Kalmistud Lääne-Nigula vallas

 

Leediküla kalmistu (Leediküla küla, Lääne-Nigula vald)
Täiendavat infot saab Marika Kõiv´ult  telefon 47 24 657 (tööpäevadel).

matmise teatis (DOC)  
(teatis tuleb täita nii kirstu kui ka urni matmise puhul ja saata marika.koiv@laanenigula.ee)


Vedra kalmistu (Vedra küla, Lääne-Nigula vald)
Täiendavat infot saab Marika Kõiv´ult  telefon 47 24 657 (tööpäevadel).

matmise teatis (DOC)  
(teatis tuleb täita nii kirstu kui ka urni matmise puhul ja saata vv@laanenigula.ee)

 

Koela kalmistu (Nigula küla, Lääne-Nigula vald)
Kalmistule matmine toimub ainult hauaplatsi olemasolul.
Täiendavat infot saab Marika Kõiv´ult  telefon 47 24 657 (tööpäevadel).

 

Lääne-Nigula kirikuaed (Nigula küla, Lääne-Nigula vald)
Kalmistut haldab EELK Lääne-Nigula Püha Nikolause kogudus.
Täiendavat infot saab koguduse kantseleist  telefonil 47 96 658.

 

Piirsalu uus kalmistu (Piirsalu küla, Lääne-Nigula vald)
Kalmistu töötaja: Ahto Viigipuu telefon 529  2637.

 

Piirsalu vana kalmistu (Piirsalu küla, Lääne-Nigula vald)
Kalmistu töötaja: Ahto Viigipuu telefon 529 2637.

 

Kuijõe kalmistu (Kuijõe küla, Lääne-Nigula vald)
Kalmistu töötaja: Ahto Viigipuu telefon 529 2637.

 

Lääne-Nigula valla kalmistute kasutamise eeskiri

Hauaplatsi kasutusleping (DOC)