Ettevõtlus Lääne-Nigula vallas

 

E-ärisregister  - võimaldab:

  • TASUTA tutvuda ettevõtte B-kaardi, üldandmete ja maksuvõla infoga
  • Teha päringuid nime, registrikoodi, asukoha, tegevusala jm järgi
  • Saada majandusaasta aruandeid, põhikirju, isiku- ja kommertspandiandmeid jne
  • Jälgida ettevõtete menetlusinfot ja kandemuudatusi reaalajas
  • TASUTA tutvuda erakonna liikmete nimekirjadega
  • TASUTA kontrollida Eesti isikute äri- ja ettevõtluskeeldusid
  • Visualiseerida erinevate ettevõtete ja isikute omavahelisi seoseid

 

Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus


Käesoleva seaduse ülesanne on sätestada majandustegevuse vabaduse kasutamise üldised tingimused ja kord, sealhulgas reguleerida majandustegevuse alustamist, teostamist, lõppemist ja jätkamist, registri pidamist, riiklikku järelevalvet ja vastutust.

 

Majandustegevuse register

 

Oluline info

MTR-i ei pea enam registreerima järgmisi tegevusalasid:

-  ehituse valdkonnas ehitusjuhtimine, energiaauditi tegemine ja energiamärgise väljastamine;

-  kaubanduse valdkonnas teenindus, kaubanduse korraldamine;

-  jae- ja hulgikaubandusel ning toitlustamisel esitatakse majandustegevusteade vaid  alkoholi- ja tubakamüügi korral.             

   Muid toidu- ja tööstuskaupu (näiteks sõidukite, rõivaste, jalanõude  müük) ei pea enam MTRs registreerima.

-  majutusteenus, v.a alkoholi- ja tubakamüügil, mille puhul tuleb esitada jaekaubanduse või toitlustamise   majandustegevusteade

-  kaevandamise valdkond;

-  seadme tehnilise kontrolli (auditi) teostaja;

-  mõõte- ja teimilaborina tegutsemine;

-  personali sertifitseerimine.

 

MTR-s õigsuse kinnitamisega seotud muudatused

 MTR-s ei pea enam õigsust kinnitama jooksva aasta 15. aprilliks.  Selle asemel toimub õigsuse kinnitamine  koos majandusaasta aruande  esitamisega äriregistrile, kui tegevused on seotud majandustegevusteadete   ja tegevuslubadega.

Soovitav on MTR-s andmed eelnevalt üle kontrollida, kusjuures andmete muutmisega tekib registrisse kinnitus. Samuti on võimalik õigsust kinnitada MTR-s.

FIE kinnitab andmed koos tuludeklaratsiooni esitamisega.