Vallavolikogu istung toimub 19.06 algusega kell 15 Noarootsi loodusinfo keskuses Pürksis

Eelnõud ja lisamaterjalid on kättesaadavad ka valla veebilehel dokumendiregistri kaudu (viited iga punkti juures).

 P ä e v a k o r r a s :

 

Päevakorrapunkt

Ettekandja

Komisjon

1

Vallavanema info

vallavanem Mikk Lõhmus

 

2

Lääne-Nigula valla jäätmehoolduseeskiri. Teine lugemine

Määruse eelnõu     1-4/18-37

Teede-ja kommunaalnõunik Olev Peetris

majandus- ja planeerimiskomisjon

3

Erakooliseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine vallavalitsusele

Määruse eelnõu     1-4/18-328

Haridusnõunik Kaie Talving

Hariduskomisjon

4

Vallavara võõrandamine avalikul enampakkumis (Liivi korterid)

Otsuse eelnõu     1-4/18-34

Kullamaa osavallavanem Katrin Viks

majandus- ja planeerimiskomisjon

5

Detailplaneeringu menetlemise lõpetamine

Otsuse eelnõu    1-4/18-338

Maa-ja planeerimisspetsialist Marika Meister

majandus- ja planeerimiskomisjon

6

Noarootsi Vallavolikogu 22.10.2007. a otsuse nr 66 kehtetuks tunnistamine  (Rebasemäe maaüksus)

Otsuse eelnõu     1-4/18-261

Maa-ja planeerimisspetsialist Marika Meister

majandus- ja planeerimiskomisjon

7

Nõva Vallavolikogu 26.09.2002. a otsuse nr 15 kehtetuks tunnistamine (Järveküla maaüksus)        

Otsuse eelnõu       1-4/18-260

Maa-ja planeerimisspetsialist Marika Meister

majandus- ja planeerimiskomisjon

8

Noarootsi Vallavolikogu 14.03.2008. a otsuse nr 10 osaline kehtetuks tunnistamine (Haraka maaüksus)

Otsuse eelnõu    1-4/18-258

Maa-ja planeerimisspetsialist Marika Meister

majandus- ja planeerimiskomisjon

9

Kehtestatud planeeringute ülevaatamine

Otsuse eelnõu     1-4/18-281

Teede-ja kommunaalnõunik Olev Peetris

majandus- ja planeerimiskomisjon

10

Keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse lõpetamine (Altmäe DP)

Otsuse eelnõu      1-4/18-295

Lisamaterjalid veebilehel otsuse eelnõu juures

Maa-ja planeerimisspetsialist Marika Meister

majandus- ja planeerimiskomisjon

11

Keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse  lõpetamine  (Tajaali DP)

Otsuse eelnõu     1-4/18-291

Lisamaterjalid veebilehel otsuse eelnõu juures

Maa-ja planeerimisspetsialist Marika Meister

majandus- ja planeerimiskomisjon

12

Vaba maa erastajate nimekirjast kustutamine

Otsuse eelnõu     1-4/18-290

Lisamaterjalid veebilehel otsuse eelnõu juures

Maa-ja planeerimisspetsialist Marika Meister

majandus- ja planeerimiskomisjon

13

Arvamuse andmine  Keedika kruusakarjääri maavara kaevandamisloa taotluse ja otsuse eelnõu koht

Otsuse eelnõu      1-4/18-287

Lisamaterjalid veebilehel otsuse eelnõu juures

Teede-ja kommunaalnõunik Olev Peetris

majandus- ja planeerimiskomisjon

14

Vallavara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel (Sõbra kinnistu)

Otsuse eelnõu     1-4/18-309

Vallavanem Mikk Lõhmus

majandus- ja planeerimiskomisjon

15

Kullamaa valla majandusaasta aruande heakskiitmine  

Otsuse eelnõu     1-4/18-302

Eelarve- ja raamatupidamise osakonna juhataja Piret Zahkna

Revisjonikomisjon

 

arendus- ja eelarvekomisjon

16

Lääne-Nigula valla majandusaasta aruande heakskiitmine  

Otsuse eelnõu     1-4/18-301

Eelarve- ja raamatupidamise osakonna juhataja Piret Zahkna

Revisjonikomisjon

 

arendus- ja eelarvekomisjon

17

Martna valla majandusaasta aruande heaks kiitmine              

Otsuse eelnõu     1-4/18-300

Eelarve- ja raamatupidamise osakonna juhataja Piret Zahkna

Revisjonikomisjon

 

arendus- ja eelarvekomisjon

18

Nõva valla majandusaasta aruande heakskiitmine  

Otsuse eelnõu     1-4/18-299

Eelarve- ja raamatupidamise osakonna juhataja Piret Zahkna

Revisjonikomisjon

 

arendus- ja eelarvekomisjon

19

Noarootsi valla majandusaasta aruande heakskiitmine  

Otsuse eelnõu     1-4/18-297

Eelarve- ja raamatupidamise osakonna juhataja Piret Zahkna

Revisjonikomisjon

 

arendus- ja eelarvekomisjon

20

Nõusoleku andmine laenu võtmiseks

Otsuse eelnõu     1-4/18-39

Eelarve- ja raamatupidamise osakonna juhataja Piret Zahkna

arendus- ja eelarvekomisjon

21

Revisjonikomisjoni koosseisu muutmine (uue liikme valimine, salajane isikuhääletus)

Otsuse eelnõu     1-4/18-35

Volikogu esimees Neeme Suur

 

22

Majandus- ja planeerimiskomisjoni koosseisu muutmine

Otsuse eelnõu     1-4/18-329 

Majandus- ja planeerimiskomisjoni aseesimees Margus Ojamäe

 

23

Ülevaade Lääne-Nigula valla arengukava koostamisest ja põhiseisukohtadest

Vallavanem Mikk Lõhmus

 

24

Osavaldade põhimääruse muutmise vajadusest,  valla valimiskomisjoni pädevuse küsimus, arutelu, seisukoha võtmine

Vallasekretär Kersti Lipu

 

25

Istungil algatatud küsimused jms