Hanked  2016

 

Hankeplaan-2016

 

Kutsume Teid esitama pakkumust hankele ,,Risti teeninduskeskuse osaline rekonstrueerimine 14-kohaliseks lasteaiaks" Hankedokumendid saadaval siit . Pakkumuste esitamise tähtaeg 11.01.2017 kell 11.00.
___________________________________________________________________
Kutsume Teid esitama pakkumust Taebla, Haapsalu mnt 6, I korruse põrandaluse heitveetorustiku vahetamiseks pikkusega 32,1 meetrit. Dokumendid ja lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.12.2016 kell 11.00 e-postiga digitaalselt allkirjastatuna aadressil vv@laanenigula.ee.  Objektiga võimalik tutvuda tööpäevadel eelneval kokkuleppel.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mähkmete, aluslinade ja hooldusvahendite ostmine.

Oru Hooldekodu on algatanud lihtmenetlusega väikehanke " Mähkmete, aluslinade ja hooldusvahendite ostmine ". Täpsem informatsioon Oru Hooldekodu juhataja Aili Nõupuu, e-post: oru.hooldekodu@laanenigula.ee  Pakkumus esitada hiljemalt 28.12.2016.   hange,    lisa
____________________________________________________________________
Mähkmete, aluslinade ja hooldusvahendite ostmine.

Risti Hooldekodu on algatanud lihtmenetlusega väikehanke " Mähkmete, aluslinade ja hooldusvahendite ostmine ". Täpsem informatsioon Risti Hooldekodu juhataja Marje Viigipuu, e-post: risti.hooldekodu@laanenigula.ee  Pakkumus esitada hiljemalt 28.12.2016.   hange,    lisa
____________________________________________________________________
Kutsume Teid esitama pakkumust hankele ,,Risti teeninduskeskuse osaline rekonstrueerimine 14-kohaliseks lasteaiaks" Hankedokumendid saadaval siit . Pakkumuste esitamise tähtaeg 25.11.2016 kell 11.00.
_____________________________________________________________________
Kutsume Teid esitama pakkumust hankele Taebla Lasteaia hoone soojustamise ning kütte- ja ventilatsioonisüsteemi põhiprojekti koostamiseks.  Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.11.2016 kell 11:00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee . Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid taivo.kaus@laanenigula.ee
_____________________________________________________________________
Pakkumuskutse - pesumasinate hange. Rohkem infot saad siit.
_____________________________________________________________________
Kutsume Teid esitama pakkumust nelja välisukse  ja kahe akna vahetamiseks Taeblas, Haapsalu mnt 6 spordi- ja kultuurikeskuse hoonel.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 04.11.2016 kell 11:00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee
Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid taivo.kaus@laanenigula.ee
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kutsume Teid esitama pakkumust Taebla, Haapsalu mnt 6,  keldriruumide remonttööde teostamiseks. Hankedokumendid ja lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg 03.11.2016 kell 11.00 e-postiga digitaalselt allkirjastatuna aadressil vv@laanenigula.ee.  Objektiga võimalik tutvuda tööpäevadel eelneval kokkuleppel.

______________________________________________________________________

Väikehange-Kinnistute jagamised teemaade omandamise eesmärgil.
Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke Lembit Leppmaale kuuluvate Altmöldri (nr 243432) ja Vääli (nr 243232) kinnistute jagamiseks, mille eesmärgiks on läbi viia talle kuuluvate alljärnevate katastriüksuste jagamised (kõigi vajalike toimingute tegemine) Rohkem infot

______________________________________________________________________

Autobussipeatustesse autonoomsete LED valgustite paigaldamine.
Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab pakkumusi 7 (seitsme) autobussipeatusesse paigutatava autonoomse LED valgusti paigaldamiseks.  Loe siit edasi
_______________________________________________________________________
Palume hinnapakkumist endise Tallinn-Haapsalu raudtee Lääne-Nigula vallas asuva lõigul  asuva kergliiklustee äärte niitmiseks. Niita tuleb tammi peale horisontaalne osa, st kergliiklustee äärest ca 1,5-2 m laiune riba.
Tuleb arvestada, et nimetatud alal peab tehnikaga olema võimalik niita kuni 3 cm jämedusega võsa. Reaalselt on töömaht väga varieeruv. Ca pooles ulatuses on tammi peal väga hõre rohi (kohati rohi üldse puudub), samas on ka tihedama rohu ja peenema võsaga lõike.
Niidetava lõigu pikkus on ~32 km (Ellamaa ülesõit-Taebla/Laikmaa majamuuseumi viit).
Palume hinnapakkumine esitada 22.07.2016. Niitmistööd tuleb teostada hiljemalt 14.08.2016.
______________________________________________________________________
Kutsume Teid esitama pakkumust Palivere Põhikooli köögi ventilatsiooni osaliseks väljaehitamiseks. Hankedokumendid ja lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg 18.07.2016 kell 11.00. Objektiga võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel.
______________________________________________________________________
Kutsume Teid esitama pakkumust omanikujärelevalve teenuse osutamiseks projekti ,, Nurme põik 5, 9 ja 11 kortermajade lammutamine  Taebla alevikus" raames. Pakkumuste esitamise tähtaeg 07.07.2016 kell 12.00 e-postiga aadressile vv@laanenigula.ee  Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid taivo.kaus@laanenigula.ee.
_____________________________________________________________________
Kutsume Teid esitama pakkumust Lääne-Nigula valla Risti Lasteaia (Tallinna mnt 6 , Risti) põranda vahetamiseks (45 m²). Pakkumuste esitamise tähtaeg 05.07.2016 kell 11:00. Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid taivo.kaus@laanenigula.ee
_____________________________________________________________________
Kutsume Teid esitama pakkumust Lääne-Nigula valla Risti Lasteaia (Tallinna mnt 6 , Risti) plekk-kestas ahju lammutamiseks ja uue ahju ehitamiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg 05.07.2016 kell 11:00. Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid taivo.kaus@laanenigula.ee
_____________________________________________________________________
Lääne-Nigula Vallavalitsus kutsub teid esitama pakkumust hankele "Taebla Spordi- ja Kultuurikeskuse haldamine ja kultuuriürituste korraldamine 2016-2017" (viitenumber 175666).
Hankedokumendid on saadaval siit.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke „Rulapargi rajamine Taebla alevikku – I etapp". Rulapargi asukoht on Lasteaia 9, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald (katastriüksuse tunnus 77601:002:0044). Materjal, asendiplaan, foto, foto, projekteerimistingimused

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kutsume Teid esitama pakkumust hankele Nurme põik 5, 9 ja 11 kortermajade lammutamine Taebla alevikus (viitenumber 175609). Hankedokumendid saadaval https://riigihanked.riik.ee/register/hange/175609. Pakkumuste esitamise tähtaeg 21.06.2016 kell 11.00.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kutsume Teid esitama pakkumust omanikujärelevalve teenuse osutamiseks projekti ,,Linnamäe Lasteaia rühmaruumide remonttööd" raames. Pakkumuste esitamise tähtaeg 10.06.2016 kell 12.00 e-postiga aadressile vv@laanenigula.ee  Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid taivo.kaus@laanenigula.ee
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kutsume Teid esitama pakkumust omanikujärelevalve teenuse osutamiseks projekti ,,Taebla Lasteaia remonttööd" raames. Pakkumuste esitamise tähtaeg 10.06.2016 kell 11.00 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee . Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid taivo.kaus@laanenigula.ee
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kutsume Teid esitama pakkumust Linnamäe Lasteaia rühmaruumi remontööde teostamiseks. Hankedokumendid on  saadaval siit.  Pakkumuste esitamise tähtaeg 10.06.2016 kell 11.00.
____________________________________________________________________
Risti Põhikool kutsub huvitatuid isikuid esitama pakkumust mööbli hankimisel. Hankedokumendid ja täpsustused argo@risti.edu.ee.   Pakkumuste esitamise tähtaeg 07.06.2016 kell 11.00, e-posti aadressil argo@risti.edu.ee
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kutsume Teid esitama pakkumust Taebla Lasteaia remonttööde teostamiseks. Hankedokumendid on saadaval siit.  Pakkumuste esitamise tähtaeg 08.06.2016 kell 11.00.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kutsume Teid esitama pakkumust hankele ,,Elektrienergia ostmine". Hankedokumendid saadaval siit. Pakkumuste esitamise tähtaeg 03.06.2016 kell 11.00.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke „Rulapargi rajamine Taebla alevikku"
Rulapargi asukoht on Lasteaia 9, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald (katastriüksuse tunnus 77601:002:0044).     materjal

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lääne-Nigula Vallavalitsus teeb Teile teeb ettepaneku esitada väikehanke pakkumus Lääne-Nigula valla teede pindamise järelevalveks"    materjal
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lääne-Nigula Vallavalitsus kutsub osalema väikehankel "Taebla Tammepargi pinnase tasandamine ja muru rajamine"     materjal             plaan    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kutsume Teid esitama pakkumust Lääne-Nigula valla Taebla  aleviku ja Linnamäe  küla kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukavade  koostamise kohta. Pakkumused esitada mõlema piirkonna kohta.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 22.04.2016 kell 11:00 e-posti aadressil vv@laanenigula.ee  Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid taivo.kaus@laanenigula.ee
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lääne-Nigula Vallavalitsus palub hinnapakkumist liiva kohale veoks ja paigaldamiseks valla lasteaedadesse, avalikele mänguväljakutele ja surnuaedadesse.   Lisa
____________________________________________________________________

Kutsume Teid esitama pakkumust hankele elektrisüsteemide, tehnosüsteemide ja konstruktsioonide projekti ning tuleohutuse osa projekti muutmiseks Taebla Lasteaia üldruumidele ja raamatukogule. Pakkumuste esitamise tähtaeg 01.04.2016 kell 11:00. Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid taivo.kaus@laanenigula.ee
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kutsume Teid esitama pakkumust Risti Hooldekodu 3 toa remonttööde teostamiseks. Hankedokumendid ja lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg 28.03.2016 kell 11.00. Objektiga võimalik tutvuda tööpäevadel eelneval kokkuleppel.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lääne-Nigula Vallavalitsus teeb Teile teeb ettepaneku esitada väikehanke pakkumus „Lääne-Nigula valla mustkattega teede ja tänavate harjamine imurtehnoloogilise tänavapuhastusmasinaga"  vastavalt tehnilises kirjelduses sätestatud tingimustele.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lääne-Nigula Vallavalitsus teeb Teile ettepaneku esitada väikehanke pakkumus Lääne-Nigula valla mustkattega teede ja tänavate löökaukude parandamine"  vastavalt tehnilises kirjelduses sätestatud tingimustele.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kutsume Teid esitama pakkumust Risti Põhikooli trepikoja remonttööde teostamiseks. Hankedokumendid ja lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg 04.03.2016 kell 11.00. Objektiga võimalik tutvuda tööpäevadel eelneval kokkuleppel.
________________________________________________________________________
Kutsume Teid esitama pakkumust kahe kasutuseta elamu, ehitusregistri kood 105016456 ja 105016457, lammutusprojekti koostamiseks.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.02.2016 kell 11:00, e-posti aadressil vv@laanenigula.ee. Pakkumus esitada ühes konteineris digitaalselt allkirjastatuna. Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid taivo.kaus@laanenigula.ee.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lääne-Nigula Vallavalitsus teeb Teile  ettepaneku esitada väikehanke pakkumus „Lääne-Nigula valla kohalike tee  ja tänava ning küla nime viitade valmistamine ja paigaldamine"  vastavalt tehnilises kirjelduses sätestatud tingimustele.    kirjeldus        sildid
________________________________________________________________________

Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab pakkumusi Taebla alevikus Pargi tn asuva endise Taebla mõisa abihoone vare lammutamiseks. Pakkumus peab hõlmama lammutamist, jäätmete sorteerimist (eterniit, kivi jm), jäätmete äravedu ja ladestamist/taaskasutust, hoone aseme tasandamist-tihendamist, kasvumulda (10 cm) ning muru rajamist.
Tööde tähtaeg on 6. mai 2016.
Digitaalallkirjastatud pakkumus koos firma tutvustuse ja tööde läbiviimise kirjeldusega esitada hiljemalt 11. veebruariks kell 12:00 aadressil mikk.lohmus@laanenigula.ee
Lisainfo: Mikk Lõhmus, 5119343, mikk.lohmus@laanenigula.ee
Hinnapakkumise teinud firmal ei tohi Eesti Vabariigi ja Lääne-Nigula valla ees olla täitmata kohustusi (sh maksuvõlad) .      materjal
________________________________________________________________________
Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab pakkumusi Palivere-Vidruka jalg- ja jalgrattatee ehituse omanikujärelevalve teenuse osutaja leidmiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 04.02.2016 kell 12:00 , pakkumused esitatakse digitaalselt aadressil mikk.lohmus@laanenigula.ee Lisainfo: mikk.lohmus@laanenigule.ee , 5119343.         Materjal
_________________________________________________________________________
Kutsume Teid esitama pakkumust sõiduautode rentimiseks 60 kuuks. Hankedokumendid saadaval Riigihangete registris. Hanke viitenumber 170054. Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.01.2016 kell 11.00. Hanke aadress

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kutsume Teid esitama pakkumust kasutuseta loomakasvatushoone, ehitusregistri kood 105014418, lammutusprojekti koostamiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg 13.01.2016 kell 11:00. Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid taivo.kaus@laanenigula.ee
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lääne-Nigula Vallavalitsus otsib konsultanti Taebla tootmisala projektitaotluse ja lisadokumentide koostamiseks ja esitamiseks EASile . Projektitaotlus esitatakse piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) meetme raames ning peab vastama kõikidele meetmemääruse  ja EAS juhendamterjalide  nõuetele ning arvestades koostatud hindamismetoodikat. Üldinfo Lääne maakonna PKT projektide kohta leiate siit:
Pakkumuse esitamise tähtaeg on 13. jaanuar 2016, pakkumused esitada aadressil mikk.lohmus@laanenigula.ee
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kutsume Teid esitama pakkumust elektripaigaldiste käiduteenuse osutamiseks perioodil 01.03.2016 kuni 28.02.2019. Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.01.2016 kell 11:00. Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid taivo.kaus@laanenigula.ee
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Väikehange küttepuudele: Oru Hooldekodu (asukoht  Lääne-Nigula vald, Linnamäe küla, Räägu, registrikood 75011725  ) teeb pädevatele pakkujatele ettepaneku esitada pakkumus Oru Hooldekodu küttepuudele. Hanke objektiks on 3m pikkusega lõhkumata küttepuud Oru Hooldekodule koguses 70 tm (tihumeeter) koos kohale toomisega aadressile Linnamäe küla, Lääne-Nigula vald. Pakkumised esitada hiljemalt 22.01.2016.a. kell 12.00 Oru Hooldekodu e-posti aadressile oru.hooldekodu@laanenigula.ee, märgusõna „Küttepuude hange".
Ostja jätab endale õiguse pakkumises esitatud mahu korrigeerimiseks tulenevalt esitatud pakkumiste hinnast. Info : Oru Hooldekodu juhataja Aili Nõupuu , tel. 47 29 444;  +372 5564 5916.