Hajaasustuse programm 2014. aastal

 

Hajaasustuse programmi taotlusvoor - rohkem infot

Lääne-Nigula Vallavolikogu otsus - Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjoni moodustamine ja  programmi toimingute delegeerimine Lääne-Nigula Vallavalitsusele.

Hajaasustuse programmist toetuse saajate rahastamine 2014 - 2015.a

Toetuse saaja

Projekti nimetus ja tegevus

Projekti toetus €

Projekti omafinantseering

Projekti kavandatav lõppkuupäev

Leelo Orav

Rehe talu, Keedika küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa, joogivee kvaliteedi parandamine ja kanalisatsiooni rajamine

2 040,00

1 020,00

01.12.2015

Imre Mihkelson

Vidruka küla, Rohuaia elamu kanalisatsiooni ja veetrassi ehitus

2 450,78

1 225,22

01.12.2015

Airis Lillemaa

Villemi mü, Kadarpiku küla veesüsteemi rajamine

3 861,49

1 930,46

01.12.2015

Hendrik Naar

Uugla küla Männi kinnistu omapuhasti ehitamine

3 897,19

1 948,31

01.12.2015

Carmen Loorits

Pille talu, Võntküla küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa, vee -ja kanalisatsioonisüsteemid

4 613,04

2 306,18

01.12.2015

Viktor Tammet

Lepikutalu talu, Piirsalu küla  vee-ja kanalisatsiooni paigaldus

3 137,50

4 044,50

01.12.2015