« Tagasi

Teade PALIVERE PÕLLUMAJANDUSÜHISTU kompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtu kohta

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33, et PALIVERE PÕLLUMAJANDUSÜHISTU, registrikood 10463451, käitise asukohaga Vidriku küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond, on esitanud vastavalt tööstusheite seaduse § 28 keskkonnakompleksloa taotluse ning Keskkonnaamet on võtnud nimetatud taotluse menetlusse.

Käesolevaga taotletakse kompleksloa muutmist, kuna käitises tegeletakse veiste intensiivkasvatusega tootmisvõimsusel 300 kohta lüpsilehmadele, 240 kohta noorloomadele ja 60 kohta vasikatele.

Kompleksloa taotlusega saab tutvuda digitaalsel kujul Keskkonnaameti Läänemaa kontoris, aadressil Kiltsi tee 10, Haapsalu linn, Lääne maakond või Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil kotkas.envir.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse kohta saab esitada Keskkonnaametile teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Täiendav info tel 680 7438 või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee. Avalikkust teavitatakse maakonnalehes Lääne Elu, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Lääne-Nigula valla veebilehel. PALIVERE PÕLLUMAJANDUSÜHISTU taotletav tegevus ei põhjusta riigipiiri ülest ebasoodsat mõju ning seega ei peeta konsultatsioone ühegi teise Euroopa Liidu liikmesriigiga.