Ettevõtlustoetus

 

Lääne-Nigula vald pakub alates 1. aprillist 2015 vallas tegutsevatele ettevõtjatele võimaluse taotleda valla arengufondi ettevõtlustoetusi.

Toetuse taotlemise üldised tingimused:
 
1) Lääne-Nigula valla arengufondi vahenditest toetatakse füüsilisest isikust ettevõtjaid, äriühinguid, mittetulundusühinguid ja sihtasutusi (edaspidi ettevõtjaid) eesmärgiga soodustada ettevõtluskeskkonna arenemist Lääne-Nigula vallas, laiendada tööhõivet ja tagada inimestele suurem sissetulek ning seeläbi aidata kaasa valla ja Läänemaa üldisele jätkusuutlikule arengule.
 
2) Taotlejal on taotluse kirjutamise hetkeks majandustegevust vähemalt 12 kuud.
 
3) Taotlejal on täidetud kõik kohustused riigi ja Lääne-Nigula valla ees sh varasemate taotluste aruandlus ja teabe avaldamise kohustused;
 
Toetust antakse järgmistest tegevusteks:
 
1) Väljaspool Lääne-Nigula valda toimuvate laatadel ja messidel osalemise toetus. Toetuse suurus on kuni 1000 eurot ühe taotleja kohta aastas. Omafinantseering vähemalt 50%;
 
2) Juurdepääsuteede korrastamise ja ruumide kohandamise toetus. Toetuse suurus on kuni 3000 eurot ühe ettevõtja kohta aastas, omafinantseering vähemalt 50%; 
 
3) Võrguettevõtjate taristutega (vesi- ja kanalisatsioon, elekter, side sh andmeside) liitumise ja täiendava läbilaskevõime toetus. Toetuse suurus on kuni 3000 eurot ühe ettevõtja kohta aastas, omafinantseering vähemalt 50%;

 

 

 Messi- ja laadatoetuse taotlus

► Juurdepääsuteede korrastamise ja ruumide kohandamise toetuse taotlus / Võrguettevõtja taristuga liitumise taotlus

Taotluste hindamise komisjoni kuuluvad:

 1. Tarmo Kruuspan- volikogu liige, ettevõtja
 2. Renek Loorens- volikogu majanduskomisjoni esimees
 3. Risto Roomet- volikogu revisjonikomisjoni liige
 4. Ants Siig- vallavalitsuse liige, ettevõtja
 5. Sven Köster- volikogu arenduskomisjoni liige, ettevõtja

Väljastatud toetused:

 1. 28.04.2015 AS Linnamäe Lihatööstus (Uugla küla) - messitoetus 1000 eurot.
 2. 28.04.2015 AS Linnamäe Lihatööstus (Uugla küla) - juurdepääsutee korrastamine toetus 3000 eurot.
 3. 12.05.2015 OÜ Krabi Grupp - ruumide kohandamise toetus Tööstuse 4, Taebla- 3000 eurot.
 4. 12.05.2015 OÜ Brutus (Uus Kalda puhkeküla, Kärbla küla) - taristuga liitumise toetus 403,38 eurot.
 5. 26.05.2015 OÜ Mõisaloomad (Piirsalu küla) - ruumide kohandamise toetus 2227,61 eurot.
 6. 26.05.2015 OÜ Servik (Taebla alevik) - ruumide kohandamise toetus (garaažiuks) 805,14 eurot.
 7. 09.06.2015 OÜ Ümaron (Palivere alevik) - ruumide kohandamise toetus 1312,85 eurot.
 8. 13.07.2015 AS Rannarootsi Lihatööstus (Kirimäe küla )- juurdepääsutee korrastamise toetus 926 eurot.
 9. 20.07.2015 OÜ U-Stuudio (Palivere alevik) - messitoetus 507,50 eurot.
 10. 01.12.2015 OÜ U-Stuudio (Palivere alevik) - messitoetus 490 eurot.
 11. 01.12.2015 FIE Marco Kaabel (Võntküla küla) - ruumide kohandamise toetus (garaažiuks) 582 eurot.
 12.  09.02.2016 OÜ Servik (Taebla alevik) - ruumide kohandamise toetus (garaažiuks) 1036,53 eurot.
 13. 08.03.2016 AS Rannarootsi Lihatööstus (Kirimäe küla) - ruumide kohandamise toetus 2450 eurot.
 14. 03.05.2016 OÜ Ümaron (Palivere alevik) - messi-ja laadatoetus 1000 eurot.
 15. 03.05.2016 AS Linnamäe Lihatööstus (Uugla küla) - messi-ja laadatoetus 1000 eurot.
 16. 03.05.2016 AS Linnamäe Lihatööstus (Uugla küla) - ruumide kohandamise toetus 3000 eurot.
 17. 14.06.2016 OÜ Tetsi (Taebla alevik) - ruumide kohandamise toetus 1907,05 eurot.
 18.  19.07.2016 OÜ Servik (Taebla alevik) - ruumide kohandamise toetus 1880,29 eurot.
 19. 16.08.2016 OÜ Krabi Grupp (Taebla alevik) - ruumide kohandamise toetus 3000 eurot.
 20. 18.07.2017 Rannarootsi Lihatööstus AS (Kirimäe küla) - juurdepääsuteede korrastamise toetus 2992,70 eurot.
 21. 15.08.2017 AS Linnamäe Lihatööstus (Uugla küla) - messi- ja laadatoetus 1000 eurot.
 22. 15.08.2017 AS Linnamäe Lihatööstus (Uugla küla) - ruumide kohandamise toetus 2816,28 eurot.
 23. 15.08.2017 AS Linnamäe Lihatööstus (Uugla küla) - võrguettevõtjaga liitumise toetus 3000 eurot.
 24. 15.08.2017 OÜ Mõisaloomad (Piirsalu küla) - ruumide kohandamise toetus 3000 eurot.
 25. 26.09.2017 OÜ Halukalur (Vedra küla) - juurdepääsuteede korrastamise toetus 1927,38 eurot.
 26. 10.10.2017 OÜ Servik (Taebla alevik) - ruumide kohandamise toetus 1082,37 eurot.

RAHA JÄÄK 18.10.2017 seisuga on 7173,97 eurot.