16.02.17

Ettevõtlustoetus

 

Lääne-Nigula vald pakub alates 1. aprillist 2015 vallas tegutsevatele ettevõtjatele võimaluse taotleda valla arengufondi ettevõtlustoetusi.

Toetuse taotlemise üldised tingimused:
 
1) füüsilisest isikust ettevõtja on rahvastikuregistri andmetel Lääne-Nigula valla elanik, äriühing tegutseb alaliselt Lääne-Nigula valla haldusterritooriumil ning ettevõtja maksab tulumaksu vähemalt ühe rahvastikuregistri andmetel Lääne-Nigula vallas elava isiku pealt.
 
2) Taotlejal on taotluse kirjutamise hetkeks majandustegevust vähemalt 12 kuud.
 
3) Taotlejal on täidetud kõik kohustused riigi ja Lääne-Nigula valla ees sh varasemate taotluste aruandlus ja teabe avaldamise kohustused;
 
Toetust antakse järgmistest tegevusteks:
 
1) Väljaspool Lääne-Nigula valda toimuvate laatadel ja messidel osalemise toetus. Toetuse suurus on kuni 1000 eurot ühe taotleja kohta aastas. Omafinantseering vähemalt 50%;
 
2) Juurdepääsuteede korrastamise ja ruumide kohandamise toetus. Toetuse suurus on kuni 3000 eurot ühe ettevõtja kohta aastas, omafinantseering vähemalt 50%; 
 
3) Võrguettevõtjate taristutega (vesi- ja kanalisatsioon, elekter, side sh andmeside) liitumise ja täiendava läbilaskevõime toetus. Toetuse suurus on kuni 3000 eurot ühe ettevõtja kohta aastas, omafinantseering vähemalt 50%;

 

 

 Messi- ja laadatoetuse taotlus

► Juurdepääsuteede korrastamise ja ruumide kohandamise toetuse taotlus / Võrguettevõtja taristuga liitumise taotlus

Taotluste hindamise komisjoni kuuluvad:

 1. Tarmo Kruuspan- volikogu liige, ettevõtja
 2. Renek Loorens- volikogu majanduskomisjoni esimees
 3. Risto Roomet- volikogu revisjonikomisjoni liige
 4. Ants Siig- vallavalitsuse liige, ettevõtja
 5. Sven Köster- volikogu arenduskomisjoni liige, ettevõtja

Väljastatud toetused:

 1. 28.04.2015 AS Linnamäe Lihatööstus (Uugla küla) - messitoetus 1000 eurot.
 2. 28.04.2015 AS Linnamäe Lihatööstus (Uugla küla) - juurdepääsutee korrastamine toetus 3000 eurot.
 3. 12.05.2015 OÜ Krabi Grupp - ruumide kohandamise toetus Tööstuse 4, Taebla- 3000 eurot.
 4. 12.05.2015 OÜ Brutus (Uus Kalda puhkeküla, Kärbla küla) - taristuga liitumise toetus 403,38 eurot.
 5. 26.05.2015 OÜ Mõisaloomad (Piirsalu küla) - ruumide kohandamise toetus 2227,61 eurot.
 6. 26.05.2015 OÜ Servik (Taebla alevik) - ruumide kohandamise toetus (garaažiuks) 805,14 eurot.
 7. 09.06.2015 OÜ Ümaron (Palivere alevik) - ruumide kohandamise toetus 1312,85 eurot.
 8. 13.07.2015 AS Rannarootsi Lihatööstus (Kirimäe küla )- juurdepääsutee korrastamise toetus 926 eurot.
 9. 20.07.2015 OÜ U-Stuudio (Palivere alevik) - messitoetus 507,50 eurot.
 10. 01.12.2015 OÜ U-Stuudio (Palivere alevik) - messitoetus 490 eurot.
 11. 01.12.2015 FIE Marco Kaabel (Võntküla küla) - ruumide kohandamise toetus (garaažiuks) 582 eurot.
 12.  09.02.2016 OÜ Servik (Taebla alevik) - ruumide kohandamise toetus (garaažiuks) 1036,53 eurot.
 13. 08.03.2016 AS Rannarootsi Lihatööstus (Kirimäe küla) - ruumide kohandamise toetus 2450 eurot.
 14. 03.05.2016 OÜ Ümaron (Palivere alevik) - messi-ja laadatoetus 1000 eurot.
 15. 03.05.2016 AS Linnamäe Lihatööstus (Uugla küla) - messi-ja laadatoetus 1000 eurot.
 16. 03.05.2016 AS Linnamäe Lihatööstus (Uugla küla) - ruumide kohandamise toetus 3000 eurot.
 17. 14.06.2016 OÜ Tetsi (Taebla alevik) - ruumide kohandamise toetus 1907,05 eurot.
 18.  19.07.2016 OÜ Servik (Taebla alevik) - ruumide kohandamise toetus 1880,29 eurot.
 19. 16.08.2016 OÜ Krabi Grupp (Taebla alevik) - ruumide kohandamise toetus 3000 eurot.

RAHA JÄÄK 16.08.2016 seisuga on 4726,13 eurot.

Toimetaja: HELGI LAUG