22.05.18

 

ISIKLIKU ABISTAJA TEENUS

 

Isikliku abistaja teenus on sotsiaalteenus, mille osutamisel abistatakse teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi.

Teenus määratakse raske ja sügava liikumis-, nägemis- või kuulmispuudega või kerge vaimupuudega täisealistele isikutele.

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on puudega inimese abistamine igapäevastes tegevustes, toetades seeläbi tema võimalikult iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, sh hariduses. Isiklik abistaja ei osuta koduteenuseid, vaid abistab teenuse saajat nende teostamisel.

Teenuse saajale on osutatav teenus tasuline, osalise tasu eest või tasuta. Teenuse eest tasu võtmise otsustab vallavalitsus. Teenuse tasu sõltub teenuse mahust ja maksumusest ning teenuse saaja ja tema perekonna majanduslikust olukorrast.

Isikliku abistaja teenuse osutamise tingimused ja kord Lääne-Nigula vallas