Kadarpiku

 

Suured  tootmismaa  sihtotstarbega  maaüksused,  mis  on  suures osas  hoonestamata.  Kadarpiku  tootmisala  loodi  kunagise  EPT Kaubabaasi   alal,   seal   olid   varumiskontor,   kütuselaod, väetiselaod,    teraviljakombinaat.    Ladudeni    viisid    kaks raudteeharu.
Tänaseks on raudteed ja  paljud hooned lammutatud, reaalselt tegutseb teravilja kokkuost japuidufirma. Maatükid müügis Perspektiivne arendusala. Arendamiseks vajalik detailplaneering.
Arenguvajadused:

  • Detailplaneeringu koostamine;
  • Kaubalao tänava rekonstrueerimine  sh laiendamine;
  • Varisemisohtlike hoonete ja rajatiste lammutamine;
  • Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni uuendamine;
  • Kergliiklustee ehitus Taebla alevikust tootmisalani (osana Taebla-Rannaküla kergliiklusteest);
  • Piirkonna valgustuse väljaehitamine;
  • Tuletõrjeveesüsteemide uuendamine;
  • Perspektiivis raudtee taastamisel võimalik raudteeharude taastamine  kaubaveo  eesmärgil.  Kajastada  raudtee projektis. Säilitada trassikoridorid.