Hajaasustuse programm 2013. aastal

 

Taebla Vallavalitsuse 08.08.2013 korraldus nr 149 "Hajaasustuse  programmi  taotluste
hindamise  komisjoni  moodustamine".

On alanud hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Hanila,  Kullamaa, Martna, Ridala, Taebla ja Vormsi vallas.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele alates 01.08.2013.a  ja esitamise viimane tähtpäev on 01.10.2013.a.

Hajaasustuse programmist toetuse saajate rahastamine 2013 - 2015.a

Toetuse saaja

Projekti nimetus ja tegevus

Projekti toetus €

Projekti oma-

finantseering €

Projekti

kavandatav

lõppkuupäev

 

Endel Tahvinov

Peetre-Aadu talu, Turvalepa küla, Taebla vald, Läänemaa, väliskanalisatsiooni rekonstrueerimine

 

672,03

 

335,97

 

        20.03.2015

 

Kairi Korpe

Jaagu talu, Turvalepa küla, Taebla vald, Läänemaa, kanalisatsiooni  ja juurdepääsutee rekonstrueerimine

 

1 568,23

 

783,99

 

20.03.2015

 

Vallo Kessel

Mõisa tee 3, Vidruka küla, Taebla vald, Läänemaa, kanalisatsiooni rekonstrueerimine, puurkaevu ehitus

 

4 293,55

 

2 146,45

 

       20.03.2015