Hanked  2017


Hankeplaan 2017

 

 

Kutsume Teid esitama pakkumust Palivere lasteaia  katuse lumetõkete paigaldamiseks ja remonttööde teostamiseks Hankedokumendid ja lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg 21.08.2017 kell 11.00. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressil vv@laanenigula.ee . Objektiga on võimalik tutvuda tööpäevadel eelneval kokkuleppel.

Kutsume Teid esitama pakkumust Taebla kooli õppehoone projekteerimiseks. Hankedokumendid saadaval siit. Pakkumuste esitamise tähtaeg 11.08.2017  kell 11.00.

Kutsume Teid esitama pakkumust Palivere Põhikooli tööõpetuse klassi remonttööde teostamiseks. Hankedokumendid ja lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee . Pakkumuste esitamise tähtaeg 30.06.2017 kell 11.00. Objektiga võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel.

Lääne-Nigula Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust hankele ,,Elektrienergia ostmine". Hankedokumendid saadaval siit.  Pakkumuste esitamise tähtaeg 22.06.2017 kell 11.00.

Kutsume Teid esitama pakkumust Oru kooli köögi ventilatsiooni osaliseks väljaehitamiseks. Hankedokumendid ja lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg 02.06.2017 kell 11.00. Objektiga võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel.

Kutsume Teid esitama pakkumust Palivere spordihoone tualettruumide remonttööde teostamiseks. Hankedokumendid ja lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee . Pakkumuste esitamise tähtaeg 18.05.2017 kell 11.00. Objektiga võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel.

Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab pakkumusi 6 (kuue) autobussipeatusesse paigutatava autonoomse LED valgusti ostmiseks paigaldamiseks. Rohkem infot siit:

Kutsume teid esitama pakkumust küttesüsteemi väljaehitamiseks Risti teeninduskeskuse ruumides. Digitaalselt allkirjastatud pakkumuste esitamise tähtaeg 02.05.2017 kell 12.00 e-postiga aadressile vv@laanenigula.ee . Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid taivo.kaus@laanenigula.ee

Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke „Rulapargi rajamine Linnamäe külla – I etapp" . Rohkem infot saad siit

NB: PAKKUMUSTE ESITAMISE UUS TÄHTAEG 02.05.2017 kell 09:00

Geodeetilise alusplaani tellib vallavalitsus.

Lääne-Nigula Vallavalitsus teeb Teile teeb ettepaneku esitada väikehanke pakkumus „Lääne-Nigula valla kohalike tee nime viitade valmistamine ja paigaldamine" vastavalt tehnilises
kirjelduses sätestatud tingimustele.  Rohkem infot siit

Lääne-Nigula Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada väikehanke pakkumus Lääne-Nigula valla mustkattega teede ja tänavate löökaukude parandamine"  vastavalt tehnilises kirjelduses sätestatud tingimustele.  Rohkem infot siit

Lääne-Nigula Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada väikehanke pakkumus „Lääne-Nigula valla mustkattega teede ja tänavate harjamine imurtehnoloogilise tänavapuhastusmasinaga"  vastavalt tehnilises kirjelduses sätestatud tingimustele.

Rohkem infot siit               kaardid

Kutsume Teid esitama pakkumust Oru kooli ja teeninduskeskuse topo-geodeetiliste uuringu ja teostusmõõdistamiste hankele. Hankedokumendid ja lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg 13.03.2017 kell 11.00. Objektiga võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel.

Kutsume teid esitama pakkumust Oru kooli köögi ventilatsiooni osaliseks väljaehitamiseks. Hankedokumendid ja lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg 06.03.2017 kell 11.00. Objektiga võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel.

Kutsume Teid esitama pakkumust omanikujärelevalve teenuse osutamiseks projekti ,, Risti teeninduskeskuse osaline ümberehitamine 14 -kohaliseks lasteaiaks" raames. Digitaalselt allkirjastatud pakkumuste esitamise tähtaeg 10.02.2017 kell 11.00 e-postiga aadressile vv@laanenigula.ee .  Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid taivo.kaus@laanenigula.ee

Kutsume Teid esitama pakkumust Risti Hooldekodu 1 toa, koridori ja koja remondi teostamiseks. Hankedokumendid ja lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg 09.02.2017 kell 11.00. Objektiga võimalik tutvuda tööpäevadel eelneval kokkuleppel.

Väikehange Räägu-Rannaküla kergliiklustee eskiiis koostamiseks: Lääne-Nigula Vallavalitsus korraldab väikehanke riigimaantee 17 Keila-Haapsalu-Linnamäe- Rannaküla lõigule 62,2-68,8 kergliiklustee ehitamiseks vajaliku eskiisi koostaja leidmiseks. Eskiisi koostamine on vajalik kergliiklustee esialgse trassi määramiseks ning maaomanikega läbirääkimiste pidamiseks.
Rohkem infot siit:

Väikehange küttepuudele: Oru Hooldekodu (asukoht  Lääne-Nigula vald, Linnamäe küla, registrikood 75011725 ) teeb pädevatele pakkujatele ettepaneku esitada pakkumus Oru Hooldekodu küttepuudele. Täpsem info siin: