Kodukant Läänemaa kuulutas välja 2018 a taotlusvoorud

MTÜ Kodukant Läänemaa  alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Leader meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist  2018. aasta rakenduskava  meetmetel.


Meede 1 Ettevõtluse sh kohalikul eripäral ja kultuuripärandil põhineva ettevõtluse arendamine
Taotlusvoor on avatud  04 – 10 aprill 2018 (taotlemine uue e-pria kaudu)  ja esitatud projektitaotluste hindamise tähtaeg on 12 juuni 2018

Meede 2 Piirkonna eripära ja kultuuripärandi arendamine ning piirkonna arenguks vajalike teenuste kättesaadavuse suurendamine
Taotlusvoor on avatud 25 aprill – 3 mai 2018 (taotlemine uue e-pria  kaudu) ja esitatud projektitaotluste hindamise tähtaeg on 3 juuli 2018       
Meetme kirjeldus ning taotlemiseks vajalik info avaldatakse Kodukant Läänemaa kodulehel  www.kklm.ee rubriigis LEADER

Kogukonnateenuse ja suurprojektid (toetussumma 64 001 – 200 000€) esitatakse KKLM üldkoosolekule taotlusvooru eelselt kinnitamiseks. Planeeritud üldkoosoleku kokkukutsumise aeg on 20.03.2018. Taotleja esitab üldkoosolekule tutvumiseks sellise projekti kohta KKLM projektitoetuse taotluse ja projekti eelarve vähemalt 5 tööpäeva enne üldkoosoleku toimumist KKLM büroole.