23.05.17

Hanked  2017


 

 

Kutsume Teid esitama pakkumust Oru kooli köögi ventilatsiooni osaliseks väljaehitamiseks. Hankedokumendid ja lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg 02.06.2017 kell 11.00. Objektiga võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel.

Kutsume Teid esitama pakkumust Palivere spordihoone tualettruumide remonttööde teostamiseks. Hankedokumendid ja lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vv@laanenigula.ee . Pakkumuste esitamise tähtaeg 18.05.2017 kell 11.00. Objektiga võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel.

Lääne-Nigula Vallavalitsus ootab pakkumusi 6 (kuue) autobussipeatusesse paigutatava autonoomse LED valgusti ostmiseks paigaldamiseks. Rohkem infot siit:

Kutsume teid esitama pakkumust küttesüsteemi väljaehitamiseks Risti teeninduskeskuse ruumides. Digitaalselt allkirjastatud pakkumuste esitamise tähtaeg 02.05.2017 kell 12.00 e-postiga aadressile vv@laanenigula.ee . Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid taivo.kaus@laanenigula.ee

Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke „Rulapargi rajamine Linnamäe külla – I etapp" . Rohkem infot saad siit

NB: PAKKUMUSTE ESITAMISE UUS TÄHTAEG 02.05.2017 kell 09:00

Geodeetilise alusplaani tellib vallavalitsus.

Lääne-Nigula Vallavalitsus teeb Teile teeb ettepaneku esitada väikehanke pakkumus „Lääne-Nigula valla kohalike tee nime viitade valmistamine ja paigaldamine" vastavalt tehnilises
kirjelduses sätestatud tingimustele.  Rohkem infot siit

Lääne-Nigula Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada väikehanke pakkumus Lääne-Nigula valla mustkattega teede ja tänavate löökaukude parandamine"  vastavalt tehnilises kirjelduses sätestatud tingimustele.  Rohkem infot siit

Lääne-Nigula Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada väikehanke pakkumus „Lääne-Nigula valla mustkattega teede ja tänavate harjamine imurtehnoloogilise tänavapuhastusmasinaga"  vastavalt tehnilises kirjelduses sätestatud tingimustele.

Rohkem infot siit               kaardid

Kutsume Teid esitama pakkumust Oru kooli ja teeninduskeskuse topo-geodeetiliste uuringu ja teostusmõõdistamiste hankele. Hankedokumendid ja lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg 13.03.2017 kell 11.00. Objektiga võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel.

Kutsume teid esitama pakkumust Oru kooli köögi ventilatsiooni osaliseks väljaehitamiseks. Hankedokumendid ja lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg 06.03.2017 kell 11.00. Objektiga võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel.

Kutsume Teid esitama pakkumust omanikujärelevalve teenuse osutamiseks projekti ,, Risti teeninduskeskuse osaline ümberehitamine 14 -kohaliseks lasteaiaks" raames. Digitaalselt allkirjastatud pakkumuste esitamise tähtaeg 10.02.2017 kell 11.00 e-postiga aadressile vv@laanenigula.ee .  Lisainfo ja pakkumuse kutse dokumendid taivo.kaus@laanenigula.ee

Kutsume Teid esitama pakkumust Risti Hooldekodu 1 toa, koridori ja koja remondi teostamiseks. Hankedokumendid ja lisainfo taivo.kaus@laanenigula.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg 09.02.2017 kell 11.00. Objektiga võimalik tutvuda tööpäevadel eelneval kokkuleppel.

Väikehange Räägu-Rannaküla kergliiklustee eskiiis koostamiseks: Lääne-Nigula Vallavalitsus korraldab väikehanke riigimaantee 17 Keila-Haapsalu-Linnamäe- Rannaküla lõigule 62,2-68,8 kergliiklustee ehitamiseks vajaliku eskiisi koostaja leidmiseks. Eskiisi koostamine on vajalik kergliiklustee esialgse trassi määramiseks ning maaomanikega läbirääkimiste pidamiseks.
Rohkem infot siit:

Väikehange küttepuudele: Oru Hooldekodu (asukoht  Lääne-Nigula vald, Linnamäe küla, registrikood 75011725 ) teeb pädevatele pakkujatele ettepaneku esitada pakkumus Oru Hooldekodu küttepuudele. Täpsem info siin:

 

Toimetaja: HELGI LAUG