Jäätmekonteineri harvema tühjendamise taotlus

7.05.18

Teenuse üldandmed
 

Kirjeldus 

 

 

 

 

Jäätmeveost vabastamine on põhjendatud, kui kinnistul ei elata ja seda ei kasutata (va mõned päevad aastas) ning see on tõendatav vee- ja elektrinäitudega. Vabastuse saamiseks esitab kinnistu omanik kohalikule omavalitsusele taotluse (vt allpool). Vabastust saab taotleda korraga kuni kolmeks aastaks.

Kestvus

 

 

Õigusaktid

 

Vastutaja

 

 

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Lääne-Nigula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri ja kinnistusraamatu andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Lääne-Nigula Vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:

 

Teenuse taotlemine kohalpeal
 

Vajalikud
sammud

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab alloleva viite alt või Lääne-Nigula Vallavalitsusest, Risti Teeninduskeskusest ja Oru Teeninduskeskusest. 

 

Vajaminevad dokumendid

 

Viide