Hajaasustuse programm 2016. aastal

 

Lääne Maavalitsus annab teada, et algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Hanila, Lihula, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi, Nõva, Ridala ja Vormsi vallas.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt majapidamises, millele nad toetust taotlevad rahvastikuregistri andmete kohaselt hiljemalt 1. jaanuarist 2016.

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.

Täpsemad tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad EASi veebilehel ja Lääne Maavalitsuse veebilehel.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele alates 11.04.2016, esitamise viimane tähtpäev on 13.06.2016.

Lisainfo:
Ülle Jaansalu
Arengu- ja planeeringuosakonna vanemspetsialist
Telefon 472 5617, mobiil 5343 2237
e-post: ulle.jaansalu@laane.maavalitsus.ee

 

Hajaasustuse programmist toetuse saajate rahastamine 2016 - 2017.a