Järgmine Lääne-Nigula Vallavolikogu istung toimub 21. augustil 2018  algusega kell 15 Linnamäe Teeninduskeskuse saalis.

P ä e v a k o r r a s :

 

 

Päevakorrapunkt

Ettekandja

Komisjon

1

Vallavanema info

vallavanem Mikk Lõhmus

 

2

Vaideotsus Marek Topperi vaides volikogu 19.06.2018 otsusele nr 55                           

Otsuse eelnõu 1-4/18-50

vallasekretär Kersti Lipu

 

3

Audiitori määramine

Otsuse eelnõu 1-4/18-416 

eelarve- ja raamatupidamise osakonna juhataja Piret Zahkna

revisjonikomisjon

4

Ülevaade reservfondi kasutamisest

eelarve- ja raamatupidamise osakonna juhataja Piret Zahkna

 

5

Lääne-Nigula valla õpilastranspordi korraldamise ja õpilastele sõidusoodustuse andmise kord

Määruse eelnõu 1-4/18-48

vallavanem Mikk Lõhmus

Juhtivkomisjon: majandus- ja planeerimiskomisjon

 

Hariduskomisjon

6

Lääne-Nigula valla ettevõtluskeskkonna arendamisele suunatud projektide rahastamise kord, II lugemine

Määruse eelnõu 1-4/18-38

vallavanem Mikk Lõhmus

Juhtivkomisjon: majandus- ja planeerimiskomisjon

 

arendus- ja eelarvekomisjon

7

Detailplaneeringute menetlemise lõpetamine

Otsuse eelnõu 1-4/18-42

ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

majandus- ja planeerimiskomisjon

8

Detailplaneeringute menetlemise lõpetamine

Otsuse eelnõu 1-4/18-43

ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

majandus- ja planeerimiskomisjon

9

Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

Otsuse eelnõu 1-4/18-44

ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

majandus- ja planeerimiskomisjon

10

Noarootsi Vallavolikogu 14.04.2005. a

otsuse nr 12 osaline kehtetuks tunnistamine (Hara sadam)

Otsuse eelnõu 1-4/18-47

ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

majandus- ja planeerimiskomisjon

11

Keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse (KSH) lõpetamine (Tajaali DP)

Otsuse eelnõu 1-4/18-291 

ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

majandus- ja planeerimiskomisjon

12

Keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse (KSH) lõpetamine (Altmäe DP)

Otsuse eelnõu 1-4/18-295

ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

majandus- ja planeerimiskomisjon

13

Kesk-Rahnu kinnistu detailplaneeringu algatamine

Otsuse eelnõu 1-4/18-469

ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

majandus- ja planeerimiskomisjon

14

Seljandiku detailplaneeringu kehtestamine

Otsuse eelnõu 1-4/18-470

ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

majandus- ja planeerimiskomisjon

15

Loa andmine kinnisasja üleandmiseks juriidilisele isikule (Alu– Kraaviperve OÜ)

Otsuse eelnõu 1-4/18-441

ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

majandus- ja planeerimiskomisjon

16

Loa andmine kinnisasja üleandmiseks juriidilisele isikule (Pärna– Kraaviperve OÜ)

Otsuse eelnõu 1-4/18-442

ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

majandus- ja planeerimiskomisjon

17

Ostueesõiguse kasutamisest loobumine

Otsuse eelnõu 1-4/18-51

ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

majandus- ja planeerimiskomisjon

 

18

Kinnisvara müük enampakkumisel (Matsu)

Otsuse eelnõu 1-4/18-423 

Martna osavallavanem Janno Randmaa

majandus- ja planeerimiskomisjon

19

Väike-Lähtru küla Kanala 1 korterite otsustuskorras müük üürnikele

Otsuse eelnõu 1-4/18-445

Martna osavallavanem Janno Randmaa

majandus- ja planeerimiskomisjon

 

20

Vallavara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel (Pärtli kinnistu)

Otsuse eelnõu 1-4/18-461

Nõva osavallavanem Aivi Heinleht

majandus- ja planeerimiskomisjon

21

Nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks ja hankelepingu sõlmimiseks

 (Taebla kooli uue hoone ehitus)

Otsuse eelnõu 1-4/18-474

vallavanem Mikk Lõhmus

juhtivkomisjon: arendus- ja eelarvekomisjon

majandus- ja planeerimiskomisjon

22

Vallavara tasuta kasutusse andmine (pakiautomaat Ristile)

Otsuse eelnõu 1-4/18-52

Abivallavanem Taivo Kaus

majandus- ja planeerimiskomisjon

23

Vallavara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel (Sõbra kinnistu)

Otsuse eelnõu 1-4/18-41

vallavanem Mikk Lõhmus

majandus- ja planeerimiskomisjon

24

Lääne-Nigula valla arengukava I lugemine

Määruse eelnõu (kava) 1-4/18-46

vallavanem Mikk Lõhmus

arendus- ja eelarvekomisjon

25

Lääne-Nigula valla kogukonnakogude statuut

Määruse eelnõu 1-4/18-229

vallavanem Mikk Lõhmus

juhtivkomisjon:  külaelukomisjon

arendus- ja eelarvekomisjon

26

Kullamaa osavalla, Martna osavalla, Noarootsi osavalla ja Nõva osavalla põhimääruste muutmine

Määruse eelnõu 1-4/18-49

vallasekretär Kersti Lipu

arendus- ja eelarvekomisjon

 

27

Istungil algatatud küsimused jms

 

 

 

Eelnõud valla kodulehel (rohkem lisamaterjale)  http://delta.andmevara.ee/laane-nigula_vald/toimik/2887179/1