Hanked  2014

                                                                                                    Hankeplaan 2014    

 

Hange "Palivere spordihoone ja Oru spordihoone põrandate remont".

Koela koolibussli liinile vedaja leidmine

Taebla tammepargi maa-ala detailplaneeringu koostamine Taebla Vallavolikogu 20.06.2013 otsus nr 143

Lihthange - Lääne-Nigula valla teede hooldus (teostatud)

Lihthange - Lääne-Nigula valla kruuskattega teede remont ja ehitus (teostatud)

Lihthange - Lääne-Nigula valla teede pindamine  (teostatud)

Avatud hankemenetlus - Lääne-Nigula valla kohalike teede talihoole 2014/2018  (täitmisel)

Lääne-Nigula Vallavalitsus korraldab lihthanke koopiapaberi ostmiseks. Pakkumise esitamise tähtaeg on kolmapäev, 10. detsember 2014 kella 15.00-ks. Täpsustatud küsimused esitada valla üldmeiliaadressile vv@laanenigula.ee .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oru Hooldekodu on algatanud lihtmenetlusega väikehanke "Oru Hooldekodu mähkmete ja aluslinade ostmine". Hankeleping sõlmitakse üheks aastaks.     Hankedokumendid 
Täpsem informatsioon Oru Hooldekodu juhatajalt Aili Nõupuu, tel 5564 5916, e-post: Oru.hooldekodu@laanenigula.ee . Pakkumused palume esitada  hiljemalt 30. detsember 2014 kell 10.00-ks.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Risti Hooldekodu on algatanud lihtmenetlusega väikehanke „Mähkmete, aluslinade ja hooldusvahendite ostmine". Hankeleping sõlmitakse üheks aastaks.  Hankedokumendid
Täpsem informatsioon Risti Hooldekodu juhataja Marje Viigipuu, 476 1103, 476 1282, 5344 8042,     e-post: risti.hooldekodu@laanenigula.ee
Pakkumus esitada tabeli kujul etteantud vormil (Lisa 1) hiljemalt 30.12.2014  aadressil: Risti Hooldekodu, Eha 2, Risti, 90901 Läänemaa või e-maili aadressil risti.hooldekodu@laanenigula.ee
__________________________________________________________________________

Hange - Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava  aastateks 2015- 2027 koostamine ja Taebla aleviku reoveekogumisala laiendamine eramute piirkonda.
Tehniline kirjeldus       Vallavalitsuse korraldus