Asustusüksuse lahkmejoonte muutmise taotlemine (Kuke küla ennistamine)

21. oktoobril 2017 moodustus Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Lääne-Nigula vald. Eesti territooriumi...

XXVII laulu- ja XX tantsupidu “Minu arm” toimub 4.-7. juulini 2019

XXVII laulu- ja XX tantsupidu "Minu arm" toimub 4.-7. juulini 2019. Kuni 23. veebruarini 2018 saavad kõik laulu- ja tantsupeol osaleda soovivad kollektiivid end peole registreerida. Samuti on...

Väärikate Ülikooli loengud Haapsalu Kutsehariduskeskuses

Haapsalu Kutsehariduskeskuses (ruum nr 209) toimuvad Väärikate Ülikooli loengud 19. jaanuarist kuni 15. juunini 2018.Palun registreeri ennast  mall.lepmets@com.ee või helistada...

Kaitseväe õppus Kaopalu karjääris

Ajavahemikes 01-02, 08-09, 15-16, 22-23. märts 2018, toimub Kaopalu karjääris Kaitseväe harjutus. Kasutatakse ka imitatsioonivahendeid ja paukmoona. Palume mõistvat suhtumist. Kaitsevägi

Lääne-Nigula uue arengukava koostamise algatamine

Lääne-Nigula Vallavolikogu algatas Lääne-Nigula uue arengukava koostamise. Ootame kõiki avaldama arvamust teemal, mis võiksid olla valla arengukava eesmärgid, nii üldised kui piirkondlikud...

2018. aasta muudatused sotsiaalministeeriumi haldusalas

Toetused ja hüvitised Lapsetoetus pere esimesele ja teisele lapsele tõuseb 55 euroni. 2018. aastal on lapsetoetuse suurus pere esimese ja teise lapse kohta 55 eurot. Kolmanda ja...

Kaitseväe õppused Piirsalus

Lääne-Nigula Vallavalitsus kooskõlastas Logistikapataljoni väljaõppe läbiviimiseks  Lääne-Nigula valla territooriumil  ajavahemikel 08.01.–11.01.2018 ja 15.01.– 18.01.2018,...

Maavalitsuste ülesannete uued täitjad alates 01.01.2018

Maavalitsuste ülesannete uued täitjad alates 01.01.2018 Vastavalt Riigikogus vastu võetud seadusemuudatustele lõpetavad kõik maavalitsused alates 1. jaanuarist 2018 tegevuse ja nende...

Lumetõrjest 2017 - 2018 talveperioodil

Vana Lääne-Nigula valla territooriumil tegelevad lumetõrjega samad ettevõtted, mis mullugi. Meil on 11 piirkonda ja allpool lumelükkajate kontaktid ning piirkonnad Taebla alevik,...

SISSETULEKUD HAKKAVAD MÕJUTAMA MAKSUVABA TULU SUURUST

2018. aastal muutuvad oluliselt maksuvaba tulu arvestamise põhimõtted. Seni kehtib kõigile füüsilistele isikutele aastas üks kindel maksuvaba tulu määr (2017.a on see 2160 eurot, ehk 180 eurot...

Valla beebipidu

3. novembril 2017  toimus Oru teeninduskeskuse saalis traditsiooniline Lääne-Nigula vallas aasta jooksul sündinud lastele mõeldud vastuvõtt. Kokku oli peole kutsutud 45 last koos...

ETTEVÕTLUSÕPPE PROJEKT „ AVAN UKSED“

Oru Kool, projekti taotlejana, viib ellu Innove projekti "Ettevõtlusõppe projekt "Avan uksed".  Projektis osalevad partneritena Palivere Põhikool, Risti Põhikool, Taebla Kool ja MTÜ...

Teade

Lääne-Nigula Vallavalitsus on Keskkonnaametilt saanud Aktsiaselts Tootsi Turvas õhusaaasteloa nr LÄ.ÕL-57 muutmise taotluse ja sellele lisaks oleva heitkoguste projekti.

E-turunduse arenguprogramm Läänemaa väikeettevõtjatele

Läänemaa Arenduskeskus kutsub väikeettevõtjaid osalema arenguprogrammi. Turundusega alustamiseks pole vaja suurt eelarvet ja meediaagentuuri. Rõhume asjadele, mida igaüks üsna lihtsa vaevaga ise...

Vallavalitsus ootab infot

Vallavalitsus ootab informatsiooni või vihjeid Lääne-Nigula vallas Kaopalu karjääri veetud mööbli omaniku kohta. Telefon +372 472 0300 või +372 504 9561

Tänaseid toimetusi ära lükka homse varna

Kevad on käes ning kütteperiood hakkab lõppema. Tänaseid toimetusi ära lükka homse varna - see vanasõna sobib hästi alljärgneva loo juurde. Nimelt, oleks otstarbekas küttesüsteem puhastada...

Võimalus taotleda toetust Eesti sünnipäevaks ning kohaliku omaalgatuse tegevusteks

Kutsume kõiki – nii vabaühendusi, ettevõtjaid kui avaliku sektori organisatsioone – 9. märtsil Haapsalus toimuvale infopäevale, kus tutvustatakse kaht peatselt avanevat taotlusvooru. ...