2.04.16

Kalva  mägi

 

Arheoloogiamälestis nr.10136 "Kalvamägi", kaitse all 01.septembrist 1997.a.
Risti "Kalvamäge" peeti seni muinasaja lõpu kalmeks. 2001.a. proovikaevamised tõid aga päevavalgele 2000 aasta vanused või vanemadki leiud: keraamika, rauast karjasekeppnõela ja õhukese kitsa pronkskäevõru. Ilmselt on tegemist varajasele rauaajale tüüpilise tarandkalmega, vanima seni teadaoleva tõendiga inimasustusest Kullamaa kihelkonnas. Varajane rauaaeg oli ajastu, mille vältel raud muutus Eestis tavaliseks ning seda hakati ajastu lõpul tööriistade, relvade ja ehete valmistamiseks somaagist ka ise Eestis tootma.

Rohkem infot

Toimetaja: MIKK LÕHMUS