« Tagasi

Esmakordselt koolimineva lapse toetus ehk nn ranitsatoetus

Esmakordselt kooli mineva lapse toetust  makstakse 1. klassi astujale ühekordselt 200 eurot. Toetuse saamise eelduseks on, et laps on rahvastikregistri andmete järgi Lääne- Nigula valla elanik.

Lapsevanem toetuse saamiseks avaldust esitama ei pea. Lääne- Nigula valla  koolid korraldavad vajalike andmete kogumise 1. klassi lapsevanematelt ja edastavad need  vallavalitsusele. Kooli poolt esitatud andmete alusel laekub toetus ühe lapsevanema pangakontole.

Kui laps asub 1. klassi õppima  mujal kui Lääne- Nigula valla koolis, esitab  lapsevanem avalduse toetuse saamiseks vallavalitsusele hiljemalt 1. oktoobriks, aadressil vv@laanenigula.ee

Ilusat koolitee algust!