5.01.17

Eluasemeteenus

 

Eluasemeteenuse osutamisel kasutatakse valla omandis olev eluruume, mis on kinnitatud Lääne-Nigula Vallavolikogu poolt sotsiaaleluruumiks ja mida antakse üürile sotsiaalteenusena eluaset vajavale isikule ja tema perekonnale, kes ise ei ole suuteline endale või oma perekonnale eluaset tagama.

 

Loe lisaks siit

Toimetaja: MIKK LÕHMUS