21.05.18

Koduteenus

Koduteenus on mõeldud inimese abistamiseks igapäevastes kodustes toimingutes, mida ta terviseseisundist või tegevusvõimest tulenevalt ei suuda kõrvalabita teha, kuid mis on vajalikud kodus elamiseks. Näiteks puude tuppa toomine, kütmine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine. Koduteenuse saamiseks esitatakse taotlus teeninduspiirkonna sotsiaaltöötajale. Sotsiaaltöötaja hindab inimese vajadused ära ja seejärel otsustab, milliseid koduteenuseid on vaja osutada.

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Lääne-Nigula vallas

Täpsema info saamiseks palun pöörduge piirkonna sotsiaaltöötaja poole.