Vallavolikogu  istung

 

 

Kutse                                                             

Palun Teid osa võtta Lääne-Nigula Vallavolikogu istungist, mis toimub neljapäeval, 25. jaanuaril 2018 algusega kell 15.00 RMK Nõva infopunktis,  Perakülas

https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/nova-puhkeala/nova-kulastuskeskus

 

Päevakord

 

Eelnõu

Ettekandja

Ettevalmistaja

Komisjon

 1.  

Hariduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

Volikogu esimees Neeme Suur

Vallasekretär

 

 

 1.  

Martna Lasteaia hoolekogusse valla esindaja valimine

Haridusnõunik Kaie Talving

Haridusnõunik

 

 

 1.  

Osalemine meetmes "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine"

Arendusnõunik Raina Jeeberg

Arendusnõunik Raina Jeeberg, vallavanem Mikk Lõhmus

 

Arendus- ja eelarvekomisjon

 1.  

Rahalise kohustuse võtmine (autod)

 

Abivallavanem Taivo Kaus

Vallasekretär Kersti Lipu, abivallavanem Taivo Kaus

Majandus- ja planeerimiskomisjon

 1.  

Lääne-Nigula valla heakorra eeskiri

 

Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

Mikk Lõhmus Heikki Salm, Olev Peetris, Marika Meister, Aivi Heinleht, Janno Randmaa

majandus- ja planeerimiskomisjon

 1.  

Lääne-Nigula valla teehoiu eeskiri

 

Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

Mikk Lõhmus Heikki Salm, Olev Peetris, Marika Meister, Aivi Heinleht, Janno Randmaa

majandus- ja planeerimiskomisjon

 1.  

Lääne-Nigula valla reservfondi kasutamise kord

 

Vallavanem Mikk Lõhmus

Vallavanem Mikk Lõhmus

arendus- ja eelarvekomisjon

 1.  

Arvamuse andmine  Kaopalu kruusakarjääri maavara kaevandamisloa taotluse ja otsuse eelnõu kohta

Vallavanem Mikk Lõhmus

Teede- ja kommunaal-nõunik Olev Peetris

Majandus- ja planeerimiskomisjon

 1.  

Osalemine  KOV elamufondi arendamiseks antava juhtumipõhise investeeringutoetuse taotlemise I voorus

 

Vallavanem Mikk Lõhmus

Vallavanem Mikk Lõhmus

 

 1.  

Lääne-Nigula valla aleviku ja külavanema statuut

 

Vallavanem Mikk Lõhmus

Mikk Lõhmus

Külaelukomisjon

 

 1.  

Lääne-Nigula valla matusetoetuste määramise ja maksmise kord   

                              

Abivallavanem Anne Soodla

Abivallavanem Anne Soodla

Sotsiaalkomisjon

 1.  

Lääne-Nigula valla matusetoetuse määrade kinnitamine

 

Abivallavanem Anne Soodla

Abivallavanem Anne Soodla

sotsiaalkomisjon

 1.  

Lääne-Nigula valla 2018.a eelarve esimene lugemine

 

Vallavanem Mikk Lõhmus

Vallavanem Mikk Lõhmus, eelarve- ja raamatupidamise osakonna juhataja Mairit Tülp

arendus- ja eelarvekomisjon

osavallakogud

 1.  

Info ja jooksvad küsimused

 

 

 

 

Neeme Suur
volikogu esimees

P-8-Lisa

Materjal