« Tagasi

LASTEAEDADE TÖÖ SUVEL

Eelinfo suvise lapsehoiu korraldamiseks
Kõikidel lapsevanematel ei ole võimalik võtta puhkust sel perioodil kui lasteaiad on kollektiivpuhkusel. Teatavasti on Lääne-Nigula vallas 4 lasteaeda- Taebla Lasteaed, Risti Lasteaed, Palivere Lasteaed „Piibeleht" ja Linnamäe Lasteaed.
Lääne- Nigula vallavolikogu hariduskomisjon arutas suvise lapsehoiu korraldamist valla lasteaedades. Lasteaiad selgitasid 15. märtsiks lastevanemate vajadusi puhkuseperioodiks ja tulemused olid ootuspärased- igas lasteaia piirkonnas on mõned üksikud lapsed, kes vajavad suvist lapsehoidu.  Mõne üksiku lapse pärast lasteaia lahti hoidmine on seotud päris suurte kuludega, lisaks täiskoosseisus rühmapersonalile peab tagama kala laste toitlustuse jne.
Kõiki võimalusi, asjaolusid ja otstarbekust arvestades tehti hariduskomisjoni poolt ettepanek, et käesoleva aasta suvel võiks olla avatud Risti Lasteaed ja Linnamäe lasteaed.
Ettepanek jätta avatuks Risti lasteaed on tingitud asjaolust, et seal avatakse kevadel uus lasteaia rühm ja õpetajatel pole  õigust saada suvepuhkust.
Linnamäe lasteaed leidis kiire lahenduse suvise lapsehoiu korraldamiseks oma majas, sest selles piirkonnas elavatel lastevanematel ei ole logistiliselt mõistlik viia lapsi teiste piirkondade lasteaedadesse.  Taebla Lasteaed on oma töö korraldanud nii, et nende  piirkonna laste suvist lapsehoidu korraldatakse lastelaagriga, millel on erinevad vahetused.
Analüüsiti senist praktikat ja leiti, et kõige suurem vajadus lapsehoiuks on  periood  26. juuni kuni 14. juuli. Sellise lahendusega jääks lapsevanematel endal korralda oma lapse hoidmine kahel järgneval nädalal.
Lapsevanematel palume pöörduda täiendava ja täpsustava info saamiseks oma piirkonna lasteaia direktori poole:
Taebla Lasteaed, Vilja Raamat, tel 47 96530; taebla.lasteaed@laanenigula.ee
Palivere Lasteaed, Tiiu Schneider, tel 47 24206; palivere.lasteaed@laanenigula.ee
Risti Lasteaed, Aili Randalu, tel 47 35059; risti.lasteaed@laanenigula.ee
Linnamäe Lasteaed, Marika Prik , tel 47 95425; linnamae.lasteaed@laanenigula.ee
Valla haridusnõunik Kristi  Kivipuur, tel 47 24654; kristi.kivipuur@laanenigula.ee