 

Kuijõe  küla (Vikipeedia)

Kuijõe Külaseltsing- MTÜ Kuijõe Külaselts

Kuijõe Külaselts on asutatud 15. mail 2007, varemalt aastast 2002 on külaelanikud tegutsenud seltsinguna, käeoleval hetkel ühendab selts 44 inimest. Külas elavad seltsi liikmed saavad kokku tähistamaks üksteise sünnipäevi, rahvakalendri tähtpäevi ja lahendamaks jooksvaid seltsieluga kaasnevaid küsimusi. Külas on välja kujunenud kolm traditsioonilist üritust, mida korraldatakse igal aastal- need on kevadised talgupäevad, jaanituli ja küla kokkutulek.
Jätkatakse juba seltsingu ajal alustatud talude ja kooli ajaloo uurimist, selleks on palju käidud arhiivides ja vesteldud Kuijõelt pärit endiste elanikega või siis nende järeltulijatega. Vanadest fotodest ja talude kaartidest on tehtud koopiaid, samuti on kogutud Kuijõelt pärit suguvõsade andmeid ning küla ajalooga seotud dokumente nagu 1922. aasta esimes rahvaloenduse nimekiri, koolitunnistused ja muud sellist. Meie eesmärgiks on kogutud andmete põhjal raamatu välja andmine. Külaelu elavdamiseks on vahendeid taotletud Risti Vallavalituselt ja erinevatest fondidest.
Kuijõe külseltsi juhib viieliikmeline juhatus, koosseisus:
Villu Jaanisk (esimees) kontakttelefon 53 459079
Urve Ojamäe (raamatupidaja) 5265559
Silvi Varusk (juhatuse liige) 51 51309
Elvo Leppmaa (külavanem) 51 85265
Helju Staal (juhatuse liige) 56 21 7408

 

Toimetaja: HELGI LAUG