Hanked 2015

 

Kutsume Teid esitama pakkumust Mahtuniversaali rentimiseks 60 kuuks. Hankedokumendid saadaval Riigihangete registris. Hanke viitenumber 170009 Pakkumuste esitamise tähtaeg 07.01.2016 kell 11.00.
____________________________________________________________________
Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke Lääne-Nigula vallas Lääne maakonnas asuva Palivere aleviku tänavavalgustussüsteemi olukorra revideerimiseks ning valgustuse uuendamise ettepanekute esitamiseks.­     materjal
____________________________________________________________________
Risti Hooldekodu on algatanud lihtmenetlusega väikehanke "Risti Hooldekodu mähkmete ja aluslinade ostmine". Täpsem informatsioon Risti Hooldekodu juhataja Marje Viigipuu, e-post: risti.hooldekodu@laanenigula.ee  Pakkumus esitada hiljemalt 30.12.2015.           hange,    lisa
____________________________________________________________________

Oru Hooldekodu on algatanud lihtmenetlusega väikehanke "Oru Hooldekodu mähkmete ja aluslinade ostmine". Hankeleping sõlmitakse üheks aastaks. Täpsem informatsioon Oru Hooldekodu juhataja Aili Nõupuu, e-post: oru.hooldekodu@laanenigula.ee   Pakkumused esitatakse hiljemalt 28.12.2015 kell 10:00.         hange,    lisa

____________________________________________________________________
Kutsume Teid esitama pakkumust hankele Ventilatsiooniseadmete paigaldusprojektide koostamine Oru kooli köögile ja saalidele ning Palivere kooli köögile ja söögisaalile. Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.12.2015 kell 11:00. Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid taivo.kaus@laanenigula.ee
____________________________________________________________________
Kutsume Teid esitama pakkumust hankele PV päikesepaneelide paigaldusprojektide koostamine eelprojekti tasemel Oru hooldekodule ja Risti põhikoolile. Pakkumuste esitamise tähtaeg 14.12.2015 kell 11:00. Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid taivo.kaus@laanenigula.ee
____________________________________________________________________
Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab pakkumusi kohaliku tee 7 760 014 Antsu tee km 0,00 – 0,240 km ja Tehase kinnistul asuva Antsu tee lõigu ning kinnistu siseparklate ehitusprojekti koostamiseks. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna 20. novembriks kell 09:00 E-posti aadressil mikk.lohmus@laanenigula.ee Lisainfo ja küsimused E-posti aadressil mikk.lohmus@laanenigula.ee (telefon 5119343).   dokumendid
___________________________________________________________________

Kutsume Teid esitama pakkumust Palivere Põhikooli  vihmaveesüsteemi vahetamiseks ja varikatuste renoveerimiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg 09.11.2015 kell 11:00. Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid taivo.kaus@laanenigula.ee
___________________________________________________________________
Kutsume Teid esitama pakkumust ventilatsioonisüsteemide puhastamiseks üheksas valla omanduses olevas hoones.Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.11.2015 kell 11:00. Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid taivo.kaus@laanenigula.ee
___________________________________________________________________
Kutsume Teid esitama pakkumust kasutuseta elamu, ehitusregistri kood 10501654, lammutusprojekti koostamiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg 28.10.2015 kell 11:00. Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid taivo.kaus@laanenigula.ee
___________________________________________________________________
Kutsume Teid esitama pakkumust Lääne-Nigula valla Kultuuri- ja spordikompleksi (Haapsalu mnt 6 , Taebla) krohviparanduste ja lae soojustamise (45 m²) teostamiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg 22.10.2015 kell 11:00. Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid taivo.kaus@laanenigula.ee
____________________________________________________________________
Oru Kool soovib osta koolimööblit  vajuta siia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kutsume Teid esitama pakkumust Lääne-Nigula valla Palivere kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamise kohta. Pakkumuste esitamise tähtaeg 12.10.2015 kell 11:00. Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid taivo.kaus@laanenigula.ee

_____________________________________________________________________

Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Lääne-Nigula valla konsolideeritud majandusaasta aruande auditeerimiseks. Rohkem infot siit
______________________________________________________________________

Ootame  pakkumusi Taebla Tammepargi maa-ala korrastamiseks. Materjal

_______________________________________________________________________

Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab pakkumisi Kuliste Aasa kinnistul (77601:003:0268) asuva Palivere Jaanitule aseme koristamiseks (tuha ja jäätmete laadimine, äravedu, ladestamine).
Pakkumused esitada 28. septembriks kell 12:00 E-posti aadressil mikk.lohmus@laanenigula.ee

Foto

_______________________________________________________________________

Kutsume Teid esitama pakkumust nelja välisukse  vahetamiseks Lääne-Nigula Vallavalitsuse Linnamäe teeninduskeskuse –söökla hoonel ja ühe välisukse vahetamiseks Taebla kultuuri- ja spordikompleksi hoonel. Pakkumuste esitamise tähtaeg 17.09.2015 kell 14:00. Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid taivo.kaus@laanenigula.ee
_______________________________________________________________________

Hange - Risti Põhikooli klasside akende vahetuseks   -  dokument
________________________________________________________________________
Hange - Risti Põhikooli trepikoja remondiks ja välisukse vahetuseks  -  dokument
________________________________________________________________________
Palume hinnapakkumist endise Tallinn-Haapsalu raudtee Lääne-Nigula vallas asuva lõigul  asuva kergliiklustee äärte niitmiseks. Niita tuleb tammi peale horisontaalne osa, st kergliiklustee äärest ca 1,5-2 m laiune riba. Tuleb arvestada, et nimetatud alal peab tehnikaga olema võimalik niita kuni 3 cm jämedusega võsa. Reaalselt on töömaht väga varieeruv. Ca pooles ulatuses on tammi peal väga hõre rohi (kohati rohi üldse puudub), samas on ka tihedama rohu ja peenema võsaga lõike. Niidetava lõigu pikkus on ~32 km (Ellamaa ülesõit-Taebla/Laikmaa
majamuuseumi viit). Palume hinnapakkumine esitada 10.08.2015. Niitmistööd tuleb teostada hiljemalt 31.08.2015

_________________________________________________________________________
Kutsume teid esitama pakkumust Risti Noortekeskuse köögimööbli hankimiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg 29.07.2015 kell 16.00. Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid Maarika Leht  risti.noortekas@laanenigula.ee
_______________________________________________________________________
Autobussipeatustesse autonoomsete LED valgustite paigaldamine.

Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab pakkumusi 4 autobussipeatusesse autonoomsete LED valgustite paigaldamiseks. Valgustid peavad olema autonoomse (päikesepaneelid, akud) toitega. Pakkujal esitada pakutav toode koos tehnilise kirjeldusega ning viidetega asjakohastele sertifikaatidele. Toodetel peab olema CE märgis.
Pakkumised on esialgsed. Lääne-Nigula vallavalitsus peab esitatud pakkumiste osas pakkujatega läbirääkimisi, et leida antud keskkonda ja oludesse kõige sobivam lahendus.
Pakkumused esitada hiljemalt 27.07.2015 e-posti aadressil mikk.lohmus@laanenigula.ee

_______________________________________________________________________
Lääne-Nigula  Vallavalitsus palub Teie hinnapakkumust liikluskünniste paigaldamiseks järgmiselt:  rohkem infot siit

_______________________________________________________________________

Kutsume teid esitama pakkumust Linnamäe teeninduskeskuse saali  põranda  vahetamiseks. Hankedokumendid ja lisainfo taivo@laanenigula.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg 24.07.2015 kell 14.00.
______________________________________________________________________

Kutsume teid esitama pakkumust elektroonilisele riigihankele ,,Palivere põhikooli välisuste vahetus". Hanke dokumendid on saadaval riigihangete registrist . Hanke number 165384.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 21.07.2015 kell 11:00.
______________________________________________________________________

Kutsume teid esitama pakkumust Linnamäe söökla köögiruumide elektritööde teostamiseks. Hankedokumendid ja lisainfo taivo@laanenigula.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg 22.07.2015 kell 15.00.

______________________________________________________________________

Riigihangete registris hange
Hanketeade (TV02)  hanke 163894, "Palivere põhikooli avatäidete vahetus" kohta
______________________________________________________________________

Risti Põhikool kuulutab välja hanke.

______________________________________________________________________

Kutsume teid esitama pakkumust ehitustööde teostamiseks projekti ,,Risti noortekeskuse  rekonstrueerimine" raames. Pakkumuste esitamise tähtaeg 28.05.2015 kell 12:00. Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid taivokaus@gmail.com

______________________________________________________________________

Lääne-Nigula Vallavalitsus on avaldatud Riigihangete registris hanketeade hanke 163004, "Elektrienergia ostmine " kohta.  Hankedokumendid on saadavad aadressil
______________________________________________________________________

Lihthange „Lääne-Nigula valla teede pindamine"  Dokumendid

________________________________________________________________________

Lihthange „Lääne-Nigula valla kruuskattega teede remont ja ehitus"   Dokumendid          _________________________________________________________________________

Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab pakkumusi järgmiste rajatiste remondiks:
* Riigimaanteel Harju-Risti-Riguldi-Võntküla asuva Salajõe bussiootepaviljon (vana katuse lammutus, uue plekkkatuse ehitus, kogu paviljonil vana värvi eemaldamine ja paviljoni värvimine, akna remont, pingi remont ja värvimine, mittevajaliku ukse eemaldamine.

* Leediküla kalmistul asuva jutlusepaviljon- mädanenud ja pehkinud puitdetailide vahetus, uue trepi ehitus, kogu objekti (sh plekkkatuse) värvimine
Pakkumused tuleb esitada esmaspäevaks, 13.aprilliks kell 14:00 E-posti aadressil mikk.lohmus@laanenigula.ee Lisainfo: 5119343.

______________________________________________________________________

Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab pakkumusi Taebla alevikus asetseva kahe koleehitise lammutamiseks:
* Papli pst (Papli 11 kõrval)  ääres asuv puukuuride kompleks;
* Pargi tn ääres asuv endise Taebla mõisa vare

Hinnapakkumine peab sisaldama ehitiste lammutamist, jäätmete nõuetekohast käitlemist ja maa-ala korrastamist. Pakkumised esitada hiljemalt 13.04.2015 E-posti aadressil mikk.lohmus@laanenigula.ee . Lisainfo 5119343

_______________________________________________________________________

Kutsume Teid esitama pakkumust omanikujärelevalve teenuse osutamiseks projekti ,, Taebla lasteaia remontööd ja katuse ehitus" raames. Pakkumuste esitamise tähtaeg 13.04.2015 kell 12.00. Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid taivokaus@gmail.com

______________________________________________________________________

Lääne-Nigula Vallavalitsus teeb Teile ettepaneku esitada väikehanke pakkumus „Lääne-Nigula valla kohalike tee  ja tänava nime viitade valmistamine ja paigaldamine"  vastavalt tehnilises kirjelduses sätestatud tingimustele.   dokument
______________________________________________________________________

Kutsume Teid esitama pakkumust Taebla Lasteaia remonttööde teostamiseks ja katuse ehitamiseks. Hankedokumendid saadaval  SIIN .
Pakkumuste esitamise tähtaeg 14.04.2015 kell 14.00.
_______________________________________________________________________

"Riigihanke  Lääne-Nigula  valla  teede  hooldus 2015-2018"  liibiviimine  dokumendid

_______________________________________________________________________

Lääne-Nigula Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumist 6 dataprojektori ja 1 nutiteleri ostmiseks. Hankedokumendid: pdf ja doc

______________________________________________________________________

Lääne-Nigula Vallavalitsus teeb Teile  ettepaneku esitada väikehanke pakkumus „Lääne-Nigula valla mustkattega teede ja tänavate harjamine imurtehnoloogilise tänavapuhastusmasinaga"  vastavalt tehnilises kirjelduses sätestatud tingimustele.

______________________________________________________________

Lääne-Nigula Vallavalitsus teeb Teile  ettepaneku esitada väikehanke pakkumus Lääne-Nigula valla mustkattega teede ja tänavate löökaukude parandamine"  vastavalt tehnilises kirjelduses sätestatud tingimustele.

_______________________________________________________________________

Lääne-Nigula Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumist mänguväljaku elementide ostmiseks.

_______________________________________________________________________

Oru Hooldekodu kutsub teid osalema küttepuude väikehankel.  Hankedokumendid

Info tel  5564 5916, 472 9459  Aili Nõupuu - Oru Hooldekodu juhataja
_______________________________________________________________________

Kutsume Teid esitama pakkumust eelprojekti koostamiseks projekti ,,Palivere Põhikooli avatäidete vahetus" raames. Pakkumuste esitamise tähtaeg 28.01.2015 kell 10.00. Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid taivokaus@gmail.com.     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kutsume Teid esitama pakkumust omanikujärelevalve teenuse osutamiseks projekti ,,Palivere põhikooli avatäidete vahetus" raames. Pakkumuste esitamise tähtaeg 05.02.2015 kell 11.00. Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid  taivokaus@gmail.com.