12.05.17

Vallavolikogu  istung

 

Lääne-Nigula Vallavolikogu 1. koosseisu 44. istung toimub neljapäeval, 18.05.2017 algusega kell 16.00 Taeblas vallamajas, aadressil Haapsalu mnt 6, Taebla alevik

Päevakorras:

1.Vallavanema info (ettekandja vallavanem Mikk Lõhmus)

2. Lääne-Nigula Vallavolikogu 25.03.2014 määruse nr 23 „Lääne-Nigula valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumine" muutmine (ettekandja haridusnõunik Kristi Kivipuur)

3. Lääne-Nigula valla 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (ettekandja vallavanem Mikk Lõhmus)

4. Lääne-Nigula Vallavolikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ning valimisringkonnas mandaatide arvu määramine (ettekandja vallasekretär Kristi Sadulsepp)

5. Lääne-Nigula valla valimiskomisjoni moodustamine (ettekandja vallasekretär Kristi Sadulsepp)

6. Eraldus reservfondist (ettekandja vallavanem Mikk Lõhmus)

7. Ülevaate andmine vastusest Tallinna Halduskohtule (Kekkilä Eesti OÜ kaebus).


Andres Kampmann
vallavolikogu esimees

 

Materjal

Toimetaja: HELGI LAUG