LÄÄNE  VÄRAV

 

Planeeritava ala moodustab Risti alevikus, Tallinna mnt 22 (68001:001:1250) olev krunt koos lähiümbrusega. Kogu planeeritava ala suurus on ca 5ha. Ala piirneb lõunast Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maanteega (T-9 riigi põhimaantee) ning põhjast Risti alevikku suunduva Risti teega. Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee ning alevikukeskusesse suunduv Risti tee ristuvad teravnuga all. Planeeritav kolmnurkne ala jääb nende maanteede vahele. Risti aleviku keskus asub planeeritavast alast ca 1km lääne poole.

Planeeritavat ala läbib nõlvak kõrgusmärkidega ca 41.00-46.00m. Ala on kaetud valdavalt metsaga, Tallinna mnt 22 krundil ka kõrgemad männid, Kolmnurga kinnistul valdavalt vähemväärtuslik kõrghaljastus.


Tallinna mnt 22 krunti läbivad lääne ja põhja osas 110kV ja 10kV õhuliinid nin 10kV kaabelliin. Ääsmäe- Haapsalu-Rohuküla maantee trassi mööda jookseb valguskaabel. Suurem osa planeeritavast alast paikneb maanteekaitsevööndis (50m).

Planeeritav ala on hoonestamata ning hetkel kasutuseta.